Нова регистрация

(минимално 8 символа)
(минимално 8 символа)

Днес съдиите от СГС проведоха общо събрание, на което бяха поканили членовете на Съдийската колегия на ВСС. Именно колегията избра Алексей Трифонов с много съмнителни мотиви, след като беше ясно, че дори на втори опит няма шанс за кандидата, излъчен от самите съдии, при това с огромно мнозинство - Евгени Георгиев.

Никой от поканените членове на съдийската колегия обаче не се е отзовал.

Затова присъстващите съдии се подписаха под кратък протокол с решение:

"Да изразим несъгласие с начина, по който съдийската колегия на ВСС взе решение за назначаване на председател. Считаме същото за немотивирано и непрозрачно. Протоколът от събранието да бъде публикуван на сайта на ВСС и на сайта на СГС".

На събранието са присъствали 61 съдии, а 8 са в отпуск. По информация на "Дневник", част от присъстващите ще опитат да се включат като заинтересована страна в делото пред ВАС, което заяви, че ще води Евгени Георгиев - кандидатът на самите съдии.

В декларация-отговор девет от членовете на съдийската колегия на ВСС им напомнят общо взето "кой е шефът". Те пишат в своя отговор, че законът и конституцита вменяват на тях "правото и задължението" да назначават административни ръководители, съдийското самоуправление няма "изключителна сила и предимство".

Членовете заявяват още, че решението си взимат и "съвкупно с всички други законово регламентирани и относими обстоятелства към формирането на преценката", макар да не стана ясно - какво не е наред с Евгени Георгиев (тъй като нито един такъв аргумент не беше изложен, б.р.).

Ето и декларацията на ВСС, подписана в трогателно единомислие освен от председателя на ВАС Георги Чолаков и представляващия Боян Магдалинчев, и от представителите в Съвета на политическата квота - ГЕРБ, БСП, ДПС, "Атака"...

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодарим ви за поканата за участие в насроченото за 3 декември 2018 г. Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд, отправена до нас от 56 магистрати. Липсва процедура, която да регламентира участието на членовете на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет в този форум на съдийското самоуправление. 

Считаме за необходимо да обърнем внимание, че Конституцията на Република България (чл. 130, ал. 5, т. 46) и Законът за съдебната власт (чл. 30, ал. 5, т. 4) вменяват на Съдийската колегия на ВСС право и задължение да назначават административните ръководители на съдилищата. Изслушването на кандидатите за административни ръководители от общото събрание на съответния съд, съгласно чл. 194а, ал.7 от Закона за съдебната власт, е част от процедурата за избор. Колегията е длъжна да вземе предвид и да цени изразеното становище на общото събрание, дори когато то е споделено от по-голямата част от съдиите в съответния съд, но съвкупно с всички други законово регламентирани и относими обстоятелства към формирането на преценката за качествата на кандидатите.

Законът не придава на становището на общото събрание изключителна сила и предимство пред всички други фактически данни и обстоятелства, свързани с регламентираните от закона критерии за качествата на кандидатите. Съгласно разпоредбата на чл. 194б ал. 1 ЗСВ в рамките на събеседването се прави преценка за професионалните качества на кандидатите, за управленската им компетентност и моралните качества въз основа на представените концепции, отговорите на поставени въпроси в хода на изслушването, становищата на помощните органи, становищата на лицата по чл. 38 ал. 3 и ал. 7 ЗСВ, организаторските качества, устойчивостта на характера на кандидатите, способността им за носене на отговорност и за взимане на трудни, самостоятелни решения, без внушения и неправомерни намеси, и влияния от нерегламентирани източници, и прочие.

Именно Конституцията Република България и Законът за съдебната власт задължават и дават право на членовете на Съдийската колегия да направят цялостна преценка относно качествата на кандидатите по посочените по-горе критерии, а не просто да „ратифицират“ изразеното от органа на съдийско самоуправление становище по кандидатурите. Отговорността за избора на административен ръководител законодателят е възложил изцяло на съответната колегия на ВСС.

Принципното ни становище по темата, свързана с избора на 27 ноември 2018 г. на административен ръководител на СГС, е че изслушването на двамата кандидати за административен ръководител на Софийския градски съд протече по законоустановената процедура и направеният избор бе в максимална степен публичен, прозрачен и мотивиран. С убедително мнозинство, с ясни и конкретни мотиви девет от присъствалите тринадесет членове на СК на ВСС приеха, че демонстрираните от съдия Алексей Трифонов професионални, управленски и нравствени качества в по-висока степен отговорят на необходимите изисквания и очаквания за управление на най-големия окръжен съд в страната. Крайната преценка беше възприета след продължително изслушване, при което бяха зададени многобройни въпроси на кандидатите. Проведените разисквания и заявените от членовете на СК на ВСС мотиви за избора след изслушването са отразени в пълната стенограма на проведеното заседание и са на разположение на сайта на ВСС. Очакваме магистратите и обществото да уважават самостоятелната воля, предоставена от закона на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в качеството й на кадрови орган по отношение на съдийската общност.

Вярваме, че натрупаните дългогодишни проблеми в Софийски градски съд ще бъдат преодолени с общи усилия и без излишно напрежение, при стриктно спазване на буквата и духа на закона, утвърждаващи принципа на балансирано разпределение на правата и задълженията на всички страни в процеса на управление и администриране на дейността на органите на съдебна власт.

Оставаме с уважение,        

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС

 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ВЕРОНИКА ИМОВА

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

СЕВДАЛИН МАВРОВ

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

БОРЯНА ДИМИТРОВА

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

ДАНИЕЛА МАРЧЕВА

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

ДРАГОМИР КОЯДЖИКОВ

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

БОЯН НОВАНСКИ

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

 

СТЕФАН ГРОЗДЕВ

ЧЛЕН НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС

При миналото си заседание съдийската колегия опита "да разпита" Лозан Панов за речта му пред международната съдийска организация МЕДЕЛ. В нея той заяви, че след себе си не чува много гласове на протест и остро критикуваше главния прокурор.

Ключови думи

Коментари

Klingon Oid's picture
Klingon Oid
Klingon Oid

С тая декларация ВСС е като

С тая декларация ВСС е като "гузен негонен бяга". Съдиите казват "Да изразим несъгласие с начина, по който съдийската колегия на ВСС взе решение за назначаване на председател. Считаме същото за немотивирано и непрозрачно."

Най

Следвайте ни

Още по темата

Още от категорията

Скъпи потребители,

От днес - 25 май 2018 г. - влиза в сила новото европейско законодателство за защита на личните данни, известно още и като GDPR.

Тук можете да прочетете целия документ: "Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни." (тук)

Във връзка с това "ЗЕБРА БГН" АД приема нова "Политика за поверителност" (тук), съобразена с GDPR.

Целта на новите правила е да дадат на вас повече права за контрол над собствените ви данни и по-добра защита на неприкосновеността ви.