Article_top

Голяма промяна в схващането на социалните роли на половете в България няма. Жената пазарува, хвърля боклука, отговаря за възпитанието на децата и печели много по-малко пари от мъжа. Той е по-осведомен, гледа повече новини, разбира повече от техника и оставя на партньорката си да решава къде ще почиват и с кого ще се срещат, къде ще излизат. Жените прекарват много време онлайн и особено в социалните медии и са по-отворени към новостите. Стереотипите за мъжки и женски занимания и отговорности не се променят.

Така изглежда в общи линии картината, очертана от изследване на "Галъп интърнешънъл" по поръчка на "Жената днес“ и Samsung. Данните бяха представени в четвъртък на конференцията „Жени. Технологии. Време.“ Изследвани са обвързани и необвързани двойки.

Картината не изглежда много по-различна, отколкото в едно свръхтрадиционно общество като индийското например. Жената контролира и ръководи нещата, свързани с дома, децата и домакинството, а мъжът благосклонно ѝ позволява да го прави.

Интерпретацията на "Галъп интърнешънъл" е с повече акцент върху положителното:

"Мъжът следи новините повече, но жената следи новостите повече. Жената беше играчка, но става играч. Мъжът е по хардуерните неща, жената се справя все по-добре със софтуерните. Жената стои у дома, мъжът се грижи за периметъра извън него, но се оказва, че тя, докато е вкъщи, излиза всъщност повече навън – защото изкарва много повече време в мрежите, т.е. в света. 

Новите технологии изравняват шансовете на мъжете и жените. Това се вижда ясно дори в домакинството, където иначе личат традиционните роли."

Над половината от мъжете, които имат връзка, споделят, че по-често следят новините; над половината от жените го потвърждават. По една четвърт казват „и двамата поравно“, а около една десета от случаите жената следи повече новините. Останалите се колебаят.  

И двете страни решават къде да се ходи в свободното време, а когато не е така – по-скоро решават жените (в една трета от случаите). Като че ли жените са и тези, които организират самите пътувания. Освен това повече предлагат новите неща въобще. Мнозинствата не са отчетливи, но мъжко превъзходство няма. Това е изненада, защото открай време прогресът и пробивите се очакват от мъжете.

Новостите вече влизат в дома по-скоро чрез жената – пътуванията, новите вещи за бита и нововъведения въобще. Ако мъжът следи повече новините, то жената следи повече новостите.  

Това вероятно се случва, защото жените прекарват повече време в новите медии. При въпрос кой прекарва повече време в социалните мрежи, на една трета и от мъжете, и от жените им е трудно да преценят, но една трета от мъжете казват, че това е партньорката. Една трета от жените мислят същото. Останалата една трета се поделя между другите опции. Така, всъщност се оказва, че жените са тези, които прекарват повече време в социалните мрежи.

В близо 80% от двойките у нас мъжът е този, който се занимава с електричеството или поправя електроуредите. По-скоро мъжете разбират повече от компютри, смартфони и подобни устройства, но ако при електричеството ставаше дума за близо 80% от случаите, тук говорим за около 40%, като над една четвърт не могат да преценят, а останалите отговори се поделят между „и двамата поравно“ или „жената“. 

 

Не е отчетливо ясно кой играе повече на компютъра или в телефона. Не е ясно и кой от двамата в съжителството има повече хобита. И двамата обаче избират филмите, които да се гледат съвместно – с леко женско превъзходство. В игрите очевидно жената се е изравнила с мъжа.

Кой печели парите?

 

В близо 80% от двойките у нас това явно е мъжът. На второ място е отговорът „и двама поравно“ и чак на трето е жената. Безспорният женски номер едно е домакинската работа – в близо 90% от двойките у нас жената се занимава повече с чистене, готвене и т.н. Жените най-често изхвърлят и боклука (в близо 50% от двойките е така), макар и мъжете да го правят (в около една трета от двойките у нас).

Кой възпитава децата? Ако ги има: и двамата поравно или жената. В около две трети от случаите жените отговарят и за домашното лечение. 

Категорично женско поле е и пазаруването – в две трети от двойките жените по-често пазаруват. И тук се оказва, че жената не само се грижи за дома, но явно внася и новите неща в него. 

А когато се излиза от дома? Например, при чии приятели и роднини се ходи по-често: мъжете повече са склонни да казват „при нейните“, но все пак малко повече изпъква „и двамата“. 

"Какви са изводите? Когато става дума за старите технологии, мъжкото превъзходство е очевидно. Когато става дума за компютри, смартфони и пр., то намалява. Новите технологии и новото време изравняват шансовете на половете. Вероятно и заради това, жените изглеждат по-отворени към новостите, макар да остават фиксирани познатите роли – мъжът е отговорен за парите, жената за дома. Само че, ако жената прекарва повече време у дома, тя компенсира това с повече време сърфиране в нета. А това дава нови достъпи. Затварянето в дома е дало възможност за отваряне към света, твърдят от "Галъп интърнешънъл". (Което доста напомня на клишето от преди години, че книгата е прозорец към света във време, в което пътуването беше трудноосъществимо особено извън границите на България.)

А какъв е споменът или идеализираният вариант – от "Галъп интърнешънъл" помолили респондентите, които не са в двойка, да се сетят за предишна своя връзка или дори да помечтаят. 

- В своите спомени и представи мъжете отново следят повече новините, но пък жените си представят почти равенство.

- Жените са сигурни кой вкарва новостите в дневния ред и това са самите те. В мъжките спомени и идеализирани представи обаче не е така.

- И при организирането на пътувания е същото. Жените си спомнят или представят, че те са онези, които по-скоро определят къде да се ходи, мъжете обаче по-често казват „и двамата“. 

- За електрическите инсталации и електроуредите няма спор.

- А кой разбира повече от компютри, смартфони и т.н.? Мъжете си вярват повече – в половината от случаите казват „аз“, а останалите мъжки отговори са раздробени между останалите опции. При жените в половината от случаите отговорът е „не знам“, а останалите отговори са раздробени между опциите. За сравнение – по-голямата част от жените във връзка казват, че мъжете са тези, които разбират. И по този, и по други въпроси личи, че мъжкото преимущество остава факт, но когато жените си спомнят или си представят, то намалява. 

- По-скоро не знаят кой е играл или би играл повече на телефона. Не знаят също кой прекарва повече време в социалните мрежи, но май е жената. 

- Лечението си остава по-скоро женска територия – и в спомени и мечти. Жените повече го мислят, мъжете – по-умерено.

- Жените си представят по-често, че избират филмите и категорично си спомнят (или представят), че по-често са изхвърляли боклука, макар мъжете да настояват, че те са го правили или ще го правят.

- Същото е и за пазаруването – и тук жени и мъже се разминават в спомени и представи. Жените смятат, че именно те са пазарували или биха пазарували повече. Мъжете са разколебани в отговорите си.

- Но пък жените признават на мъжете първенството по доходи. Мъжете са просто сигурни в него. Макар и не в същата степен в каквато то се случва при настоящите двойки.

- Реципрочна е картината при домакинската работа. По тези два показателя реалност и представа донякъде се разминават.

Жената си представя по-сериозни доходи, но наяве не е така. Мъжът се зарича, че е помагал повече вкъщи или ще помага, но наяве жената си действа сама. 

- При чии приятели ходехме повече, когато бяхме заедно? А как си го представям, ако някой ден пак сме заедно с някого? Май поравно. А при чии роднини? Май пак поравно. 

- Чия работа е възпитанието на децата? Моя или и на двамата, казват най-често жените. На двамата – казват най-често мъжете.

- А кой би се занимавал с лечението - може би пак жената.

Изследването е проведено лице в лице с таблети сред 824 души между 1 и 8 март. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

 

Голяма промяна в схващането на социалните роли на половете в България няма. Жената пазарува, хвърля боклука, отговаря за възпитанието на децата и печели много по-малко пари от мъжа. Той е по-осведомен, гледа повече новини, разбира повече от техника и оставя на партньорката си да решава къде ще почиват и с кого ще се срещат, къде ще излизат. Жените прекарват много време онлайн и особено в социалните медии и са по-отворени към новостите. Стереотипите за мъжки и женски занимания и отговорности не се променят.

Така изглежда в общи линии картината, очертана от изследване на "Галъп интърнешънъл" по поръчка на "Жената днес“ и Samsung. Данните бяха представени в четвъртък на конференцията „Жени. Технологии. Време.“ Изследвани са обвързани и необвързани двойки.

Картината не изглежда много по-различна, отколкото в едно свръхтрадиционно общество като индийското например. Жената контролира и ръководи нещата, свързани с дома, децата и домакинството, а мъжът благосклонно ѝ позволява да го прави.

Интерпретацията на "Галъп интърнешънъл" е с повече акцент върху положителното:

"Мъжът следи новините повече, но жената следи новостите повече. Жената беше играчка, но става играч. Мъжът е по хардуерните неща, жената се справя все по-добре със софтуерните. Жената стои у дома, мъжът се грижи за периметъра извън него, но се оказва, че тя, докато е вкъщи, излиза всъщност повече навън – защото изкарва много повече време в мрежите, т.е. в света. 

Новите технологии изравняват шансовете на мъжете и жените. Това се вижда ясно дори в домакинството, където иначе личат традиционните роли."

Над половината от мъжете, които имат връзка, споделят, че по-често следят новините; над половината от жените го потвърждават. По една четвърт казват „и двамата поравно“, а около една десета от случаите жената следи повече новините. Останалите се колебаят.  

И двете страни решават къде да се ходи в свободното време, а когато не е така – по-скоро решават жените (в една трета от случаите). Като че ли жените са и тези, които организират самите пътувания. Освен това повече предлагат новите неща въобще. Мнозинствата не са отчетливи, но мъжко превъзходство няма. Това е изненада, защото открай време прогресът и пробивите се очакват от мъжете.

Новостите вече влизат в дома по-скоро чрез жената – пътуванията, новите вещи за бита и нововъведения въобще. Ако мъжът следи повече новините, то жената следи повече новостите.  

Това вероятно се случва, защото жените прекарват повече време в новите медии. При въпрос кой прекарва повече време в социалните мрежи, на една трета и от мъжете, и от жените им е трудно да преценят, но една трета от мъжете казват, че това е партньорката. Една трета от жените мислят същото. Останалата една трета се поделя между другите опции. Така, всъщност се оказва, че жените са тези, които прекарват повече време в социалните мрежи.

В близо 80% от двойките у нас мъжът е този, който се занимава с електричеството или поправя електроуредите. По-скоро мъжете разбират повече от компютри, смартфони и подобни устройства, но ако при електричеството ставаше дума за близо 80% от случаите, тук говорим за около 40%, като над една четвърт не могат да преценят, а останалите отговори се поделят между „и двамата поравно“ или „жената“. 

 

Не е отчетливо ясно кой играе повече на компютъра или в телефона. Не е ясно и кой от двамата в съжителството има повече хобита. И двамата обаче избират филмите, които да се гледат съвместно – с леко женско превъзходство. В игрите очевидно жената се е изравнила с мъжа.

Кой печели парите?

 

В близо 80% от двойките у нас това явно е мъжът. На второ място е отговорът „и двама поравно“ и чак на трето е жената. Безспорният женски номер едно е домакинската работа – в близо 90% от двойките у нас жената се занимава повече с чистене, готвене и т.н. Жените най-често изхвърлят и боклука (в близо 50% от двойките е така), макар и мъжете да го правят (в около една трета от двойките у нас).

Кой възпитава децата? Ако ги има: и двамата поравно или жената. В около две трети от случаите жените отговарят и за домашното лечение. 

Категорично женско поле е и пазаруването – в две трети от двойките жените по-често пазаруват. И тук се оказва, че жената не само се грижи за дома, но явно внася и новите неща в него. 

А когато се излиза от дома? Например, при чии приятели и роднини се ходи по-често: мъжете повече са склонни да казват „при нейните“, но все пак малко повече изпъква „и двамата“. 

"Какви са изводите? Когато става дума за старите технологии, мъжкото превъзходство е очевидно. Когато става дума за компютри, смартфони и пр., то намалява. Новите технологии и новото време изравняват шансовете на половете. Вероятно и заради това, жените изглеждат по-отворени към новостите, макар да остават фиксирани познатите роли – мъжът е отговорен за парите, жената за дома. Само че, ако жената прекарва повече време у дома, тя компенсира това с повече време сърфиране в нета. А това дава нови достъпи. Затварянето в дома е дало възможност за отваряне към света, твърдят от "Галъп интърнешънъл". (Което доста напомня на клишето от преди години, че книгата е прозорец към света във време, в което пътуването беше трудноосъществимо особено извън границите на България.)

А какъв е споменът или идеализираният вариант – от "Галъп интърнешънъл" помолили респондентите, които не са в двойка, да се сетят за предишна своя връзка или дори да помечтаят. 

- В своите спомени и представи мъжете отново следят повече новините, но пък жените си представят почти равенство.

- Жените са сигурни кой вкарва новостите в дневния ред и това са самите те. В мъжките спомени и идеализирани представи обаче не е така.

- И при организирането на пътувания е същото. Жените си спомнят или представят, че те са онези, които по-скоро определят къде да се ходи, мъжете обаче по-често казват „и двамата“. 

- За електрическите инсталации и електроуредите няма спор.

- А кой разбира повече от компютри, смартфони и т.н.? Мъжете си вярват повече – в половината от случаите казват „аз“, а останалите мъжки отговори са раздробени между останалите опции. При жените в половината от случаите отговорът е „не знам“, а останалите отговори са раздробени между опциите. За сравнение – по-голямата част от жените във връзка казват, че мъжете са тези, които разбират. И по този, и по други въпроси личи, че мъжкото преимущество остава факт, но когато жените си спомнят или си представят, то намалява. 

- По-скоро не знаят кой е играл или би играл повече на телефона. Не знаят също кой прекарва повече време в социалните мрежи, но май е жената. 

- Лечението си остава по-скоро женска територия – и в спомени и мечти. Жените повече го мислят, мъжете – по-умерено.

- Жените си представят по-често, че избират филмите и категорично си спомнят (или представят), че по-често са изхвърляли боклука, макар мъжете да настояват, че те са го правили или ще го правят.

- Същото е и за пазаруването – и тук жени и мъже се разминават в спомени и представи. Жените смятат, че именно те са пазарували или биха пазарували повече. Мъжете са разколебани в отговорите си.

- Но пък жените признават на мъжете първенството по доходи. Мъжете са просто сигурни в него. Макар и не в същата степен в каквато то се случва при настоящите двойки.

- Реципрочна е картината при домакинската работа. По тези два показателя реалност и представа донякъде се разминават.

Жената си представя по-сериозни доходи, но наяве не е така. Мъжът се зарича, че е помагал повече вкъщи или ще помага, но наяве жената си действа сама. 

- При чии приятели ходехме повече, когато бяхме заедно? А как си го представям, ако някой ден пак сме заедно с някого? Май поравно. А при чии роднини? Май пак поравно. 

- Чия работа е възпитанието на децата? Моя или и на двамата, казват най-често жените. На двамата – казват най-често мъжете.

- А кой би се занимавал с лечението - може би пак жената.

Изследването е проведено лице в лице с таблети сред 824 души между 1 и 8 март. Максималното стандартно отклонение е ±3.5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 хиляди души.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Каква ще бъде следващата работа на главния прокурор Иван Гешев?