Article_top

Платформата Airbnb е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите и тези оферти сега съответстват на стандартите, определени в правото на ЕС за защита на потребителите, съобщиха от Еврокомисията.

Промените са в отговор на призива на ЕК и органите за защита на потребителите в Съюза от юли 2018 г. От Airbnb са разгледали всички искания, отправени от тези институции.

Основните подобрения и промени

♦ При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата цена на страница с резултати, включително всички приложими задължителни данъци и такси като например такси за обслужване, почистване и местни данъци. Понастоящем няма изненадващи задължителни такси, фигуриращи в страниците на по-късен етап.

♦ Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист.

♦ Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

От Airbnb също така са преразгледали своите условия за ползване на услугата, в които:

• поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу Airbnb в съдилищата в своята страна на пребиваване;

• зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу домакина в случай на телесно увреждане или други щети;

• се задължават да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да информират потребителите и без да им дадат възможност да анулират договора.

Какво се случи

Точно преди година – на 16 юли 2018 г., Еврокомисията обвини Airbnb, че представянето на цените за пътуване и настаняване, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с правилата за защита на потребителите в ЕС. Платформата получи срок от месец и половина да предложи промени.

Мрежата за сътрудничество между националните правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка на практиките и условията за ползване на услугите на Airbnb с посредничеството на Европейската комисия и с водещата роля на норвежкия орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet).

 

Платформата Airbnb е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите и тези оферти сега съответстват на стандартите, определени в правото на ЕС за защита на потребителите, съобщиха от Еврокомисията.

Промените са в отговор на призива на ЕК и органите за защита на потребителите в Съюза от юли 2018 г. От Airbnb са разгледали всички искания, отправени от тези институции.

Основните подобрения и промени

♦ При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата цена на страница с резултати, включително всички приложими задължителни данъци и такси като например такси за обслужване, почистване и местни данъци. Понастоящем няма изненадващи задължителни такси, фигуриращи в страниците на по-късен етап.

♦ Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист.

♦ Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

От Airbnb също така са преразгледали своите условия за ползване на услугата, в които:

• поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу Airbnb в съдилищата в своята страна на пребиваване;

• зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу домакина в случай на телесно увреждане или други щети;

• се задължават да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да информират потребителите и без да им дадат възможност да анулират договора.

Какво се случи

Точно преди година – на 16 юли 2018 г., Еврокомисията обвини Airbnb, че представянето на цените за пътуване и настаняване, както и редица клаузи от общите условия не са в съответствие с правилата за защита на потребителите в ЕС. Платформата получи срок от месец и половина да предложи промени.

Мрежата за сътрудничество между националните правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка на практиките и условията за ползване на услугите на Airbnb с посредничеството на Европейската комисия и с водещата роля на норвежкия орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet).

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията