Article_top

Борбата с изменението на климата и запазването на растежа вървят ръка за ръка. Това се казва в годишния доклад на Европейската комисия, наречен "Заетост и социално развитие в Европа" (ЗСРЕ). На фона на дългосрочните тенденции в световен мащаб, като застаряването на населението, глобализацията, технологичните промени и изменението на климата, ЗСРЕ за 2019 г. е посветен на устойчивостта.

 

В доклада се посочват различни варианти на политиките, които са в състояние да запазят конкурентоспособността на ЕС, да поддържат растежа и да направят така, че ползите от него да обхванат цялото население и бъдещите поколения на ЕС, допълва ЕК. 

Същевременно с тях се реализира амбициозен преход към неутрална по отношение на климата икономика, което ще увеличи наличните работни места и ще даде отражение върху структурата на пазара на труда, разпределението на работните места и необходимите умения.

Направеният през 2019 г. преглед също така потвърждава продължаващото разрастване на икономическата дейност на ЕС с нови рекордни нива на заетостта и подобряващо се социално положение.

В по-общ план от прегледа става ясно, че за да продължи икономическият растеж, ЕС ще трябва да инвестира в уменията на хората и в иновациите. Действително инвестициите в умения, квалификации и формално обучение за възрастни подпомагат пригодността за заетост на работниците, увеличаването на заплатите и конкурентоспособността на фирмите.

БТА

 

Борбата с изменението на климата и запазването на растежа вървят ръка за ръка. Това се казва в годишния доклад на Европейската комисия, наречен "Заетост и социално развитие в Европа" (ЗСРЕ). На фона на дългосрочните тенденции в световен мащаб, като застаряването на населението, глобализацията, технологичните промени и изменението на климата, ЗСРЕ за 2019 г. е посветен на устойчивостта.

 

В доклада се посочват различни варианти на политиките, които са в състояние да запазят конкурентоспособността на ЕС, да поддържат растежа и да направят така, че ползите от него да обхванат цялото население и бъдещите поколения на ЕС, допълва ЕК. 

Същевременно с тях се реализира амбициозен преход към неутрална по отношение на климата икономика, което ще увеличи наличните работни места и ще даде отражение върху структурата на пазара на труда, разпределението на работните места и необходимите умения.

Направеният през 2019 г. преглед също така потвърждава продължаващото разрастване на икономическата дейност на ЕС с нови рекордни нива на заетостта и подобряващо се социално положение.

В по-общ план от прегледа става ясно, че за да продължи икономическият растеж, ЕС ще трябва да инвестира в уменията на хората и в иновациите. Действително инвестициите в умения, квалификации и формално обучение за възрастни подпомагат пригодността за заетост на работниците, увеличаването на заплатите и конкурентоспособността на фирмите.

БТА

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията