Article_top

Клуб Z

Служебният еко министър Светлана Жекова забрани строителните и монтажни работи по осъществяването на инвестиционни предложения в района на къмпинг "Корал", съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Според експертите от еко министерството строителството може да доведе до унищожаване на три типа дюни и шест вида растения. Затова с министерска заповед се спират строителството и монтажните работи на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД, „Витатур инвест“ АД, ПГА „ФУУД“ ЕООД, „Прайм пропърти” /БГ/ АДСИЦ и „Корал резидънс“ в района на къмпинг "Корал". Забраната се налага с цел предотвратяване на отрицателно въздействие върху околната среда, включително и разположените в близост защитени зони от НАТУРА 200.

Причините за забраната са няколко - изтекъл е срокът на правно действие на издадените решения за одобряване на инвестиционните предложения, освен това не са проведени необходимите процедури по оценка на съвместимостта на инвестиционните предложения с предмета и целите на защитени зони предвид настъпилите през 2007 г. изменения в екологичното законодателство.

Третата основна причина е заплахата от унищожаване на три типа дюни, които са основен елемент на ландшафта. Застрашени от унищожаване са и находища и популации на шест вида растения, поставени под специален режим съгласно Закона за биологичното разнообразие, отбелязват още от МОСВ. 

Забраната ще е в сила до провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и до влизане в сила на издадените на тяхно основание индивидуални административни актове.

По-рано днес вицепремиерът Екатерина Захариева подаде сигнал в прокуратурата заради съмнения относно законността на 11 разрешителни за строеж в "Корал". Проверка на ДНСК показва, че решенията и техните презаверки издадени от главния архитект на община Царево са в разрез със закона. 

 
Миналото лято на Корал се проведе първият протест на плажа в защита на дюните. Снимка Клуб Z

Служебният еко министър Светлана Жекова забрани строителните и монтажни работи по осъществяването на инвестиционни предложения в района на къмпинг "Корал", съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Според експертите от еко министерството строителството може да доведе до унищожаване на три типа дюни и шест вида растения. Затова с министерска заповед се спират строителството и монтажните работи на „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД, „Витатур инвест“ АД, ПГА „ФУУД“ ЕООД, „Прайм пропърти” /БГ/ АДСИЦ и „Корал резидънс“ в района на къмпинг "Корал". Забраната се налага с цел предотвратяване на отрицателно въздействие върху околната среда, включително и разположените в близост защитени зони от НАТУРА 200.

Причините за забраната са няколко - изтекъл е срокът на правно действие на издадените решения за одобряване на инвестиционните предложения, освен това не са проведени необходимите процедури по оценка на съвместимостта на инвестиционните предложения с предмета и целите на защитени зони предвид настъпилите през 2007 г. изменения в екологичното законодателство.

Третата основна причина е заплахата от унищожаване на три типа дюни, които са основен елемент на ландшафта. Застрашени от унищожаване са и находища и популации на шест вида растения, поставени под специален режим съгласно Закона за биологичното разнообразие, отбелязват още от МОСВ. 

Забраната ще е в сила до провеждане на необходимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и до влизане в сила на издадените на тяхно основание индивидуални административни актове.

По-рано днес вицепремиерът Екатерина Захариева подаде сигнал в прокуратурата заради съмнения относно законността на 11 разрешителни за строеж в "Корал". Проверка на ДНСК показва, че решенията и техните презаверки издадени от главния архитект на община Царево са в разрез със закона. 

Коментари

Стоян А's picture
Стоян А
StoyanA

StoyanA

Ура!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?