Българските плодове и зеленчуци вече са рядкост, а почти 90% от продукцията по пазарите е внос, алармират производители. 

"Сектор плодове и зеленчуци е в изключително тежко състояние. Ако не бъде внесено ново предложение за разпределяне на субсидиите, браншът ще бъде закрит до 2-3 години. Ще бъдем принудени да започнем протести.", зави на пресконференция днес Слави Трифонов, председател на Националния съюз на градинарите в България. 

Производителите на плодове и зеленчуци настоявят за по-високи субсидии и възможно най-скоро да бъде внесено и прието ново предложение за това. Според тях сегашното разпределение е необосновано и прието в "12 без 5", като те са научили в последния момент. 

За новия програмен период 2015 - 2020 година от общо 119 милиона евро за подпомагане на производството, за производителите на плодове и зеленчуци са предвидени 39,7 милиона евро. Останалата част от сумата е за подпомагане на животновъдите. 

"Предложението на Министерството за разпределение на средствата по схемата до 2020 година не ни удовлетворява. Ние искаме от това правителство до края на мандата си да разработи ново предложение и най-късно до 10 ноември да се внесе новото предложение в ЕК", каза още Слави Трифонов.

Зеленчукопроизводителите настояват за субсидия от 50% от средставата предвидени за подпомагане на производството. От тези близо 82 милиона евро, 42% ще отидат за производители на плодове, а останалите 58% - за производителите на зеленчуци и картофи. Производителите са изчислили, че ако бъде одобрено тяхното предложение за разпределение на парите, ще се открият още около 50 000 нови работни места. Според тях предложението им ще доведе и до свиване на сивия сектор в производството.

От бранша подчертават, че в момента не е ясно как се разпределят финансите и предлагат три варианта за оптимизирането му. В първия средствата може да се изчисляват спрямо потреблението, като трябва да се изчисли каква е консумацията на растителни и животински продукти. Друг вариант според тях е пари да се отпускат пак на база консумация, но спрямо препоръките на Световната здравна организация за дяловете на продуктите.