Article_top

С решение на правителството от днес до 2 076 109 лева се отпускат по бюджета на МРРБ за финансиране дейността на новосъздаденото звено "Национално тол управление" в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), както и подготовката за въвеждане в експлоатация на смесената електронна система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и изминато разстояние.

Толсистемата ще заработи от 16 август 2019 г., размерът на таксите за камионите, автобусите и всички превозни средства с допустима маса над 3.5 тона ще се определя по предложение на финансовия и на регионалния министър.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на централния бюджет за 2018 г. С тях ще се осигурят текущите и капиталови разходи, необходими за въвеждането на тол системата за превозни средства над 3.5 тона и електронна винетка за леките автомобили.

С тях ще се плати и за закупуване на 105 моторни превозни средства, оборудвани с мобилни камери за осъществяване на контрола по републиканската пътна мрежа и по предоставянето на услуги, свързани с приемането на платежни карти в тол системата.

Предоставеният ресурс ще послужи и за режийни разходи и наеми за разполагане на 500 терминала за самообслужване, за оборудване на работни помещения в администрацията на "Национално тол управление" и др.

Създава се специализирано звено "Национално тол управление“ към АПИ и се увеличава числеността й заради въвеждането на толсистемата. Дирекция "Пътни такси и разрешителни" вече няма да събира таксите, тъй като тези функции вече се прехвърлят на новото звено.

На председателя на управителния съвет на АПИ се вменяват нови правомощия, свързани с воденето на регистри на доставчиците на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключването на договори със същите и с доставчиците на декларирани данни. Той ще може да издава наказателни постановления в случаите, предвидени в Закона за пътищата и в Закона за движението по пътищата или да оправомощава длъжностни лица за целта.

 

С решение на правителството от днес до 2 076 109 лева се отпускат по бюджета на МРРБ за финансиране дейността на новосъздаденото звено "Национално тол управление" в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), както и подготовката за въвеждане в експлоатация на смесената електронна система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и изминато разстояние.

Толсистемата ще заработи от 16 август 2019 г., размерът на таксите за камионите, автобусите и всички превозни средства с допустима маса над 3.5 тона ще се определя по предложение на финансовия и на регионалния министър.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на централния бюджет за 2018 г. С тях ще се осигурят текущите и капиталови разходи, необходими за въвеждането на тол системата за превозни средства над 3.5 тона и електронна винетка за леките автомобили.

С тях ще се плати и за закупуване на 105 моторни превозни средства, оборудвани с мобилни камери за осъществяване на контрола по републиканската пътна мрежа и по предоставянето на услуги, свързани с приемането на платежни карти в тол системата.

Предоставеният ресурс ще послужи и за режийни разходи и наеми за разполагане на 500 терминала за самообслужване, за оборудване на работни помещения в администрацията на "Национално тол управление" и др.

Създава се специализирано звено "Национално тол управление“ към АПИ и се увеличава числеността й заради въвеждането на толсистемата. Дирекция "Пътни такси и разрешителни" вече няма да събира таксите, тъй като тези функции вече се прехвърлят на новото звено.

На председателя на управителния съвет на АПИ се вменяват нови правомощия, свързани с воденето на регистри на доставчиците на услуги по електронно събиране на такси за изминато разстояние и сключването на договори със същите и с доставчиците на декларирани данни. Той ще може да издава наказателни постановления в случаите, предвидени в Закона за пътищата и в Закона за движението по пътищата или да оправомощава длъжностни лица за целта.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Кога ще приключи ремонтът на „Графа“?