Близо половин милиард лева са предвидени за осигуряване на мерките, предвидени в законопроекта за хората с увреждания, получил днес одобрението на правителството. Проектът бе подкрепен само от КНСБ, бизнесът и КТ "Подкрепа" изказаха неодобрението си към него.

На брифинг в Министерския съвет днес министърът на труда и социалната политика Бисер Петков съобщи, че законопроектът е одобрен, а в него правата на хората с увреждания са обезпечени с финансов ресурс от 486 млн. лева.

"По този начин се изпълнява ангажиментът, който правителството пое в подписания на 9 октомври план за действие за приемане на законодателство за хората с увреждания", каза още Петков и посочи, че проектът на Закона за хората с увреждания е бил приет във вида, в който е внесен.

В общата сума от 486 млн. лева се включват средствата за тези политики в социалното министерство, 133 млн. лева от бюджета на Държавното обществено осигуряване, които се плащат сега като социални инвалидни пенсии в непълен размер, и допълнителните 150 млн. лева, "които премиерът и правителството обещаха", както обясни министър Петков.

Законопроектът ще бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание, където ще започне неговото разглеждане.

"И аз лично ще уведомя днес протестиращите майки и омбудсмана за взетото решение от Министерски съвет", каза още министърът.

На етап обществено обсъждане е законопроектът за социалните услуги и до края на годината най-вероятно ще бъде внесен в парламента.

Паричната помощ - според индивидуална оценка

Проектът на Закон за хората увреждания въвежда нова индивидуална оценка, която е комплексна и ще отразява потребностите на човека с увреждане, изследвайки неговото здравословно състояние, функционалните затруднения и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните му дейности, както и вида на необходимата подкрепа.

За това настояваха при протестите си майките на деца с увреждания.

От 1 януари 2019 г. всички хора с увреждания над 18-годишна възраст ще получават месечна финансова помощ, която ще компенсира разходите, породени от увреждането и е в зависимост от степента на увреждане. Размерът на финансовата подкрепа ще се определя в зависимост от линията на бедност. През 2019 г. хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще вземат 57% от линията на бедност, или 198 лева на месец.

Национална програма и квоти за работодателите

От 1 януари 2021 г. се създава Държавна агенция за хората с увреждания като нова структура към Министерския съвет. Тя ще изготвя индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания и ще има водеща роля при координацията на цялостната държавна политика за техните права.

Бъдещото ведомство ще е правоприемник на сегашната Агенция за хората с увреждания. Към нея ще бъдат насочени служители от Агенцията за социално подпомагане.

Предвижда се разработване и изпълнение на Национална програма в подкрепа на работодателите за финансиране на дейности по приспособяване и/или оборудване на работни места и осигуряване при необходимост на достъп до тях с цел стимулиране и подпомагане на работодателите за наемане на хора с трайни увреждания. Предвидена е защита на заетостта за хора с тежки и множество увреждания. Ще се създадат центрове за защитена заетост - в подкрепа на трудовата интеграция на хора с тежки и множество увреждания.

За фирми с над 50 служители е предвидена квота от 4% за хора с увреждания. При неизпълнение ще има санкции.

В проекта е заложено създаване на информационна система за хората с увреждания, която да служи за наблюдение и анализ на социално-икономическия статус на хората с трайни увреждания, за планиране на дейности, свързани със задоволяване на индивидуалните им потребности и за разработване на секторни политики. Системата ще поддържа профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп до персоналните данни за лицето чрез идентификация по реда на Закона за електронната идентификация.

Създават се възможности за публично финансиране на проектен принцип на дейности за изграждане на достъпна среда с цел премахване на съществуващи пречки и прегради пред достъпността и в подкрепа на мобилността на хората с увреждания по реда на Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност.

Освен това от 1 януари 2020 г. финансирането и предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания ще премине към системата на здравеопазването. В момента те са към към Агенцията за хора с увреждания, която делегира тези дейности на лицензирани фирми.

Както споделят майки на деца с увреждания обаче, често тези помощни средства са с ниско качество, но на цени няколко пъти по-високи от действителната им стойност. Ако искат да ползват средствата, които се отпускат за тях, родителите трябва задължително да ги купят от лицензираните фирми.