На 1 ноември Народното събрание е пуснало обществена поръчка за извършване на ремонт на сградата на Партийния дом, в който би трябвало да се преместят заседанията на депутатите от другата година. Прогнозната стойност на проекта е 18 894 000 лв. без ДДС, което прави малко над 22 милиона лева с ДДС. Това е втори опит за провеждането на поръчката, след като предишната се провали заради неотговарящи на критериите оферти.

Конкретната поръчка е с наименование "Инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР (строително-монтажни работи, бел.ред.) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на електрически, ОВК инсталации и СМР по фасади и покрив на сграда на НС, София, Кн. Александър I, № 1." 

Крайният срок за подаване на офертите е на 17 демекври на тази година, а максималното време, в което изпълнителят трябва да направи реконструкцията, е 750 дни. Прави впечатление, че срокът, както и парите, са леко увеличени сравнение с първата обществена поръчка. 

Критериите за оценка са очаквани - техническото предложение, което ще има тежест от 40 и 60% за ценовата оферта. Проектът ще се финансира от републиканския бюджет.

Идеята за преместването на депутатите от сградата на Народното събрание в тази на бившия Партиен дом е вече на над 20 години. Основната причина за това е, че се смята, че така администрацията и депутатите ще бъдат събрани на едно място, което би трябвало да улесни доста работата им.

Началото на същинската реконструкция беше дадено през 2016 г., когато започна ремонтът на новата пленарна зала с име "Света София". Консорциумът, който спечели конкурса - "НС груп", обаче не завърши проекта в срок - средата на 2018 година. Така дейностите по ремонта продължават. Очаква се залата да бъде готова около средата на 2020 година.

Малко по-късно беше пусната нова обществена поръчка - този път за електрически, климатични вентилационни системи. Тя обаче се провали, защото никой от кандидатите не можа да предостави адекватна ценова и техническа оферта. Затова вероятно в момента тези условия са облекчение, като съответно ценовата оферта е повишена с 4 млн. лв., а срокът за изпълнение - с допълнителни 300 дни. 

Новите срокове обаче показват, че надеждите, че депутатите ще се преместят в новата си сграда през лятото на 2020 година, по-скоро няма да се осъществят. Ако приемем, че изпълнителят бъде избран веднага и не последват обжалвания на процедурата от другите играчи в търга, то той може да започне в началото на следващата година. Така излиза, че най-рано преместването може да се случи през 2021 година при оптимална бързина на строителството.