Article_top

Архивът на Държавна сигурност днес за първи път беше достъпен за граждани. Той се намира в Банкя, в кв. "Михайлово". До началото на 90-те години целият район е бил заскретен.

Комисията по досиетата организира във вторник Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Това са само документите на хартиен носител.

В архива има и над 3 млн. документа на различни носители - филми, видео, CD. Тук е и така наречената картотека. В нея съхраняват над 2,5 млн. карти и картони, регистрационни дневници, документи за унищожаване. Това са документите, чрез които категорично се доказва принадлежността на лицата, на хората към ДС.

"За първи път хората ще имат възможност да видят този масив. За първи път от 44 година решихме да го отворим", разказа пред БНТ Екатерина Бончева от Комисията по досиетата.

Това е най-модерната сграда за съхраняване на архиви в Източна Европа. В нея се намира т. нар. картотека, която съдържа над два и половина милиона карти, картони и регистрационни дневници. Чрез документите категорично може да се докаже принадлежността на лицата към Държавна сигурност.

След решение на Министерския съвет от 24 юни 2008 г. на комисията са предоставени сгради на бивши казарми в Банкя за архивохранилища на основния масив от документи. Поземленият имот е с площ 15 020 кв. метра. Сградният фонд се състои от три корпуса със застроена площ 2 364, 01 кв. метра и разгъната застроена площ 10926, 04 кв. метра. Състоянието на сградния фонд е изключително тежко.

На 18 ноември 2008 г. е проведена специална обществена поръчка за пълен инженеринг и надзор по изпълнение на реконструкцията и въвеждане в експлоатация на сградния фонд в Банкя.

На 11 март 2009 г. стартира работата по основната реконструкция на предоставените сгради за архивохранилища.

В началото на януари 2010 г. е завършен и пуснат в експлоатация частично първият корпус от архивохранилищата, заедно с новоизградена охранителна, пропусквателна и противопожарна система.

Преместването и разполагането на централизирания архив в Банкя осигурява условия за ускорено приемане на документите на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, както и за комплектуването и съхранението им в постоянни архивохранилища.

 

В картотеките, както на военното разузнаване, така и на ДС, картоните са подреждани не по азбучен ред на нашата българска азбука, а по т.нар. фонетичен ред и там може да видите как са подредени буквичките. Като фонетичният ред започва с гласните и завършва с буквичката "р". Целта на тази подредба е била да се запази конспирация т.е., ако попадне случаен човек в картотеката да не може да намери картона на лицето, което търси, защото няма да е подредено по азбучен ред. Фонетичният ред е много полезен и когато става въпрос за имена на чужденци, обясняват от Комисията по досиетата.

Щатните служители и обектите на военното разузнаване са имали по два картона, а сътрудниците три. 

Картонът на агент "Гоце". Снимка Стопкадър БНТ
 "Това е картон, създаден след 10 ноември. Картон, създаден в съвременната служба, защото е на сътрудник, който е бил от сътрудник в ДС и е продължил в съвременните служби. Това е кой - министърът ни на отбраната. Нарочно сме подбрали картони на известни лица, за да се увери обществеността, че не сме си измислили", обясняват от Комисията по досиетата. Снимка Стопкадър БНТ

Освен картотеката днес бяха показани още саморъчно изработеният печат на ДПС и тайникът на дипломата Иван-Асен Георгиев

 

 

Архивът на Държавна сигурност днес за първи път беше достъпен за граждани. Той се намира в Банкя, в кв. "Михайлово". До началото на 90-те години целият район е бил заскретен.

Комисията по досиетата организира във вторник Ден на отворените врати. В Централизирания архив се съхраняват над 15 км архивни документи на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Това са само документите на хартиен носител.

В архива има и над 3 млн. документа на различни носители - филми, видео, CD. Тук е и така наречената картотека. В нея съхраняват над 2,5 млн. карти и картони, регистрационни дневници, документи за унищожаване. Това са документите, чрез които категорично се доказва принадлежността на лицата, на хората към ДС.

"За първи път хората ще имат възможност да видят този масив. За първи път от 44 година решихме да го отворим", разказа пред БНТ Екатерина Бончева от Комисията по досиетата.

Това е най-модерната сграда за съхраняване на архиви в Източна Европа. В нея се намира т. нар. картотека, която съдържа над два и половина милиона карти, картони и регистрационни дневници. Чрез документите категорично може да се докаже принадлежността на лицата към Държавна сигурност.

След решение на Министерския съвет от 24 юни 2008 г. на комисията са предоставени сгради на бивши казарми в Банкя за архивохранилища на основния масив от документи. Поземленият имот е с площ 15 020 кв. метра. Сградният фонд се състои от три корпуса със застроена площ 2 364, 01 кв. метра и разгъната застроена площ 10926, 04 кв. метра. Състоянието на сградния фонд е изключително тежко.

На 18 ноември 2008 г. е проведена специална обществена поръчка за пълен инженеринг и надзор по изпълнение на реконструкцията и въвеждане в експлоатация на сградния фонд в Банкя.

На 11 март 2009 г. стартира работата по основната реконструкция на предоставените сгради за архивохранилища.

В началото на януари 2010 г. е завършен и пуснат в експлоатация частично първият корпус от архивохранилищата, заедно с новоизградена охранителна, пропусквателна и противопожарна система.

Преместването и разполагането на централизирания архив в Банкя осигурява условия за ускорено приемане на документите на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА, както и за комплектуването и съхранението им в постоянни архивохранилища.

 

В картотеките, както на военното разузнаване, така и на ДС, картоните са подреждани не по азбучен ред на нашата българска азбука, а по т.нар. фонетичен ред и там може да видите как са подредени буквичките. Като фонетичният ред започва с гласните и завършва с буквичката "р". Целта на тази подредба е била да се запази конспирация т.е., ако попадне случаен човек в картотеката да не може да намери картона на лицето, което търси, защото няма да е подредено по азбучен ред. Фонетичният ред е много полезен и когато става въпрос за имена на чужденци, обясняват от Комисията по досиетата.

Щатните служители и обектите на военното разузнаване са имали по два картона, а сътрудниците три. 

Картонът на агент "Гоце". Снимка Стопкадър БНТ
 "Това е картон, създаден след 10 ноември. Картон, създаден в съвременната служба, защото е на сътрудник, който е бил от сътрудник в ДС и е продължил в съвременните служби. Това е кой - министърът ни на отбраната. Нарочно сме подбрали картони на известни лица, за да се увери обществеността, че не сме си измислили", обясняват от Комисията по досиетата. Снимка Стопкадър БНТ

Освен картотеката днес бяха показани още саморъчно изработеният печат на ДПС и тайникът на дипломата Иван-Асен Георгиев

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията