Article_top

Еврокомсията днес прие проектобюджет на ЕС в размер на 168,3 милиарда евро за 2020 г.

Той е за по-конкурентоспособна европейска икономика и за солидарност и сигурност в ЕС и извън него. Това е седмият и последен бюджет в рамките на текущия дългосрочен бюджет на Съюза за периода 2014-2020 г.

Той функционира според зададените в посочения дългосрочен портфейл ограничения. И е предназначен за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми, както и за новите инициативи и повишаване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.

Еврокомисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер призова Съвета на ЕС и Европейския парламент да постигнат споразумение, което ще осигури стабилност за бъдещето на ЕС.

21 на сто от бюджета ще отидат за борба с климатичните промени. Това надвишава поставената цел от 20 процента за финансирането на това начинание.

Парите по предложения от ЕК бюджет за 2020 г. ще отидат в три приоритетни области.

Конкурентоспособна икономика и младежи - 24,7 млрд. евро

• 13,2 милиарда евро за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големия и последен транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. Тук влиза и пилотната фаза на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз растеж в Европа и в световен мащаб;

• 2,8 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм +“;

• 1,2 милиарда евро за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 милиона потребители да достигне до 1,2 милиарда по целия свят до края на 2020 г.;

• 255 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, докато през 2021 г. започне да действа истински Европейски фонд за отбрана.

Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него - 14 млрд. евро

• От тези пари 420,6 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) след постигнатото през март от Европарламента и Съвета на ЕС политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.;

• 156,2 милиона за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС) с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия;

• 560 милиона евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона. Ангажиментът за финансиране по това направлене бе поет на конференцията „Брюксел III“ за бъдещето на Сирия.

Също така ще продължи подкрепата за разработването на системата за влизане и излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система (ШИС) и Европейския фонд за устойчиво развитие.

Намаляване на кономическите и социалните разлики между европейските региони - 58,6 млрд.

• 117 милиона евро за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо.

Проектобюджетът на ЕС за 2020 г., както този за дългосрочния период 2021-2027 г. , включва две суми за всяка програма, които ще бъдат договорени паралелно между страните членки на ЕС новоизбрания Европарламент.

Предложението на Комисията се основава на предположението, че Великобритания ще участва пълноценно в изпълнението и финансирането на бюджета на ЕС за 2020 г., все едно е държава членка.

Ключови думи
 

Еврокомсията днес прие проектобюджет на ЕС в размер на 168,3 милиарда евро за 2020 г.

Той е за по-конкурентоспособна европейска икономика и за солидарност и сигурност в ЕС и извън него. Това е седмият и последен бюджет в рамките на текущия дългосрочен бюджет на Съюза за периода 2014-2020 г.

Той функционира според зададените в посочения дългосрочен портфейл ограничения. И е предназначен за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми, както и за новите инициативи и повишаване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.

Еврокомисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер призова Съвета на ЕС и Европейския парламент да постигнат споразумение, което ще осигури стабилност за бъдещето на ЕС.

21 на сто от бюджета ще отидат за борба с климатичните промени. Това надвишава поставената цел от 20 процента за финансирането на това начинание.

Парите по предложения от ЕК бюджет за 2020 г. ще отидат в три приоритетни области.

Конкурентоспособна икономика и младежи - 24,7 млрд. евро

• 13,2 милиарда евро за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големия и последен транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации. Тук влиза и пилотната фаза на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз растеж в Европа и в световен мащаб;

• 2,8 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм +“;

• 1,2 милиарда евро за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 милиона потребители да достигне до 1,2 милиарда по целия свят до края на 2020 г.;

• 255 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, докато през 2021 г. започне да действа истински Европейски фонд за отбрана.

Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него - 14 млрд. евро

• От тези пари 420,6 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) след постигнатото през март от Европарламента и Съвета на ЕС политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.;

• 156,2 милиона за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС) с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия;

• 560 милиона евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона. Ангажиментът за финансиране по това направлене бе поет на конференцията „Брюксел III“ за бъдещето на Сирия.

Също така ще продължи подкрепата за разработването на системата за влизане и излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система (ШИС) и Европейския фонд за устойчиво развитие.

Намаляване на кономическите и социалните разлики между европейските региони - 58,6 млрд.

• 117 милиона евро за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо.

Проектобюджетът на ЕС за 2020 г., както този за дългосрочния период 2021-2027 г. , включва две суми за всяка програма, които ще бъдат договорени паралелно между страните членки на ЕС новоизбрания Европарламент.

Предложението на Комисията се основава на предположението, че Великобритания ще участва пълноценно в изпълнението и финансирането на бюджета на ЕС за 2020 г., все едно е държава членка.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Само Нено Димов ли е виновен за водната криза и боклука?