На сайта на ВСС се появи "Позиция на Съдийската колегия на ВСС, във връзка с постъпил сигнал от Националния младежки комитет на ВМРО, изказвания на представители на политически партии, академичната общност, граждани и медийни публикации" по повод решението на Софийския апелативен съд (САС) за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман.

Висшият съдебен съвет, който редовно "трича" определени представители за политическо говорене, реагира веднага на сигнала на ВМРО и "изразява своето безпокойство от ескалиращото обществено напрежение през последните дни, по повод съдебния акт."

Интересно е, че през годините ВСС се е доказал като търпелив орган, който традиционно пасува по общоевропейски казуси като турските или полските правосъдни проблеми. Както и отказва да защити например магистрати от преследването на "репортери" на кафявите медии, които ги подлагат на откровен тормоз заради постановено от тях съдебно решение. 

Сега обаче ВСС има категорична позиция:

"Ние сме съпричастни към болката и страданията на близките на Андрей Монов, като споделяме тяхното усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта."

След което "правителството" на съдебната власт обяснява, че е "административен орган, който не се намесва в правораздавателната дейност и не може да обсъжда, контролира или ревизира съдебни актове".

И така, както уж не може да обсъжда...

"... предоставя получения сигнал от Националния младежки комитет на Политическа партия ВМРО-БНД, за извършване на надлежна проверка... от компетентния орган - Инспектората към ВСС." 

Ето и пълния текст:

ПОЗИЦИЯ

на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с постъпил сигнал от Национален младежки комитет на Политическа партия ВМРО-БНД, изказвания на представители на политически партии, академичната общност, граждани и медийни публикации, относими към определение № 429 от 19.09.2019 г. по въззивно наказателно частно дело № 921, по описа за 2019 г. на Апелативен съд – София, за условното предсрочно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява своето безпокойство от ескалиращото обществено напрежение през последните дни, по повод съдебния акт, постановен от въззивен състав на Апелативен съд – София, за условното предсрочно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман. Ние сме съпричастни към болката и страданията на близките на Андрей Монов, като споделяме тяхното усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта.

Правомощията и функциите на Висшия съдебен съвет обаче са прогласени в Конституцията на Република България и в Закона за съдебната власт. В съответствие с разпоредбата на чл. 16 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет е административен орган, който не се намесва в правораздавателната дейност и не може да обсъжда, контролира или ревизира съдебни актове. Съгласно чл. 119 от Конституцията на Република България правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища, като при противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от Върховния касационен съд, който упражнява върховен надзор за точното и еднакво приложение на законите от всички съдилища.

По отношение на твърденията за нарушена независимост и безпристрастност на магистратите от съдебния състав, и за постановен от тях съдебен акт под натиск, както и за уронване на престижа на съдебната власт с посоченото определение, Съдийската колегия на ВСС предоставя получения сигнал от Националния младежки комитет на Политическа партия ВМРО-БНД, за извършване на надлежна проверка, на основание чл. 175к, ал. 3 и ал. 4 на ЗСВ, от компетентния орган - Инспектората към ВСС.