Инициативата „Пловдив – Европейска столица на културата“ е успяла да увеличи чуждестранните туристи, дошли в България през август тази година, с цял 1%. А специално Пловдив е привлякъл 6,5 на сто повече посетители за времето от януари до август 2019 г. спрямо същия период миналата година. 

Тези данни съобщава министърът на туризма Николина Ангелкова в отговор писмен въпрос на депутката Теодора Халачева (БСП). Те идват на фона на лошия старт на летния сезон заради големия отлив на туристи. 

„Съвместните усилия, които централната и местната власт полагат за утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация, се доказват чрез конкретните резултати. Само за месец август 2019 г. постъпленията от международен туризъм възлизат на 788 млн. евро, което е ръст от близо 1% спрямо същия месец на 2018 г. Увеличение през август отчита и при туристическите посещения от чужденци с 3,2% като броят им достига 1,707 млн.“, посочва министърката на туризма. 

Според отговора на Николина Ангелкова статистическите данни за област Пловдив за периода януари-август 2019 г. също бележат ръст в размер на 6,5% в посещенията на чуждестранни и български граждани, отседнали в места за настаняване с 10 и повече легла. 

Инициативата „Европейска столица на културата“ е едно от най-значимите европейски културни събития по мащаб и обхват, смята Ангелкова. 

По думите й, освен значима културна проява със силно изразена социална насоченост, която за увеличаване на ефективността на социалните политики и социалното приобщаване, „Европейската столица на културата“ играе и ролята на бранд, оказващ влияние върху развитието на градовете и техните периферии. 

Цялостният мониторинг и обобщената оценка на инициативата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ обаче ще се направи през следващата година, добавя Ангелкова.