Съдът на Европейския съюз (СЕС) трябва да постанови, че Полша, Чехия и Унгария не спазват задълженията си по силата на временния механизъм за задължително разселване на търсещи международна закрила лица.

Това се казва в разпространено днес становище на генералния адвокат Елинор Шарпстън.

Нарушението се състои в това, че трите страни отказват да приемат бежанци от Италия и Гърция. Това са двете най-засегнати от миграционната криза държави и с цел тяхното облекчаване Съветът на ЕС прие през 2015 г. две решения. Те предвижат разселването съответно на 40 000 и 120 000 търсещи убежище лица.

Словакия и Унгария оспориха законността на тези мерки, като подадоха жалби. През 2017 г. обаче СЕС ги отхвърли.

В края на същата година Еврокомисията даде на Съда Полша, Чехия и Унгария за това, че не изпълняват своите ангажименти.

В огласеното днес становище генерален адвокат Шарпстън се основава на три основни елемента от законовия ред в ЕС – върховенството на закона, задължението за честно сътрудничество и принципа на солидарност. Пренебрегването на задълженията само защото не са популярни и не са посрещнати добре от хората е опасна първа крачка към разпадането на организираното общество, управлявано от върховенството на закона.

Становището няма задължителен характер.