Article_top

Отпадналата възможност за съкратено съдебно следствие при самопризнания в случай на убийство ще ни струва скъпо. Това стана ясно днес от Пленума на ВСС, където бе поставен този въпрос.

Севдалин Мавров от съвета апелира към правосъдния министър "да обединят сили", за да се реши въпросът с вещите лица и експертизи, при които има отчайващ недостиг на кадри. А сега отпадането на бързата процедура още повече ще задълбочи проблема, тъй като естествено делата ще минат по общия, т.е. - "дългия" ред.

На това Данаил Кирилов се съгласи и отговори.

"Статистиката сочи, че в последните 4 г. от около 600 дела за убисйтва една четвърт от тях са били по ускореното поризводство. Така че това е съотношението.

Все пак една четвърт част (около 25%) от всички дела за убийства, ако преминат по общия, т.е. по дългия ред на разглеждане, би могло да се очаква забавяне във времето и акумулация на по-големи разходи", каза Кирилов.

Запазва се и тенденцията да расте "дупката" от несъбрани такси в съдебната система, но пък има икономия от заплати. Парите за капиталови разходи са с много ниска степен на усвояване...

Това бяха основните пунктове в отчета за първите 8 месеца на 2019 г., с които представляващият ВСС Боян Магдалинчев запозна Пленума.

Общо разликата до 31 август между планирани приходи и реално събрани е над 4,5 млн. лв. Иначе казано - планът е бил за 77,333 милиона, реално събрани са 72,753 млн.

Намален е размерът на постъпленията от съдебни такси. При план за 66,667 милиона реално са събрани 62,429 млн.

А от глоби, конфискации и други вместо планираните 10,666 млн. са реализирани 10,324 - или с 342 000 лв. по-малко. Така двете сумарно дават споменатата обща "дупка" от 4,580 млн. лв.

Добрата новина е при разходите, където при планирани 473,604 млн. системата е похарчила 445,937 милиона лева.

От тях при план за заплати 285,568 млн. са разходвани 275,284 млн. лв., или икономията е с около 10 милиона.

Затова пък с толкова бележат ръст обезщетения, изплатени по ЗСВ, по Кодекса на труда, парите за облекло и др., които са с 10,173 млн. повече.

За осигурителни вноски при план 78,826 млн. системата реално е заплатила 76,074 млн., а за издръжка вместо 41 млн. на практика са изплатени 34,217 млн.

Системата драстично не усвоява заложените капиталови разходи

Към същата дата - 31 август, при планирани капиталови разходи 19,695 милиона, реално усвоени са 5,870 млн.

Магдалинчев каза, че "искрено се надява" с дейстиятата си Комисия "Управление на собствеността" да задейства обектите, като спомена бившия Механотехникум на "Ал .Стамболийски" (където ще бъде Спецсъдът), сградата на "Римската стена" (бул. "Др. Цанков"), Административен съд - Благоевград.

Капиталовите разходи да почнат да се усвояват повече, пожела си той.

Средната работна заплата за осеммесечието в системата е била 2458 лв., стана ясно още. Разбира се - за това "средно аритметично" допринасят и най-нисшите нива на администрацията, които също са включени.

 

Отпадналата възможност за съкратено съдебно следствие при самопризнания в случай на убийство ще ни струва скъпо. Това стана ясно днес от Пленума на ВСС, където бе поставен този въпрос.

Севдалин Мавров от съвета апелира към правосъдния министър "да обединят сили", за да се реши въпросът с вещите лица и експертизи, при които има отчайващ недостиг на кадри. А сега отпадането на бързата процедура още повече ще задълбочи проблема, тъй като естествено делата ще минат по общия, т.е. - "дългия" ред.

На това Данаил Кирилов се съгласи и отговори.

"Статистиката сочи, че в последните 4 г. от около 600 дела за убисйтва една четвърт от тях са били по ускореното поризводство. Така че това е съотношението.

Все пак една четвърт част (около 25%) от всички дела за убийства, ако преминат по общия, т.е. по дългия ред на разглеждане, би могло да се очаква забавяне във времето и акумулация на по-големи разходи", каза Кирилов.

Запазва се и тенденцията да расте "дупката" от несъбрани такси в съдебната система, но пък има икономия от заплати. Парите за капиталови разходи са с много ниска степен на усвояване...

Това бяха основните пунктове в отчета за първите 8 месеца на 2019 г., с които представляващият ВСС Боян Магдалинчев запозна Пленума.

Общо разликата до 31 август между планирани приходи и реално събрани е над 4,5 млн. лв. Иначе казано - планът е бил за 77,333 милиона, реално събрани са 72,753 млн.

Намален е размерът на постъпленията от съдебни такси. При план за 66,667 милиона реално са събрани 62,429 млн.

А от глоби, конфискации и други вместо планираните 10,666 млн. са реализирани 10,324 - или с 342 000 лв. по-малко. Така двете сумарно дават споменатата обща "дупка" от 4,580 млн. лв.

Добрата новина е при разходите, където при планирани 473,604 млн. системата е похарчила 445,937 милиона лева.

От тях при план за заплати 285,568 млн. са разходвани 275,284 млн. лв., или икономията е с около 10 милиона.

Затова пък с толкова бележат ръст обезщетения, изплатени по ЗСВ, по Кодекса на труда, парите за облекло и др., които са с 10,173 млн. повече.

За осигурителни вноски при план 78,826 млн. системата реално е заплатила 76,074 млн., а за издръжка вместо 41 млн. на практика са изплатени 34,217 млн.

Системата драстично не усвоява заложените капиталови разходи

Към същата дата - 31 август, при планирани капиталови разходи 19,695 милиона, реално усвоени са 5,870 млн.

Магдалинчев каза, че "искрено се надява" с дейстиятата си Комисия "Управление на собствеността" да задейства обектите, като спомена бившия Механотехникум на "Ал .Стамболийски" (където ще бъде Спецсъдът), сградата на "Римската стена" (бул. "Др. Цанков"), Административен съд - Благоевград.

Капиталовите разходи да почнат да се усвояват повече, пожела си той.

Средната работна заплата за осеммесечието в системата е била 2458 лв., стана ясно още. Разбира се - за това "средно аритметично" допринасят и най-нисшите нива на администрацията, които също са включени.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?