Да, нито Христос, нито неговите първоапостоли отговарят на изискванията на приетите на първо четене промени в Закона за вероизповеданията.

Защото, за да проповядваш, трябва да си български гражданин, да говориш само на български и да си взел диплома от български университет, да получаваш заплата само със средства, чийто произход е от България, и да извършваш дейността си само в сгради, които са регистрирани в дирекция "Вероизповедания" към Министерския съвет. С другие думи, световните религии трябва да затварят филиалите си в страната. Западни свещенници и източни учители не са добре дошли в стабилната и европейска България.

На 11 октомври парламентът прие на първо четене проектозакона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията. Гласуваният текст съдържа обединени двата първоначални проекта – единия на ГЕРБ, БСП и ДПС, другия на "Обединени патриоти". Промените минаха на първо четене въпреки несъгласието на почти всички вероизповедания и негативното становище дори на Българската православна църква, за която на пръв поглед законопроектът носи позитиви. Последните две недели вярващи от цялата страна, най-вече католици и протестанти, излязоха на протест срещу заложените промени.  

Свободни граждани

Ето някои от основните ограничения, които законопроектът предвижда:

"Не се допуска извършване на публични религиозни обреди в сграда или нейно помещение, които не са предназначени за извършване на религиозна дейност." Също така тези сгради и помещения трябва да бъдат декларирани до края на февруари всяка година в дирекция "Вероизповедания". Тоест всички дъновисти, кришнари, будисти, индуси и прочие свободни граждани ще трябва да имат специални сгради и помещения, за да знае дирекцията къде да им гостува и да извършва проверките си.

Този текст означава също, че религиозни дейности на открито са забранени или депутатите трябва да обяснят каква е разликата между това да извършваш богослужение в гора, на поляна или в пещера и в сграда, която не е "предназначена за извършване на религиозна дейност".

"Свещенослужители и служители на вероизповеданията могат да бъдат само български граждани", "за проповедите и във всички останали случаи се използва задължително официалният български език" и "не могат да се даряват средства от чужди държави и лица за възнаграждение на персонал (свещенослужители и служители на религиозни институции)". Това е директна покана към Католическата цъква (и не само) да си тръгва от България, като се има предвид, че повечето от католическите свещенници тук са поляци и италианци, които получават възнаграждения от "чужди държави".

Към децата

Друга промяна, с която политиците ни ще борят тероризма, е, че вероизповеданията не могат да включват в "дейността си малолетни и непълнолетни лица освен с изричното писменно съгласие за конкретни дейности на техните родители, настойници или попечители". Тоест, за да отиде на църква един тийнейджър, трябва да вземе писмено разрешение за всяко посещение. Това е недопустимо послание към децата и цялото общество, че религиите са нещо опасно и негативно по презумпция.

Единствените, които ще бъдат засегнати от промените, са установените и мирни вероизповедания в страната. Ясно е, че радикалните терористични групировки не се регистрират в дирекции и не се интересуват от изисквания за образование, гражданство и език. Тероризмът е насилие, а насилието се бори с наказателноправни мерки, които се прилагат от прокуратурата, ДАНС, МВР и съдилищата. Организационните и процесуалните закони, по които работят тези институции, са нормативните инструменти за борба с тероризма. Дирекция "Вероизповедания" не е полицейски орган и не бива да става такъв.

Подобни откровено тоталитарни законопроекти са несъвместими с естеството на правото на вероизповедание, прогласено в чл. 9 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (EКЗПЧОС) и в чл. 37 от Конституцията. Уважаемите избраници са забравили или не са знаели, че всяка една от световните религии е създадена чрез проповядване (мисионерство) в близки и далечни държави, "чужди" за самите проповедници. Никоя от тези религии не е ограничена от език и националност и всяка от тях е била контрапункт на статуквото за дълги периоди от време.

Пълзящ диктат

Вероизповеданията са въплъщение на трите основни свободи, гарантирани от Европейската конвенция и Конституцията - свободата на убежденията, свободата на словото и свободата на събранията. Българският парламент се кани да ограничи безогледно и трите, което означава, че в бъдеще е готов да го направи не само в религиозната сфера, но и с всички видове убеждения, слово и събрания. Онези, които смятат, че това касае само протестантите и католиците, са в сериозна заблуда. Подобни тоталитарни закони не са и няма да бъдат прецедент.

Това, скъпи либерали и консерватори (нали е модерно така да се делим), се нарича откровена, а не пълзяща диктатура. Не по-малко интересен е въпросът, ако същото законодателство бъде възприето в чужди държави, в които има български църкви, как тези църкви ще продължат да съществуват. Трябва да си готов аршинът, който прилагаш, да бъде приложен и върху теб.