Article_top

От средата на 2022 г. всички нови автомобили, пуснати на пазара на ЕС, ще трябва да бъдат оборудвани с модерни системи за безопасност.

След като постигна през март споразумение с Европарламента, Съветът на ЕС днес прие регламент по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства (МПС) и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата. Целта му е значително намаляване на броя на жертвите по пътищата.

За първи път в регламента се уреждат конкретни въпроси, свързани с уязвимите участници в движението като пешеходците и велосипедистите.

Съгласно новите правила всички МПС (включително камиони, автобуси, микробуси и високопроходими превозни средства) ще трябва да бъдат оборудвани със следните елементи за безопасност:

• интелигентно регулиране на скоростта

• улесняване монтирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол

• предупредителни системи за сънливостта и вниманието на водача

• усъвършенствани предупредителни системи за отклонението на вниманието на водача

• аварийни стопсигнали

• детектор при заден ход

• записващи устройства за инциденти

• прецизна система за следене на налягането в гумите.

За леките автомобили и микробусите ще се изискват допълнителни усъвършенствани мерки за безопасност. Те включват:

• усъвършенствани системи за аварийно спиране

• аварийни системи за поддържане на лентата

• разширени зони за защита на главата от удар, които могат да смекчат нараняванията при сблъсък с уязвими участници в движението като пешеходци и велосипедисти.

Освен общите изисквания и съществуващите системи (като системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и усъвършенстваните системи за аварийно спиране) камионите и автобусите ще трябва да бъдат проектирани и произвеждани така, че значително да намалеят зоните без видимост около превозното средство. Те ще трябва да бъдат оборудвани и с модерни системи за засичане на пешеходци и велосипедисти в непосредствена близост до превозното средство.

Регламентът дава възможност на ЕК да въведе специфични правила за безопасността на превозните средства, задвижвани с водород, и на автоматичните превозни средства. Предвижда се възможност Комисията да актуализира новите спецификации, за да се вземе предвид бъдещото развитие на технологиите.

Регламентът ще започне да се прилага 30 месеца след влизането му в сила. За ограничен брой елементи е предвидена по-късна дата на прилагане, за да могат автомобилостроителите да адаптират производството си към новите изисквания. 

 

От средата на 2022 г. всички нови автомобили, пуснати на пазара на ЕС, ще трябва да бъдат оборудвани с модерни системи за безопасност.

След като постигна през март споразумение с Европарламента, Съветът на ЕС днес прие регламент по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства (МПС) и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата. Целта му е значително намаляване на броя на жертвите по пътищата.

За първи път в регламента се уреждат конкретни въпроси, свързани с уязвимите участници в движението като пешеходците и велосипедистите.

Съгласно новите правила всички МПС (включително камиони, автобуси, микробуси и високопроходими превозни средства) ще трябва да бъдат оборудвани със следните елементи за безопасност:

• интелигентно регулиране на скоростта

• улесняване монтирането на блокиращо устройство при употреба на алкохол

• предупредителни системи за сънливостта и вниманието на водача

• усъвършенствани предупредителни системи за отклонението на вниманието на водача

• аварийни стопсигнали

• детектор при заден ход

• записващи устройства за инциденти

• прецизна система за следене на налягането в гумите.

За леките автомобили и микробусите ще се изискват допълнителни усъвършенствани мерки за безопасност. Те включват:

• усъвършенствани системи за аварийно спиране

• аварийни системи за поддържане на лентата

• разширени зони за защита на главата от удар, които могат да смекчат нараняванията при сблъсък с уязвими участници в движението като пешеходци и велосипедисти.

Освен общите изисквания и съществуващите системи (като системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и усъвършенстваните системи за аварийно спиране) камионите и автобусите ще трябва да бъдат проектирани и произвеждани така, че значително да намалеят зоните без видимост около превозното средство. Те ще трябва да бъдат оборудвани и с модерни системи за засичане на пешеходци и велосипедисти в непосредствена близост до превозното средство.

Регламентът дава възможност на ЕК да въведе специфични правила за безопасността на превозните средства, задвижвани с водород, и на автоматичните превозни средства. Предвижда се възможност Комисията да актуализира новите спецификации, за да се вземе предвид бъдещото развитие на технологиите.

Регламентът ще започне да се прилага 30 месеца след влизането му в сила. За ограничен брой елементи е предвидена по-късна дата на прилагане, за да могат автомобилостроителите да адаптират производството си към новите изисквания. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?