Държавният резервен фонд на Оман окончателно загуби делото срещу България, което заведе заради фалита на КТБ. Това става ясно от съобщение на Министерството на финансите. Арбитражният трибунал се е произнесъл на 13 август по международното арбитражно дело № ARB/15/43, заведено от фонда в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове в гр. Вашингтон, САЩ.

Положителният изход от делото за България се очакваше, защото пред април се разбра, че Оманският фонд се е отказал от исковете си без право да ги предяви отново.

"В делото ищецът се оплакваше, че действията на българската държава и БНБ във връзка с поставянето на "Корпоративна търговска банка" АД под особен надзор, отнемането на лиценза и обявяването й в несъстоятелност, както и отказът й да бъде предоставена ликвидна подкрепа или спасителен план под друга форма, представляват нарушения на Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Оман", припомнят от финансовото министерство.

От ведомството допълват, че след като България е представила две писмени защити, придружени от експертни становища и доказателства, исковете са били оттеглени.

" В съответствие с този отказ, решението отхвърля окончателно исковете като неоснователни и осъжда ищеца да заплати всички разноски по делото на България", пише още в съобщението.

Нито през април, нито сега става ясно каква е конкретната причина, заради която Оманският фонд се отказа от претенциите си.

Самото дело в арбитража във Вашингтон бе заведено през 2015 г., когато бе отнет лицензът на КТБ и тя бе обявена във фалит.  При поставянето на КТБ под специален надзор в писмо до държавните институции фондът изрази готовност да участва в спасяването на банката, но офертата беше приета като несериозна, припомня "Капитал".  След обявяването на трезора във фалит последва жалба до съда, но тя не бе уважена с мотив липса на правен интерес. Жалби до съда имаше и от останалите акционери в КТБ, но бяха отхвърлени със същия аргумент, става ясно още от публикации по темата в годините назад. 

Искът бе за 200 млн. лв., като фондът претендираше, че това е стойността на причинени материални щети от отнемането на лиценза на КТБ.