"Демократична България" сезира ЦИК срещу предизборния клип на партия „Възраждане", разпространен преди ден. Става дума за видеото, което показва масов разстрел на хора. Кадрите са взети от сериала "Слуга на народа", но в клип за избори звучат като призив към насилие.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Иизборния кодекс изрично забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, припомнят от "Демократична България". 

Обединението, което се явява под №13 в бюлетината на изборите на Европейски парламент на 26 май, припомня и текстове от Конституцията на Република България, които се нарушават с въпросния предизборен клип. 

Ето и пълния текст на жалбата, пратена в ЦИК: 

ДО ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СИГНАЛ от КОАЛИЦИЯ “ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”,

Представлявана от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов

Правно основание:

Нарушена забрана по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

Уважаеми госпожи и господа, членове на Централната избирателна комисия,

На 22 май 2019г. в интернет пространството бе разпространен предизборен клип на ПП „Възраждане“, регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. с Решение № 210-ЕП от 23.04.2019г. на ЦИК, в който се съдържат сцени на насилие: употреба на огнестрелно оръжие и насилствена смърт.

Аудио-визуалният материал съставлява предизборна агитация, тъй като съдържа призив за подкрепа на политическа партия, регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г. и указание, че “купуването и продаването на гласове е престъпление”.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК изрично забранява използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Свободата на сдружаване и изразяване на политически убеждения е гарантирана от Конституцията, но това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността (аргумент от чл. 39, ал. 2 от КР). Също така, чл. 44, ал. 1 от Конституцията забранява организациите да постигат целите си с насилие.

При изработването на агитационни материали са допустими алегории и представянето на полически послания посредством художествени средства. Стандартът спрямо допустимото за производенията на изкуството и за съдържанието на агитационните материали е различен. Спрямо съдържанието на агитационните материали законодателят е предвидил строги изисквания, които не допускат използване на кадри с насилие спрямо човешки същества, макар и пресъздадено под формата на клип.

Ето защо, използването на сцени с насилие, огнестрелно оръжие и насилствени убийства нарушават добрите нрави.

Поради изложеното, посоченият клип съставлява нарушение на императивните забрани на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от ИК.

Уважаеми госпожи и господа, членове на Централната избирателна комисия,

С оглед на изложеното и на основание чл. 200, ал. 1 от ИК, молим за нарушенията по чл. 183, 4 от ИК, осъществени с предизборния клип, да издадете акт за установяване на нарушението в изпълнение на правомощията на ЦИК, съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 480, ал. 2 и 3 от ИК.

С уважение:

адв. Надежда Йорданова

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ