Промени в Кодекса за социално осигуряване разписват детайлно механизма, по който ще се изплаща т.нар. втора или частна пенсия от универсалните пенсионни фондове, и ще ги задължат да гарантират, че пенсиите ще се изчисляват на основата на реално внесени осигуровки. Това стана ясно от предложенията, по които е постигнато съгласие между социалния министър Бисер Петков, синдикатите и частните пенсионни фондове.

Основната цел на промените е да не се теглят парите от натрупаните в частните пенсионни фондове средства. Социалното законодателство вече от няколко години дава право на лицата, които се осигуряват в универсални и професионални пенсионни фондове, да прехвърлят натрупаните средства в държавното обществено осигуряване. Това е обвързано с конкретен срок - до пет години преди навършване на пенсионната възраст на лицата. Все повече хора се възползват от тази възможност, тъй като това им осигурява една по-висока пенсия, но универсалните пенсионни фондове губят средства.   

Новите промени ще са регламентирани в 33 параграфа в Кодекса за социално осигуряване и се отнасят до пожизнената пенсия като основен продукт на универсалните пенсионни фондове (УПФ). В тях задължително се осигуряват всички родени след 1959 г.

Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на лицето, която е индивидуална. При условия, че има достатъчно натрупвания по партидата, по желание на осигуреното лице се предлага пенсията да се отпуска 1 година преди навършване на пенсионната възраст.

"Очакваме първите пенсионери от универсалния пенсионен фонд, при променени условия в КСО, да придобият право на пенсиониране през есента на 2021 година", отбеляза министър Петков.

Промените предвиждат при пенсионирането си човек да подписва пенсионен договор със съответния УПФ, в който ще се определя начина на плащане на пенсията и гарантирания й минимален размер. В зависимост от натрупаните по партидата средства, ще се изплаща пожизнена "втора пенсия" или на разсрочено плащане за период от пет, 10 или 15 години. При малко натрупани средства ще се разрешава на хората да получават парите си накуп.

Т.нар. втори или частни пенсии ще се получават от 2021 г. за жените и 2024 г. - за мъжете.

В масовия случай при осигуряване на средни доходи партидите през 2021 г. ще са недостатъчни за пожизнена пенсия, но през 2024 г. вече ще предоставят по-голяма пенсия от гарантираната, обясни още министър Бисер Петков.

Вноските в универсалните пенсионни фондове са т.нар. втори стълб на пенсионната система. От всяка месечна вноска, която гражданите се правят, всеки фонд удържа между 4 и 4.15% такса за управление на средствата.

По данни на Комисията за финансов надзор, към 31 декември 2017 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 лица или с 2.57% спрямо осигурените към края на 2016 г. 

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 декември 2017 г. се равняват на 12 663 154 хил. лева (близо 12.7 милиарда лева) и регистрират ръст от 1 905 877 хил. лева или 17.72 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2016 г.  В същото време само за 2018 г. разходите за пенсии на държавното обществено осигуряване са превишили 9 милиарда лева.