Над 1 млрд. евро са влезли в България от хора извън страната. Или по-точно - 1 176 млрд. Като основната част са дошли от емигранти в държави от ЕС - 833 млн. евро, а 343 млн. са от страни, които не са членки на Съюза. 

1 156 млрд. е балансът на влезлите и излезли от България пари от мигранти. Около 20 млн. с излезли от страната, две трети към държави извън Европейския съюз. Страната ни по този показател е на 5-а позиция в ЕС

През 2018 г. паричните потоци, изпратени от хората в страни членки на ЕС към държави извън ЕС, са стигнали 35,6 млрд. евро, сочат обобщени от Евростат данни. Година по-рано тези лични трансфери са били 32,6 млрд. евро. В ЕС са влезли общо 10,9 млрд. евро през миналата година, толкова са били и през 2017 г.

Така че балансът е негативен за ЕС - от -24,6 млрд. евро. Основната част от персоналните трансфери са пари, които мигрантите пращат в родните си страни.

Сред страните, които са получили повече пари, отколкото са излезли от тях, начело е Португалия. Най на минус е Франция.

В Португалия са влезли 3,6 млд. евро, следват Румъния - 3 млрд., Полша - 2,9 млрд., Великобритания - 2,3 млрд. и Италия - 2 млрд. 

Обратно най-много пари са изтекли от Франция - 11,4 млрд. евро, Испания - 7,7 млрд., Великобритания - 7 млрд., Италия - 6,5 млрд. и Германия - 5,2 млрд.

Така най-големите положителни стойности в баланса са в Португалия - 3,1 млрд. евро, в Румъния - 2,7 млрд. Полша - 2,5 млрд. А Франция е на минус с 10,5 млрд. евро. Следват след нея Германия с -5,1 млрд. евро, Великобритания - с 4,7 млрд и Италия с -4,5 млрд.

Персоналните трасфери към страни извън ЕС основно са към Африка и Азия.

От новите страни членки само в Чехия повече частни средства излизат навън, отколкото влизат в страната. Словакия е най-близо до нея с едва 1 млн. евро, внесени в националното парично обръщение отвън.