Северозападният район на България продължава да бъде най-бедният от общо 281 в ЕС, става ясно от огласени днес данни на Евростат.

През 2017 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението там, изразен в покупателна способност, е бил 31 на сто от средния за Съюза.

Общо 5 български района са сред 20-те в ЕС, където БВП е под 50 на сто от средния за ЕС.

Това са Северният централен (34%), Южният централен (35%), Североизточният (39%) и Югоизточният район (43%).

Второ място по бедност заедно със Северния централен район на България дели френският отвъдморски департамент Майот в Индийския океан.

Сред най-бедните в ЕС райони има по 4 от Гърция и Унгария, 3 от Полша и по 2 от Франция и Румъния.

Най-богатият район е Вътрешен Лондон-Запад. Там БВП на човек, изразен в покупателна способност, представлява 626 на сто от средния в ЕС. Следват Люксембург (253%), Южният район на Ирландия (220%), Хамбург в Германия (202%), белгийският регион Брюксел (196%) и други.

Само в две държави най-високите доходи не са в столичните райони. Това са Германия и Италия.

Същевременно в 9 от всеки 10 района на Европа през 2017 г. се е увеличила трудовата заетост, показват данните на Евростат.

Южният централен район в България е едно от местата с найвисоки показатели. Заетостта там е скочила с 4,1 на сто – колкото и в Голям Лисабон в Португалия.

Рекордьор по скок е споменатият вече с бедността си френскияостров Майот. Там броят на работещите се е увеличил с цели 7,7 на сто. Следвад Малта, португалският район Алгарве и чешкият Централна Бохемия (по 5,3%), британските Хиърфордшир, Уорстършир и Уоруикшир (по 4,7%).