Article_top

Какво приеха и какво отхвърлиха депутатите от Комисията по транспорти туризъм към Европарламента, които обсъждаха пакета за мобилност? Съобщенията бяха противоречиви. Разнопосочна информация бе дадена и от евродепутатите, и от българските официални чиновници. По-късно от ЕП разпространиха съобщение с подробности, което публикуваме почти изцяло 1 към 1.

„Да“ на измененията относно каботажа, „не“ на измененията за почивката на шофьорите и командироването

Евродепутатите от Комисията по транспорт приеха измененията по докладите за каботаж и достъпа до професията на автомобилен превозвач с 27 гласа „за“ срещу 21 гласа „против“ и отхвърлиха внесените изменения по докладите относно времето за почивка на шофьорите и за командированите шофьори.

Евродепутатите искат фирмите да имат право да извършват неограничен брой доставки в други държави на ЕС в рамките на 3 дни след трансгранична доставка. Сегашните правила позволяват три операции в рамките на 7 дни.

С цел предотвратяване на системния каботаж след този период няма да бъде позволено на камионите да извършват нови каботажни операции в същата държава в рамките на два дни и половина (60 часа – б.р.), след като са се върнали в държавата на установяване на даденото предприятие.

Превозните средства ще трябва да извършват товаренето и разтоварването веднъж на 4 седмици в държавата членка, в която са регистрирани.

Борба с фирмите „пощенски кутии“ и злоупотреба с лекотоварни автомобили

С цел решаване на проблема с фирмите „пощенски кутии“ дружествата за автомобилен превоз ще трябва да предоставят доказателства за извършване на значителни дейности в държавата членка, в която са регистрирани.

С увеличаването на броя фирми, използващи леки търговски превозни средства (ЛТПС), евродепутатите предложиха тези фирми, които използват лекотоварни автомобили над 2,4 тона за международен превоз, също да следват правилата на ЕС за достъп до професията на автомобилен превозвач, за да се избегне изкривяване на пазара.

Преследване на „черните овце“, облекчаване на бюрокрацията и контрол над законните дружества

Евродепутатите искат по-ефективно използване на електронни документи и цифрови технологии, за да се облекчи тежестта на шофьорите и да се намали времето за проверка на пътищата. Националните власти следва да засилят трансграничното сътрудничество, за да помогнат при идентифицирането и насочването към компании с лоши данни за спазвания на изискванията, като същевременно се намали броят на случайните проверки на операторите, спазващи закона.

Членовете на Комисията по транспорт искат също така държавите членки да предвидят санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители, когато те знаят или трябва да знаят, че транспортните оператори нарушават законите.

 

Какво приеха и какво отхвърлиха депутатите от Комисията по транспорти туризъм към Европарламента, които обсъждаха пакета за мобилност? Съобщенията бяха противоречиви. Разнопосочна информация бе дадена и от евродепутатите, и от българските официални чиновници. По-късно от ЕП разпространиха съобщение с подробности, което публикуваме почти изцяло 1 към 1.

„Да“ на измененията относно каботажа, „не“ на измененията за почивката на шофьорите и командироването

Евродепутатите от Комисията по транспорт приеха измененията по докладите за каботаж и достъпа до професията на автомобилен превозвач с 27 гласа „за“ срещу 21 гласа „против“ и отхвърлиха внесените изменения по докладите относно времето за почивка на шофьорите и за командированите шофьори.

Евродепутатите искат фирмите да имат право да извършват неограничен брой доставки в други държави на ЕС в рамките на 3 дни след трансгранична доставка. Сегашните правила позволяват три операции в рамките на 7 дни.

С цел предотвратяване на системния каботаж след този период няма да бъде позволено на камионите да извършват нови каботажни операции в същата държава в рамките на два дни и половина (60 часа – б.р.), след като са се върнали в държавата на установяване на даденото предприятие.

Превозните средства ще трябва да извършват товаренето и разтоварването веднъж на 4 седмици в държавата членка, в която са регистрирани.

Борба с фирмите „пощенски кутии“ и злоупотреба с лекотоварни автомобили

С цел решаване на проблема с фирмите „пощенски кутии“ дружествата за автомобилен превоз ще трябва да предоставят доказателства за извършване на значителни дейности в държавата членка, в която са регистрирани.

С увеличаването на броя фирми, използващи леки търговски превозни средства (ЛТПС), евродепутатите предложиха тези фирми, които използват лекотоварни автомобили над 2,4 тона за международен превоз, също да следват правилата на ЕС за достъп до професията на автомобилен превозвач, за да се избегне изкривяване на пазара.

Преследване на „черните овце“, облекчаване на бюрокрацията и контрол над законните дружества

Евродепутатите искат по-ефективно използване на електронни документи и цифрови технологии, за да се облекчи тежестта на шофьорите и да се намали времето за проверка на пътищата. Националните власти следва да засилят трансграничното сътрудничество, за да помогнат при идентифицирането и насочването към компании с лоши данни за спазвания на изискванията, като същевременно се намали броят на случайните проверки на операторите, спазващи закона.

Членовете на Комисията по транспорт искат също така държавите членки да предвидят санкции срещу изпращачи, спедитори, изпълнители и подизпълнители, когато те знаят или трябва да знаят, че транспортните оператори нарушават законите.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?