Article_top

Със силен теологичен заряд на християнския Велики вторник протече четвъртият поред избор на Ванухи Аракелян за съдeбен шеф във Варна. Това стана днес във ВСС, съдийска колегия, която практически подписа 20-годишното шефско битие на Аракелян.

Интресно е, че в Конституцията и в Закона за съдебната власт пише, че един административен ръководител в съдебната система е "с право на повторно назначение". Борбата срещу т. нар. съдебна номенклатура, т. е. тясна група от богоизбрани вечни началници, които се въртят от място на място, беше един от жалоните, залегнали в стратегията за съдебна реформа на бившия правосъден министър Христо Иванов.

КС обаче изтълкува този януари и окончателно прие, че законодателят е искал да каже: два мандата в един и същ орган. Затова днес от биографията на Аракелян стана ясно, че първо е била зам.-шеф на районния съд в морската столица, после на търговско отделение (позиции, които не са мандатни), но след това става за 2 мандата (10 години) председател на Окръжен съд-Варна, един вече изкара като шеф на Апелативния съд и сега кандидатства за втори път за същата позиция.

"Днес е Великият вторник – ако се вярва на евангелистите, Божият син днес е казал притчата за талантите", скромно отбеляза кандидатката, като имаше предвид, че и нереализирането на дадените таланти* е греховно.

Тя изрази резерви към друг от приносите на съдебната реформа - съдийското самоуправление (с което си заслужи откровен възторг от членовете на ВСС, изпратени от парламента, б.р.), и направи аналогия с войската относно шефския си пост:

"Основният принцип в Българската армия не е "НАПРЕД!", а е: "СЛЕД МЕН!"

Сред истински водопад от бравурни комплименти и хвалебствия Аракелян почти не чу критики - освен един въпрос на Атанаска Дишева - дали няма властова деформация след толкова много години само началничество?

Тя напомни и изказване на самата съдийка, че не мисли себе си за безгрешна.

"Усещането за безгрешност започва да се родее с месианството, а от месианството до психичните отклонения има само една крачка", отбеляза Аракелян.

Тя посочи обаче как ръководи хора:

"Питайте колегите в окръжния съд дали някога съм повишила тон, дали някога съм ги нагрубила, дали някога са били наказани, без да бъдат изслушани."

Тя декларира още, че винаги е обичала Варна и искала...

"...с цената на всичко да остана в този град и докато позволи Господ - и в този съд. Е, не като председател", коригира "заявката" съдийската шефка.

Тя каза и как работи:

"От отварянето на очите, докато се стъмни, аз съм в съда – както всички останали колеги."

По едно време кандидатката така се развихри с думите, че сама се спря:

"Извинявайте, но аз съм жертва на етнопроизхода си." 

Единствените що годе щекотливи въпроси към нея бяха - какво мисли за дълговечния проблем със съдебната палата на Варна, т.е. с отсъствието на такава... "Всяко решение е по-добро в сравнение с кошмара, който е в момента", коментира Аракелян факта, че самите съдии не са единодушни какво искат.

Цветинка Пашкунова се поинтересува и как така в концепцията ѝ пише, че за 2018 г. е имала... 1200 медийни изяви. На това стана ясно, че явно има предвид появяването на апелативния район в различни медии, а и дори оттам имат "само 5 активни фейсбук страници".

На въпрос на Олга Керелска - дали не "дреме" жезълът на председател и в раниците на други редови магистрати, кандидатката отговори, че има суперпрозрачна и демократична процедура и би се радвала всеки да се кандидатира.

"Помня времето, когато имаше председатели с по 30 години управленски опит - по толкова бяха председатели... Имам честта да се занимавам с моята неугасваща жар за втори мандат."

Тя изтъкна безспорния аргумент - че е подкрепена единодушно от общото събрание.

За да се затвори изслушването отново със сферата на божественото - се оказа, че един от двата сигнала срещу Аракелян, която е арменски активист и общественик, е от арменския поп. По-точно - от епископ Пакупян от арменската църква. Вторият е от тяхно дружество, чийто швейцарски клон се съди с българския за имоти.

И двете обаче само са споменати от етичната комисия, а днес не създадоха сериозни пречки на кандидатката, като кадровиците дори нямаше да ги обсъждат, ако тя не се бе обадила сама.

Дебатите, след като изслушаха Аракелян, бяха повече от забележителни. Консенсусът бе пълен и на места умилителен.

Боряна Димитрова, която идва от ОС- Бургас: 

"За мен бе изключителна чест и удоволствие да подкрепя не само колегата Аракелян, а личността Аракелян."

Тя продължи, че колежката ѝ върнала вярата, че "все пак някаква промяна в съдилищата ще се случи благодарение на хора като Ванухи Аракелян".

"Нейната концепция е дотолкова впечатляваща, че за мен тя би могла да послужи като наръчник за съдебните управленци."

Драгомир Кояджиков каза, че ще се дистанцира от клишетата - че е избрана от общото събрание, защото иска да допълни:

"Аз за година и половина по-достоен кандидат за административен ръководител не съм слушал. Може би Елеонора Серафимова (ОС-Пазарджик, б.р.) се доближаваше до нея. Човек, който познава проблемите и може да предложи решения. Другото, каквото и да си говорим, са празнодумия."

Единомислена бе и другата представителка на БСП в съдийската колегия - Даниела Марчева.

"Мисля, че тя заслужава да бъде не 20 г., а през целия си живот административен ръководител. Аз не считам, че тука има изчерпване – това е като един талант - или можеш да управляваш хора, или не можеш."

Вероника Имова е пратеник на ГЕРБ в съвета, но бе единодушна с колегите си:

"Няма незаменими хора, има неповторими хора!"

Тя нарече "клише" аргумента, че някой е бил дълго време административен ръководител.

Председателят на ВАС Георги Чолаков:

"Четейки протоколите от общите събрания, аз оставам с усещането, че в Апелативен съд-Варна са като семейство. Което значи, че отношенията между тях са ги свели до близки, приятелски отношения, от което няма нищо по-хубаво."

В отсъствието единствено на председателя на ВКС Лозан Панов кандидатката бе избрана единодушно с 13:0 гласа.

* Бел. ред. - В оригиналното значение талант е мерна единица, която в древността е имала различни еквиваленти в пари.

 

Със силен теологичен заряд на християнския Велики вторник протече четвъртият поред избор на Ванухи Аракелян за съдeбен шеф във Варна. Това стана днес във ВСС, съдийска колегия, която практически подписа 20-годишното шефско битие на Аракелян.

Интресно е, че в Конституцията и в Закона за съдебната власт пише, че един административен ръководител в съдебната система е "с право на повторно назначение". Борбата срещу т. нар. съдебна номенклатура, т. е. тясна група от богоизбрани вечни началници, които се въртят от място на място, беше един от жалоните, залегнали в стратегията за съдебна реформа на бившия правосъден министър Христо Иванов.

КС обаче изтълкува този януари и окончателно прие, че законодателят е искал да каже: два мандата в един и същ орган. Затова днес от биографията на Аракелян стана ясно, че първо е била зам.-шеф на районния съд в морската столица, после на търговско отделение (позиции, които не са мандатни), но след това става за 2 мандата (10 години) председател на Окръжен съд-Варна, един вече изкара като шеф на Апелативния съд и сега кандидатства за втори път за същата позиция.

"Днес е Великият вторник – ако се вярва на евангелистите, Божият син днес е казал притчата за талантите", скромно отбеляза кандидатката, като имаше предвид, че и нереализирането на дадените таланти* е греховно.

Тя изрази резерви към друг от приносите на съдебната реформа - съдийското самоуправление (с което си заслужи откровен възторг от членовете на ВСС, изпратени от парламента, б.р.), и направи аналогия с войската относно шефския си пост:

"Основният принцип в Българската армия не е "НАПРЕД!", а е: "СЛЕД МЕН!"

Сред истински водопад от бравурни комплименти и хвалебствия Аракелян почти не чу критики - освен един въпрос на Атанаска Дишева - дали няма властова деформация след толкова много години само началничество?

Тя напомни и изказване на самата съдийка, че не мисли себе си за безгрешна.

"Усещането за безгрешност започва да се родее с месианството, а от месианството до психичните отклонения има само една крачка", отбеляза Аракелян.

Тя посочи обаче как ръководи хора:

"Питайте колегите в окръжния съд дали някога съм повишила тон, дали някога съм ги нагрубила, дали някога са били наказани, без да бъдат изслушани."

Тя декларира още, че винаги е обичала Варна и искала...

"...с цената на всичко да остана в този град и докато позволи Господ - и в този съд. Е, не като председател", коригира "заявката" съдийската шефка.

Тя каза и как работи:

"От отварянето на очите, докато се стъмни, аз съм в съда – както всички останали колеги."

По едно време кандидатката така се развихри с думите, че сама се спря:

"Извинявайте, но аз съм жертва на етнопроизхода си." 

Единствените що годе щекотливи въпроси към нея бяха - какво мисли за дълговечния проблем със съдебната палата на Варна, т.е. с отсъствието на такава... "Всяко решение е по-добро в сравнение с кошмара, който е в момента", коментира Аракелян факта, че самите съдии не са единодушни какво искат.

Цветинка Пашкунова се поинтересува и как така в концепцията ѝ пише, че за 2018 г. е имала... 1200 медийни изяви. На това стана ясно, че явно има предвид появяването на апелативния район в различни медии, а и дори оттам имат "само 5 активни фейсбук страници".

На въпрос на Олга Керелска - дали не "дреме" жезълът на председател и в раниците на други редови магистрати, кандидатката отговори, че има суперпрозрачна и демократична процедура и би се радвала всеки да се кандидатира.

"Помня времето, когато имаше председатели с по 30 години управленски опит - по толкова бяха председатели... Имам честта да се занимавам с моята неугасваща жар за втори мандат."

Тя изтъкна безспорния аргумент - че е подкрепена единодушно от общото събрание.

За да се затвори изслушването отново със сферата на божественото - се оказа, че един от двата сигнала срещу Аракелян, която е арменски активист и общественик, е от арменския поп. По-точно - от епископ Пакупян от арменската църква. Вторият е от тяхно дружество, чийто швейцарски клон се съди с българския за имоти.

И двете обаче само са споменати от етичната комисия, а днес не създадоха сериозни пречки на кандидатката, като кадровиците дори нямаше да ги обсъждат, ако тя не се бе обадила сама.

Дебатите, след като изслушаха Аракелян, бяха повече от забележителни. Консенсусът бе пълен и на места умилителен.

Боряна Димитрова, която идва от ОС- Бургас: 

"За мен бе изключителна чест и удоволствие да подкрепя не само колегата Аракелян, а личността Аракелян."

Тя продължи, че колежката ѝ върнала вярата, че "все пак някаква промяна в съдилищата ще се случи благодарение на хора като Ванухи Аракелян".

"Нейната концепция е дотолкова впечатляваща, че за мен тя би могла да послужи като наръчник за съдебните управленци."

Драгомир Кояджиков каза, че ще се дистанцира от клишетата - че е избрана от общото събрание, защото иска да допълни:

"Аз за година и половина по-достоен кандидат за административен ръководител не съм слушал. Може би Елеонора Серафимова (ОС-Пазарджик, б.р.) се доближаваше до нея. Човек, който познава проблемите и може да предложи решения. Другото, каквото и да си говорим, са празнодумия."

Единомислена бе и другата представителка на БСП в съдийската колегия - Даниела Марчева.

"Мисля, че тя заслужава да бъде не 20 г., а през целия си живот административен ръководител. Аз не считам, че тука има изчерпване – това е като един талант - или можеш да управляваш хора, или не можеш."

Вероника Имова е пратеник на ГЕРБ в съвета, но бе единодушна с колегите си:

"Няма незаменими хора, има неповторими хора!"

Тя нарече "клише" аргумента, че някой е бил дълго време административен ръководител.

Председателят на ВАС Георги Чолаков:

"Четейки протоколите от общите събрания, аз оставам с усещането, че в Апелативен съд-Варна са като семейство. Което значи, че отношенията между тях са ги свели до близки, приятелски отношения, от което няма нищо по-хубаво."

В отсъствието единствено на председателя на ВКС Лозан Панов кандидатката бе избрана единодушно с 13:0 гласа.

* Бел. ред. - В оригиналното значение талант е мерна единица, която в древността е имала различни еквиваленти в пари.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията