12 юни, четвъртък, 2014 г. - прокуратурата изненадващо задържа трима, които уж щели да убиват депутата Делян Пеевски.

13 юни, петък, 2014 г. - прокуратурата влиза ефектно в офиси на ръководената официално само от Цветан Василев, но публично - в "дует" с Пеевски - банка КТБ. Естествено, извиват се безкрайни опашки от вложители.

20 юни, петък, в 11:45 ч. КТБ официално е изключена от електронната система на банките. Т. е. спира да функционира.

21-22 юни, събота и неделя, служители на Василев се опитват в негово отсъствие, ръководени от него по телефона, да извадят от тежката ситуация банката и "Фирмата" (така основният свидетел Бисер Лазов нарича обобщено стотината дружества, ръководени практически еднолично от Василев, но регистрирани на всевъзможни случайни хора и усвоявали кредити от КТБ).

24 юни 2014 г. - Бисер Лазов лети с обедния полет до Виена, където е Василев, за да се срещне - както казва - за последен път в живота си с доскорошния си шеф, чийто счетоводител е бил в продължение на 16 години.

Именно върху този последен ден от дружбата между двамата (които иначе "мечтаели заедно" по думите на свидетеля) се съсредоточи днес в продължаващия си от месеци монолог Бисер Лазов.

Днешният му разказ пред Специализирания съд обаче бе напълно адекватен за предаването "Съдебен спор" на Нана, но не и за реално съдебно дело и нямаше много общо с банкирането, финансите и правото.

Колко е "дупката" на 20 юни 2014 г.?

По думите на Лазов при посещението си на 23 юни той носел и последната в живота си обичайна справка на шефа, каквато му изготвял повече от десетилетие - за реалното състояние на "Фирмата".

От нея се виждало, че задълженията по банкови кредити на дружества от "Фирмата" към КТБ възлизали към датата на затваряне на 3 544 375 929 лв.

Отделно задължения "Фирмата" имала за взети под наем държавни ценни книжа от КТБ чрез ТЦ-ИМЕ в размер на още 169 835 709 млн. лв.

Тези задължения, сумирани с взетите пари от касата на банката – които към затварянето на КТБ са в размер на около 206 млн. лв., формирали общо преки задължения на Василев към КТБ в размер на над 3,920 млрд. лв., смята Лазов.

В търсене на изход през събота и неделя той и юристите на "Фирмата" решили да подготвят документи, според които едноличното дружество на Василев "Бромак" придобива всичките - към дадения момент 86 дружества, регистрирани само проформа на шофьори, охранители, секретарки и др.

С всичките им активи и пасиви. Така, казва Лазов, нещата щели да си дойдат по местата, а именно този, който реално е нареждал отпускането на кредити, усвояването и прехвърлянето на средствата, да стане собственик на всичко - и на активите, и на пасивите.

В изпълнение на това той подготвил протокол, с който едноличният собственик на "Бромак" Василев да нареди на управителя си придобиването плюс 86 договора за влог по смисъла на Закона за задълженията и договорите. С тях на всичките дружества "касите" (които всъщност били напълно празни) се прехвърляли на едноличната фирма на Василев.

Когато отишъл във Виена с още един служител, Лазов бил посрещнат от Василев в непозната къща извън града и в присъствието на юриста Любомир Денев.

За Василев справката за дупката не била новост - тъй като тя била в тези параметри от месеци насам. Той от своя страна представил пред Лазов подготвена оценка на активите му - макар и "леко оптимистична", тя гласяла, че възлизат на 1,1 млрд. евро.

"Когато съпостави размера на сумата по изготвената от него справка с тази от справката за "Фирмата" му и пресметна, че разликата между стойността на активите по неговата собствена "оптимистична" оценка и стойността на задълженията към банката възлиза на 1 768 587 млрд. лв., той се смути и известно време не знаеше какво да каже", започна с поредицата от силно емоционални описания Лазов. 

Макар че първо подписал протокола, при представянето от страна на Лазов на споменатите 86 договора, с които практически придобива милиарден дълг към затворената банка от кухите дружества кредитополучатели, Василев обаче отказал да подпише.

"В един момент обаче внезапно се сепна, потупа ме по рамото и леко приповдигнато започна да ми говори, че ще възложи на експерти, които са занимават с оценки, да надуят изкуствено стойността на тези активи (неговите реални, б.р.), за да изглежда, че има паритет, т.е. равенство между активите и задълженията", каза Лазов.

Както обикновено Василев приписвал неуспехите на прословутия свой бизнес модел, на "ония тъпаци, директорите на банката" и "ония цървули, директорите от "Фирмата". Нищо че Лазов никога не е виждал някой да му въздейства, напротив - той нареждал всички операции. 

"След това извадих договорите за влог, подписани от всеки от управителите на отделните дружества. Поясних му накратко, че тези документи са изготвени при необходимост от информация - къде са средствата, които се водят при дружествата: търснето им да не води към лицата, подписвали за тези дружества до момента на затварянето на банката, а към действителния им ползвател", обобщи превратния момент Лазов.

Той му припомнил "обективния факт, че тези средства бяха разходвани от него, тяхното осигуряване с кредити от банката – изтеглянето им от дружествата ставаше само с разпореждане и одобрение от Василев".

Адвокатът на Цветан Василев попитал с треперещ глас: вярно ли е това - за размера на дълговете, на което той му отговорил:

"Да, Любо, вярно е. Вземал съм пари от касата на банката. Към затварянето на банката общата извадена и "неоправена" такава касова наличност е към 400 млн. лв. - 206 млн. в касата на банката и около 176 млн. по дружества от "Фирмата".

Тогава Денев се разрева, започна да се вайка и да нарежда какво означава такова нещо за Василев", спомни си Лазов днес.

На настояването на Лазов да подпише, че практически припознава като свои задълженията на фиктивните дружества, обаче Василев отказва:

"Неговите думи бяха буквално, че с тези документи искаме да го окачим на въжето."

После започнала тирада, че не иска да се връща в България, защото е опасно за него.

"Погледнах го и видях един уплашен жалък човек, седнал превит, стиснал два телефона в ръцете си – който изглеждаше толкова стресиран, че изобщо не познах, не можах да позная онзи властелин, за когото работех години наред" - разчувства се Лазов.

"В един момент Василев отново като че се сепна, ококори очи, като че нещо му присветна, погледна ме втренчено и хитро присви очи. Стана, приближи се до мен и започна настойчиво да ми говори, хващайки ме и побутвайки ме за лакътя, говорейки ми – цитирам:  Всъщност аз лично не съм подписвал нищо, нали? Всъщност аз нищо не съм направил лично, нали?"

Струва си и описанието на личните емоции и възприятия, които сподели свидетелят, по чиито спомени и до днес прокуратурата продължава да задържа нови и нови хора, свързани с КТБ.

"Звучеше ужасно цинично и гадно. Така и се почувствах аз в този момент. Виждах насреща си един стресиран... една мекушава личност, който панически и рязко, с един замах, отхвърли всичко, което твърдеше до момента, че е негова бизнес философия.

Малко е да кажа, че се почувствах предаден. По-скоро споменът ми е, че аз в онзи момент умрях!

Това, че съм жив тук и сега, е, защото някой или нещо ме е върнало!

Усетих като че времето да спира, усетих хладнина и отрезвяване - светът вече започваше да изглежда по различен начин. 45 минути по-рано аз бях отишъл и седнал с моя дългогодишен шеф, за когото работих дълги години и когото уважавах като визионер в действията си.

Почувствах се в този момент безкрайно сам. Във всеки случай от този момент аз не бях същият Бисер Лазов."

Цялото уважение, доверие и респект на доверчивия счетоводител изведнъж се изпарили.

Помолил шефа за един последен разговор, но вече бил "от момента, в който служителят Бисер Лазов отишъл някъде в небитието - много по-спокоен и по-различен".

Предложил му да се върне в София, на което получил отрицателен отговор.

Лазов продължи пред мълчащата зала (тъй като все още е на изявлението си и никой не може да го прекъсва):

"Доверието е короната и пагоните, които един генерал или владетел има. Доверието е това, което прави една личност лидер.

Казах му също, че ако не се прибере в София и не подпише донесените от мен документи, това ще означава краят на нашите отношения.

Казано в стилистиката на библейската философия – помолих го да си представи какво би изглеждало учението на Христос и за какви щяха да бъдат сметнати неговите апостоли, ако Той беше избягал, а не бе стоял да Го арестуват и да Го качат на кръста.

На последното залата избухна с: "Ееее..."

"Когато тези съмишленици ти вярват и те следват и с това те направят техен лидер... Да, ти имаш право да се ползваш от благата на тяхното доверие и дейността им. Но ако нещата се влошат или твоята бизнес идея фалира, ти трябва да извървиш пътя до собствената си Голгота и да се качиш на кръста. Само тогава идеята, макар и завършила лошо, би останала жива в съзнанието на хората", каза счетоводителят.

Василев не само че не подписал задължаващите го документи, а ги и прибрал... за да не му ги вземат на летището.

"Казах му, че за мен е измамил своите служители от банката и "Фирмата", а очевидно иска да измами всички.

Василев ми отговори: „Предай на хората, че аз ги подкрепям“, и не ми даде документите.

И така същата вечер се прибрахме с Валери Карадачки с вечерния полет от Виена."

До края той говори как на подставено лице по нареждане на Гриша Ганчев бил прехвърлен "Петрол" и как самия него го молили да участва в подобно прехвърляне на дялове от КТБ. Но при наличие на затворена банка доблестният счетоводител отказал, защото това би било кражба на активи.

"Съдбата на раздадените кредити и съдбата на хората, които са ги подписали, Василев изобщо не го интересуваше", заключи Лазов.

Делото ще продължи наесен.