Article_top

Последствията от глобалните промени в климата не се ограничават само с изменения в сезоните и стихийните бедствия, смятат учените. Променящият се климат е причина и за големи конфликти, и замасовата миграция, последиците от която изпитва Европа през последните години.

Ако преди подобни твърдения се чуваха основно от средите на леви политици и либерални медии, сега те получават и научно потвърждение, пише Би Би Си.

Изследване, проведено от Международния институт по приложен ситемен анализ, за първи показва причинно-следствената връзка между измененията в климата и увеличаването на броя на конфликтите, както и на масовата миграция от региони, които са пострадали от природни катаклизми.

В публикуваното изследване се казва, че климатичните изменения са една от причините за бунтовете и въстанията през 2010-2012 г. в Тунис, Ливан, Йемен и др. арабски държави, в които имаше т.нар. Арабска пролет.

Отделно е обяснена ситуацията в Сирия, където революцията и опитът за смяна на системата доведоха до тежка гражданска война, която продължава и до днес, и в която загинаха стотици хиляди.

Според анализа предпоставка за такова развитие на събитията става повишаването в тези региони на средните температури. Заради продължителното засушаване и дефицита на прясна питейна вода в страната няколко поредни години има много лоша реколта, което води до масова миграция на селското население към градовете.

В резултат на тази принудителна урбанизация сирийските градове се пренаселват, рязко скача безработицата, качеството на живота намалява. На фона на продължаващия скок на цените расте и недоволството, масовите протести, политическото противопоставяне - и накрая се стига до гражданска война и милиони бежанци.

В изследването се отбелязва, че подобни събития са станали в този период и в други африкански страни, в това число и разположени на юг от Сахара.

"Нашето изследване засяга тема, която широко е била отразявана от медиите", обяснява един от авторите на анализа Рая Матарак от Университета на Източна Англия. "Додадохме приноса си в обществената дискусия за миграцията, предизвикана от измененията на климата, като предтавихме нови научни доказателства", допълва тя.

Причината и следствието

Предположението, че рязкото увеличение на мигрантите в Европа от страните от Африка и Близкия изток най-малко частично е свързано с глобалните климатични изменения, е изказвано многократно през последните години.

Но строгият научен подход може да установи зависимост между някакви явления - корелация, което не винаги означава, че едно от тези явления е причина за другото.

Христоматиен пример - съотношението между количеството на пожарните машини, извикани на мястото на пожар и щетите от огъня. Статистиката е очевидна: ако в гасенето участват повече машини и хора, и щетите от пожара - с голяма доза вероятност - ще са големи. Но това съвсем не означава, че щетите зависят от броя на пожарните или обратното.

За да установят характера на връзката между изменението на климата и увеличението на миграцията авторите на изследването използват комплексен модел, като провеждат няколко изследвания, които обединяват в едно.

Първо проучват молбите за предоставяне на убежище, които са подадени между 2006 г. и 2015 г. от бежанци от 157 държави по света. След това изучават климатичните условия в страните, от които бягат хората, подали тези молби, и съставят хронологично-динамичен модел, пише Би Би Си.

Като основен показател за промените в климата те вземат съотношението между количеството на паднали валежи и обема на изпаренията.

За количеството и мащаба на конфликта съдят по информацията от глобалната база за въоръжените конфликти, която от 1946 г. поддържа университетът в Упсала, Швеция. В изследването се отчитат само данните за загиналите в резултат на сблъсъци.

Разработеният от учените модел отчита и множество други показатели - като разстоянието между страната на произхода и страната на пребиваване, размера на населението на двете държави, политическите им системи, наличието в тях на етнически и религиозни групи и т. н.

Резултатите от изследването убедително демонстрират, че в периода 2006 - 2015 г. климатичните изменения са играли съществена роля в нивото и посоката на миграционните вълни, а по-големите засушавания са провокирали по-ожесточени конфликти с по-голямо число на жертвите.

Но учените все така подчертават, че причинно-следствената връзка между изменението на климата и масовата миграция не е пряка, а косвена - обусловена от увеличаването на социалното напрежение, което води до различни конфликти.

"Климатичните промени не водят задължително до конфликти и миграция", обяснява един от авторите на изследването Креспо Куаресма от Виенския университет по икономика и бизнес. "Но в условията на лошо управление и средно ниво на демокрация силната промяна в климата може лесно да доведе до конфликт и борба за ограничените ресурси", казва той.

Международният институт по приложен системен анализ е влиятелен център за научни изследвания, който се намира в Австрия и обединява водещи учени от цял свят. Той е създаден през 70-те години на миналия век от САЩ и СССР за съвместно изучаваен на проблеми в областта на екологията, икономиката и и социалната сфера. по-късно към него се включват много други страни, сред тях Великобритания, Германия, Израел, Китай и Украйна, напомнят от Би Би Си.

 

Последствията от глобалните промени в климата не се ограничават само с изменения в сезоните и стихийните бедствия, смятат учените. Променящият се климат е причина и за големи конфликти, и замасовата миграция, последиците от която изпитва Европа през последните години.

Ако преди подобни твърдения се чуваха основно от средите на леви политици и либерални медии, сега те получават и научно потвърждение, пише Би Би Си.

Изследване, проведено от Международния институт по приложен ситемен анализ, за първи показва причинно-следствената връзка между измененията в климата и увеличаването на броя на конфликтите, както и на масовата миграция от региони, които са пострадали от природни катаклизми.

В публикуваното изследване се казва, че климатичните изменения са една от причините за бунтовете и въстанията през 2010-2012 г. в Тунис, Ливан, Йемен и др. арабски държави, в които имаше т.нар. Арабска пролет.

Отделно е обяснена ситуацията в Сирия, където революцията и опитът за смяна на системата доведоха до тежка гражданска война, която продължава и до днес, и в която загинаха стотици хиляди.

Според анализа предпоставка за такова развитие на събитията става повишаването в тези региони на средните температури. Заради продължителното засушаване и дефицита на прясна питейна вода в страната няколко поредни години има много лоша реколта, което води до масова миграция на селското население към градовете.

В резултат на тази принудителна урбанизация сирийските градове се пренаселват, рязко скача безработицата, качеството на живота намалява. На фона на продължаващия скок на цените расте и недоволството, масовите протести, политическото противопоставяне - и накрая се стига до гражданска война и милиони бежанци.

В изследването се отбелязва, че подобни събития са станали в този период и в други африкански страни, в това число и разположени на юг от Сахара.

"Нашето изследване засяга тема, която широко е била отразявана от медиите", обяснява един от авторите на анализа Рая Матарак от Университета на Източна Англия. "Додадохме приноса си в обществената дискусия за миграцията, предизвикана от измененията на климата, като предтавихме нови научни доказателства", допълва тя.

Причината и следствието

Предположението, че рязкото увеличение на мигрантите в Европа от страните от Африка и Близкия изток най-малко частично е свързано с глобалните климатични изменения, е изказвано многократно през последните години.

Но строгият научен подход може да установи зависимост между някакви явления - корелация, което не винаги означава, че едно от тези явления е причина за другото.

Христоматиен пример - съотношението между количеството на пожарните машини, извикани на мястото на пожар и щетите от огъня. Статистиката е очевидна: ако в гасенето участват повече машини и хора, и щетите от пожара - с голяма доза вероятност - ще са големи. Но това съвсем не означава, че щетите зависят от броя на пожарните или обратното.

За да установят характера на връзката между изменението на климата и увеличението на миграцията авторите на изследването използват комплексен модел, като провеждат няколко изследвания, които обединяват в едно.

Първо проучват молбите за предоставяне на убежище, които са подадени между 2006 г. и 2015 г. от бежанци от 157 държави по света. След това изучават климатичните условия в страните, от които бягат хората, подали тези молби, и съставят хронологично-динамичен модел, пише Би Би Си.

Като основен показател за промените в климата те вземат съотношението между количеството на паднали валежи и обема на изпаренията.

За количеството и мащаба на конфликта съдят по информацията от глобалната база за въоръжените конфликти, която от 1946 г. поддържа университетът в Упсала, Швеция. В изследването се отчитат само данните за загиналите в резултат на сблъсъци.

Разработеният от учените модел отчита и множество други показатели - като разстоянието между страната на произхода и страната на пребиваване, размера на населението на двете държави, политическите им системи, наличието в тях на етнически и религиозни групи и т. н.

Резултатите от изследването убедително демонстрират, че в периода 2006 - 2015 г. климатичните изменения са играли съществена роля в нивото и посоката на миграционните вълни, а по-големите засушавания са провокирали по-ожесточени конфликти с по-голямо число на жертвите.

Но учените все така подчертават, че причинно-следствената връзка между изменението на климата и масовата миграция не е пряка, а косвена - обусловена от увеличаването на социалното напрежение, което води до различни конфликти.

"Климатичните промени не водят задължително до конфликти и миграция", обяснява един от авторите на изследването Креспо Куаресма от Виенския университет по икономика и бизнес. "Но в условията на лошо управление и средно ниво на демокрация силната промяна в климата може лесно да доведе до конфликт и борба за ограничените ресурси", казва той.

Международният институт по приложен системен анализ е влиятелен център за научни изследвания, който се намира в Австрия и обединява водещи учени от цял свят. Той е създаден през 70-те години на миналия век от САЩ и СССР за съвместно изучаваен на проблеми в областта на екологията, икономиката и и социалната сфера. по-късно към него се включват много други страни, сред тях Великобритания, Германия, Израел, Китай и Украйна, напомнят от Би Би Си.

Коментари

Buba Mara's picture
Buba Mara
bubamara

Има резон тука

Само трябва да се добави, че ако под "климатични промени" разбираме Хюсеин Обама с неговата историческа реч в Кайро, с некадърното му управление на кризата в Либия, с червените линии в Сирия, то да, климатичните промени са виновни за поредното арабско фиаско. Лошото е, че бежанците от "климата" се изсипаха директно в сърцето на европейските ценности. А може би това е добро? BBC кво казва?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?