Европейският парламент прие пакета „Мобилност 1“. Гласувани бяха и трите доклада, изготвени съответно от евродепутатите Исмаил Ертуг от Германия, Меря Кюльонен от Финландия и Вим ван де Камп от Холандия.

Това е първото четене, оттук нататък предстоят триалози между ЕП, Европейската комисия и Съвета на ЕС. След това е възможно темата да се върне обратно в ЕП.

Гласуването се състоя въпреки опита на българските евродепутати да осуетят влизането на документа в дневния ред на сесията на ЕП в Брюксел, която се провежда вчера и днес. Отлагането обаче не бе прието и гласуването се случи.

Гласувани бяха 1300 изменения.

Започна се с вот на предложенията едно по едно, макар и групирани по блокове. Така реши председателстващият процедурата. По-късно той очевидно се умори и предложи да се гласува "ан блок", т.е. по блокове. Три четвърти от евродепутатите подкрепиха идеята.

Вчера бе решено гласуването да се състои днес, въпреки че и тогава имаше опит на нашите представители да го осуетят. 

Евродепутатите от България смятат, че пакетът трябва да остане за следващия Европарламент, който няма да бъде под натиска от предстоящи избори. На тяхна страна са представителите на Румъния, Полша и Литва.

Предстоящите триалози ще бъдат водени от румънското председателство на Съвета на ЕС. То разполага с две седмици за постигането на съгласие.