Нови промени във Валутния закон предвиждат да се сложи край на конфискуването в полза на държавата на недекларирани суми над 10 000 евро при пресичане на границата от и за държава извън ЕС. Проектът  с мотивите и оценка на въздействието е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството на финансите на 4 октомври. 

Според действащото сега законодателство едно физическо лице може да пренесе през границата неограничено количество финансови средства, но ако сумата надвишава 10 000 евро, тя трябва да бъде декларирана пред митническите власти. Ако това не бъде направено, нарушителят подлежи на глоба до 3 000 лв. за физически лица и до 6 000 лв. за юридически. Освен това цялата сума се отнема в полза на държавата. 

През юли тази година обаче, Европейската комисия е започнала наказателна процедура срещу България, заради недостатъчно ефективни и непропорционални на извършените нарушения санкции в съответния закон и Наказателния кодекс. Според мнението на ЕК българските нормативни правила са в разрез с европейските регламенти. Поради тази причина и МФ предлага промени на Валутния закон. 

Така, според новите предложения, нарушителите на правилото ще бъдат глобявани с до една пета от общата сума на пренасяните пари, но те няма да могат да бъдат конфискувани от държавата. 

Освен това проектът задължава митническите служители да спират пренасянето на суми, надвишаващи 30 000 лв., ако лицето, което ги пренася има задължения към хазната като неплатени данъци, глоби от всякакъв характер и пропуснати здравни или пенсионни осигуровки.