Трима експерти графолози, които са изследвали тефтерчето на Десислава Иванчева, ще трябва да го доизследват... Интригата е как вътре са се появили числа като например 40 000 и думи - на цели две страници от бележника, за който прокуратурата твърди, че отстранената кметица на "Младост" си е записвала рушветите. И които дописваници обаче доказано не са нейно авторство.

Тактиката на прокуратурата на днешното съдебно заседание бе да поиска чисто нова експертиза с други вещи лица. Съдът обаче не уважи това, като заяви, че изготвената е "изключително подробна, пълна и основателна". Съдията обаче допусна най-важното от исканията - да се положат усилия да се установи кой е автор на текста, щом това не е Иванчева и в частност - дали е Петко Дюлгеров (бившият кмет, който е съподсъдим с Иванчева и Петрова, и който физически е получил парите от предприемача Александър Ваклин, б.р.).

Така бе дадена допълнителна задача на същите вещи лица. Те съответно поискаха, а Дюлгеров веднага се съгласи да им предостави доброволно сравнителен материал от почерка си. 

Интервенциите са на две страници от въпросния тефтер. След делото обаче Иванчева и Петрова заявиха, че не е само това - появили са се нови страници, а пък техни жълти листчета от ареста били изчезнали и ги няма по делото.

Иванчева отговори на журналистически въпрос - кой може да бърка и дописва в личния тефтер на един кмет - така:

"Всеки може да си рови, всеки може да си вади, всеки може да си намества (доказателствата, докато са в следствието, б.р.). И ние сме любопитни кой може да дописва."

Освен това двете с Биляна Петрова имаха забележки за предявени им днес веществени доказателстна само с печат, без подпис. Били изчезнали също така части от преписката на Ваклин, смятат двете. А такива тефтерчета имали половината от служителите в Столична община.

Прокуратурата каза, че ще коментира, след като на другото съдебно заседание се изяснят резулаттиите - дали дописваните числа и думи са на Дюлгеров.  

Съдията каза на вещите лица:

"Имате пълна свобода - което е необходимо да осигурим, и да кажете кое не е.

Въпросът е чисто технически: до 8-9 април (когато е следващото заседание, б.р.), дали ще сте готови със заключението?"

Те казаха, че ще опитат. 

Иначе днес съдът върна 3 от четирите телефона на Десислава Иванчева - още повече, че прокуратурата я помоли да си отключи двата от тях, които имат СИМ-карти. Тя само се разсмя на това. За сметка на това защитата претендира, че вътре има информация, която е важна за защитата им. Съдия Иво Хинов отказа да върне само четвъртия апарат, владение на бившата кметица, котйо обаче бил чисто нов.

След близо 11 месеца Иванчева получи и шофьорската си книжка, а двамата  с Петко Дюлгеров ще имат право и да излязат от домашния си арест на лекар на определени от съда дати.