Article_top

Доц. д-р Антоний Гълъбов, Д-р Борислав Мавров

Близо месец платформата „Време за избор“ предоставя възможност на гласоподавателите да сравнят възгледите си по различните политики с позициите на основните политически партии или коалиции, които участват в предстоящите избори за Европейски парламент. Въпросите в теста са групирани в 5 основни категории – ЕС, Имиграция, Икономика, Регулация и Общество.

„Време за избор“ позиционира избирателите на двуизмерна политическа карта по две ключови измерения - традиционното хоризонтално - „ляво“ - „дясно“, както и по вертикалата „проевропейско“ - „антиевропейско“.

Междинният анализ на резултатите от попълването на теста за политическа ориентация на база 5000 потребители показва наличие на отчетлив проевропейски консенсус по всички въпроси от категорията “ЕС“. Налице е категорична подкрепа (над 88 % от всички, попълнили анкетна) за възможността Европейската комисия да контролира и санкционира държавните членки, когато те нарушават върховенството на правото.

Сходни са и данните по отношение на необходимостта Брюксел да наблюдава бюджетите на страните членки (85 % са съгласни с това твърдение). Огромното мнозинство от потребителите защитават позицията, че новата европейска прокуратура следва да има по-широки правомощия, за да разследва и престъпления в страните членки, в това число и България. Европейските граждани тук виждат в Европейския съюз върховна инстанция, която може да реши проблемите, които ние самите не сме готови да преодолеем.

В тази нагласа се съчетават както свръхочаквания, така и опасения от влиянието на по-големите държави, които се проектират върху все така ниското равнище на информираност относно институциите и процесите на европейска интеграция.

Отчетливо е и мнозинството сред потребителите на „Време за избор“ (над 62 %), които считат, че ЕС, а не националните правителства, трябва да имат основна отговорност по опазването на външните граници на Съюза, както и че трябва да бъде създадена общоевропейска армия.

По-голяма диференциация е налице по темата за имиграцията. Потребителите са практически разделени на три големи групи – такива, които подкрепят ограничителната миграционна политика, такива които са изцяло срещу нея и по-умерена група, които застават по средата на скалата от 0 - 10. Същевременно 53 % от анкетираните предпочитат правилата за имиграция и даване на убежище да бъдат определяни на европейско ниво, въпреки че броят на онези, които подкрепят процеса на уеднаквяване на правилата в Брюксел, е далеч по-голям.

Възможността всяка държава членка да има правото да блокира промените в договорите за ЕС разграничава изразените мнения – 48% подкрепят тази възможност, докато 40% са на обратното мнение. От една страна, симпатиите към позицията на Виктор Орбан в Унгария изглеждат все по-ясно изразени, от друга се оказва че има значение коя е държавата, която да има правото на вето. Ако това сме ние или държава от типа на България, подкрепата е налице. Но това всъщност означава, че ние не възприемаме всички държави членки като равнопоставени участници в един общ процес, основан на постигането на съгласие, което след това да бъде фиксирано като правна норма.

Изборите за Европейски парламент и предварителните предпочитания на избирателите очертават актуалното състояние на българското общество. Националната ни общност изглежда разколебана пред големите теми на европейския дневен ред и не успява да проектира собствената си перспектива в европейски мащаб. Това позволява европейският дневен ред да бъде подменен в предизборната кампания - без съсредоточаването върху вътрешнополитическия дебат да насърчава постигането на съгласие.

Ако още не сте се запознали с въпросника на "Време за избор", не сте го попълнили, но искате да видите кои участници в изборите за Европейски парламент са най-близо до Вашите виждания - можете да го направите ТУК.

* Клуб Z е медиен партньор на проекта "Време за избор", съвместно разработен от Европейския институт и Лабораторията за публични политики към Нов български университет. "Време за избор" е част от общоевропейския проект “EUvox– 2”, който се провежда в 8 държавни членки на ЕС. 

 

Доц. д-р Антоний Гълъбов, Д-р Борислав Мавров

Близо месец платформата „Време за избор“ предоставя възможност на гласоподавателите да сравнят възгледите си по различните политики с позициите на основните политически партии или коалиции, които участват в предстоящите избори за Европейски парламент. Въпросите в теста са групирани в 5 основни категории – ЕС, Имиграция, Икономика, Регулация и Общество.

„Време за избор“ позиционира избирателите на двуизмерна политическа карта по две ключови измерения - традиционното хоризонтално - „ляво“ - „дясно“, както и по вертикалата „проевропейско“ - „антиевропейско“.

Междинният анализ на резултатите от попълването на теста за политическа ориентация на база 5000 потребители показва наличие на отчетлив проевропейски консенсус по всички въпроси от категорията “ЕС“. Налице е категорична подкрепа (над 88 % от всички, попълнили анкетна) за възможността Европейската комисия да контролира и санкционира държавните членки, когато те нарушават върховенството на правото.

Сходни са и данните по отношение на необходимостта Брюксел да наблюдава бюджетите на страните членки (85 % са съгласни с това твърдение). Огромното мнозинство от потребителите защитават позицията, че новата европейска прокуратура следва да има по-широки правомощия, за да разследва и престъпления в страните членки, в това число и България. Европейските граждани тук виждат в Европейския съюз върховна инстанция, която може да реши проблемите, които ние самите не сме готови да преодолеем.

В тази нагласа се съчетават както свръхочаквания, така и опасения от влиянието на по-големите държави, които се проектират върху все така ниското равнище на информираност относно институциите и процесите на европейска интеграция.

Отчетливо е и мнозинството сред потребителите на „Време за избор“ (над 62 %), които считат, че ЕС, а не националните правителства, трябва да имат основна отговорност по опазването на външните граници на Съюза, както и че трябва да бъде създадена общоевропейска армия.

По-голяма диференциация е налице по темата за имиграцията. Потребителите са практически разделени на три големи групи – такива, които подкрепят ограничителната миграционна политика, такива които са изцяло срещу нея и по-умерена група, които застават по средата на скалата от 0 - 10. Същевременно 53 % от анкетираните предпочитат правилата за имиграция и даване на убежище да бъдат определяни на европейско ниво, въпреки че броят на онези, които подкрепят процеса на уеднаквяване на правилата в Брюксел, е далеч по-голям.

Възможността всяка държава членка да има правото да блокира промените в договорите за ЕС разграничава изразените мнения – 48% подкрепят тази възможност, докато 40% са на обратното мнение. От една страна, симпатиите към позицията на Виктор Орбан в Унгария изглеждат все по-ясно изразени, от друга се оказва че има значение коя е държавата, която да има правото на вето. Ако това сме ние или държава от типа на България, подкрепата е налице. Но това всъщност означава, че ние не възприемаме всички държави членки като равнопоставени участници в един общ процес, основан на постигането на съгласие, което след това да бъде фиксирано като правна норма.

Изборите за Европейски парламент и предварителните предпочитания на избирателите очертават актуалното състояние на българското общество. Националната ни общност изглежда разколебана пред големите теми на европейския дневен ред и не успява да проектира собствената си перспектива в европейски мащаб. Това позволява европейският дневен ред да бъде подменен в предизборната кампания - без съсредоточаването върху вътрешнополитическия дебат да насърчава постигането на съгласие.

Ако още не сте се запознали с въпросника на "Време за избор", не сте го попълнили, но искате да видите кои участници в изборите за Европейски парламент са най-близо до Вашите виждания - можете да го направите ТУК.

* Клуб Z е медиен партньор на проекта "Време за избор", съвместно разработен от Европейския институт и Лабораторията за публични политики към Нов български университет. "Време за избор" е част от общоевропейския проект “EUvox– 2”, който се провежда в 8 държавни членки на ЕС. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?