Article_top

"Действително за първи път в съвременната демократична история на нашата държава се провежда толкова открита и публична процедура."

Това каза тази сутрин Владимир Николов от УС на Асоциацията на прокурорите пред БНТ, докато в комбиниран кадър даваха ту Сотир Цацаров, ту Данаил Кирилов.

Нито веднъж членът на напълно независимата браншова организация не спомена името на Иван Гешев без "господин" отпред. Той обърна внимание, че както хората, които са подкрепили "господин Иван Гешев", така и тези, които са против, имали право на мнение.

"За мене коментарите за натиск са необясними", зачуди се Николов - нищо че нямаше кой да го попита нормално ли е Прокурорската колегия в почти 100% от случаите да гласува напълно единодушно и да има единодушна номинация.

За него е важно, че стотиците прокурори и служители в системата "ясно и твърдо заявили своята подкрепа". Те били напълно честни и действали, водени само по съвест. Същото е и с подкрепата от "служителите на МВР, на Държавната агенция за национална сигурност" - отговори той косвено на критиките от страна на президента.

"Разбира се, аз лично - и ние - зачитаме правото на мнение и на тези хора, които изложиха аргументи против", широкоскроен е прокурор Николов.

"Защото е много лесно да се обвинява и да се хвърлят анонимно яйца и кофички с кисело мляко по сградата на Съдебния съвет", каза още той. 

А това, че Гешев е единствен кандидат... "лично за мен това не е проблем", обяви Николов. И се аргументира в стил - така са направили, защото могат:

"Право на Прокурорската колегия на ВСС е да направи съответните номинации. Право по закон!

Никой не може да принуди членовете на ВСС да имат повече от една кандидатура. След като те са преценили, че се обединяват около кандидатурата на господин Иван Гешев - и това е в съзвучие със законовите, с конституционните разпоредби, аз лично не намирам проблем."

А дали е минал нормално изборът?

"Действително в обществото има проблем с доверието в съдебната система. И ние всички като магистрати трябва да се борим всекидневно да заслужим това доверие на гражданите, на обикновените хора и на цялото общество."

Въпреки това били направени "недопустими опити дебатите да бъдат изместени" с компроматна кампания и с инспириран уличен натиск.

Според Николов подкрепата за Гешев на 9 членове от съдийската колегия на ВСС говорела, че няма никакво разделение между прокурори и съдии (той пропусна да спомене, че и 5-мата, които гласуваха на двата тура "против", са само съдии, избрани от съдии, а другите са приоритетно от политическата квота, б.р.).

Николов показа, че умело борави с обръщението "господин" не само по адрес на Гешев, като заяви, че "не би искал да коментира думите на господин главния прокурор" (по повод казаното от Сотир Цацаров, че в две други сгради също се решават тримата големи, б.р.).

"Прокуратурата в следващите години има пред себе си редица предизвикателства и тя трябва да бъде една модерна, гъвкава и ефективна система, за да заслужи доверието на хората и да се бори именно за тях", към края обобщи той.

А по повод трябва ли да се дискутират в идните години свръхправомощията на главния прокурор, отговори, че "прокуратурата на Република България е една от най-реформираните системи".

По същото време, докато Николов даваше интервю, се появи и становище на Асоциацията на прокурорите в България

Ето пълния му текст:

"Във връзка с проведената процедурата за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изказва своята загриженост и категорично възразява срещу продължаващите опити за нагнетяване на напрежение в обществото и уронване престижа на прокуратурата, чрез подновяванетона недостойната компроматна кампания срещу избрания кандидат г-н Иван Стоименов Гешев.  

Белег на правовата държава са стриктното спазване на Конституцията и законите, при зачитанена правомощията на всяка една власт, провеждане на професионални дебати и демонстриране на толерантност към мнението на останалите.  Това на което отново станахме свидетели през последните дни, а именно недопустим уличен натиск срещу членовете на Висшия съдебен съвет, използването на безкрайни процедурни хватки и обструкции, сочи на идейно безсилие и липса на разумни юридически аргументи. Такова  поведение има една единствена цел - избягването на реалния дебат относно законовите и професионалните критерии, приложими в процедурата за избор на главен прокурор на Република България, които критерииса мотивирали двадесет от членовете на Пленума на ВСС да дадат своята подкрепа в полза на г-н Иван Стоименов Гешев.

Настояваме да бъдат зачетени  ясната позиция и категоричното мнение на професионалната общност на работещите в системата прокурори, следователи и служители. Същото се отнася и до вота на огромното мнозинство от членовете на легитимния да избере главния прокурор орган- Висшия съдебен съвет на Република България, които  открито, аргументирано и с името си и професионалната си репутация, застанаха зад номинацията на г-н  Гешев.

Асоциацията на прокурорите в България неотклонно ще брани законността, справедливостта и доброто име на всички работещи в Прокуратурата на Република България честни и достойни професионалисти. Противопоставяме се на опитите на някои изолирани кръгове изкуствено да конфронтират двете магистратски професии- съдийската и прокурорската. В тази връзка винаги сме следваме и ще продължим и за в бъдеще да следваме принципите на ненамеса в кадровата политика на съдийската общност, зачитане на независимостта и самоуправлението на съда и уважение към колегите съдии.  Заявяваме, че никога не бихме си позволили в процедури за избор на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, да се намесваме в номинациите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в дискусиите за професионалните съдийски качества на кандидатите, нито пък в суверенните правомощия на президентската институция чрез внушения и медийни кампании.

Бихме искали да поставим пред цялото българско общество въпросите: Има ли лица, които  се страхуват от това да имаме прокуратура, която да работи активно и при стриктно спазване на законите на Република България в сферата на борбата с престъпността и за защита правата и интересите на гражданите? Защо са притесненията прокуратурата да бъде оглавена именно от прокурор,  с дългогодишен и реален  професионален опит, доказал своите качества и решимост и който ясно и пред очите на цялото общество е декларирал своята визия и приоритети за развитието на Прокуратурата на Република България?

В заключение, призоваваме за завършване на процедурата на избор на главен прокурор при спазване на Конституцията и законите на Република България, за проява на държавническа мъдрост, за конструктивно и отговорно поведение, както и за недопускане на политическо вмешателство в работата на Прокуратурата на Република България."

 

"Действително за първи път в съвременната демократична история на нашата държава се провежда толкова открита и публична процедура."

Това каза тази сутрин Владимир Николов от УС на Асоциацията на прокурорите пред БНТ, докато в комбиниран кадър даваха ту Сотир Цацаров, ту Данаил Кирилов.

Нито веднъж членът на напълно независимата браншова организация не спомена името на Иван Гешев без "господин" отпред. Той обърна внимание, че както хората, които са подкрепили "господин Иван Гешев", така и тези, които са против, имали право на мнение.

"За мене коментарите за натиск са необясними", зачуди се Николов - нищо че нямаше кой да го попита нормално ли е Прокурорската колегия в почти 100% от случаите да гласува напълно единодушно и да има единодушна номинация.

За него е важно, че стотиците прокурори и служители в системата "ясно и твърдо заявили своята подкрепа". Те били напълно честни и действали, водени само по съвест. Същото е и с подкрепата от "служителите на МВР, на Държавната агенция за национална сигурност" - отговори той косвено на критиките от страна на президента.

"Разбира се, аз лично - и ние - зачитаме правото на мнение и на тези хора, които изложиха аргументи против", широкоскроен е прокурор Николов.

"Защото е много лесно да се обвинява и да се хвърлят анонимно яйца и кофички с кисело мляко по сградата на Съдебния съвет", каза още той. 

А това, че Гешев е единствен кандидат... "лично за мен това не е проблем", обяви Николов. И се аргументира в стил - така са направили, защото могат:

"Право на Прокурорската колегия на ВСС е да направи съответните номинации. Право по закон!

Никой не може да принуди членовете на ВСС да имат повече от една кандидатура. След като те са преценили, че се обединяват около кандидатурата на господин Иван Гешев - и това е в съзвучие със законовите, с конституционните разпоредби, аз лично не намирам проблем."

А дали е минал нормално изборът?

"Действително в обществото има проблем с доверието в съдебната система. И ние всички като магистрати трябва да се борим всекидневно да заслужим това доверие на гражданите, на обикновените хора и на цялото общество."

Въпреки това били направени "недопустими опити дебатите да бъдат изместени" с компроматна кампания и с инспириран уличен натиск.

Според Николов подкрепата за Гешев на 9 членове от съдийската колегия на ВСС говорела, че няма никакво разделение между прокурори и съдии (той пропусна да спомене, че и 5-мата, които гласуваха на двата тура "против", са само съдии, избрани от съдии, а другите са приоритетно от политическата квота, б.р.).

Николов показа, че умело борави с обръщението "господин" не само по адрес на Гешев, като заяви, че "не би искал да коментира думите на господин главния прокурор" (по повод казаното от Сотир Цацаров, че в две други сгради също се решават тримата големи, б.р.).

"Прокуратурата в следващите години има пред себе си редица предизвикателства и тя трябва да бъде една модерна, гъвкава и ефективна система, за да заслужи доверието на хората и да се бори именно за тях", към края обобщи той.

А по повод трябва ли да се дискутират в идните години свръхправомощията на главния прокурор, отговори, че "прокуратурата на Република България е една от най-реформираните системи".

По същото време, докато Николов даваше интервю, се появи и становище на Асоциацията на прокурорите в България

Ето пълния му текст:

"Във връзка с проведената процедурата за избор на главен прокурор на Република България Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изказва своята загриженост и категорично възразява срещу продължаващите опити за нагнетяване на напрежение в обществото и уронване престижа на прокуратурата, чрез подновяванетона недостойната компроматна кампания срещу избрания кандидат г-н Иван Стоименов Гешев.  

Белег на правовата държава са стриктното спазване на Конституцията и законите, при зачитанена правомощията на всяка една власт, провеждане на професионални дебати и демонстриране на толерантност към мнението на останалите.  Това на което отново станахме свидетели през последните дни, а именно недопустим уличен натиск срещу членовете на Висшия съдебен съвет, използването на безкрайни процедурни хватки и обструкции, сочи на идейно безсилие и липса на разумни юридически аргументи. Такова  поведение има една единствена цел - избягването на реалния дебат относно законовите и професионалните критерии, приложими в процедурата за избор на главен прокурор на Република България, които критерииса мотивирали двадесет от членовете на Пленума на ВСС да дадат своята подкрепа в полза на г-н Иван Стоименов Гешев.

Настояваме да бъдат зачетени  ясната позиция и категоричното мнение на професионалната общност на работещите в системата прокурори, следователи и служители. Същото се отнася и до вота на огромното мнозинство от членовете на легитимния да избере главния прокурор орган- Висшия съдебен съвет на Република България, които  открито, аргументирано и с името си и професионалната си репутация, застанаха зад номинацията на г-н  Гешев.

Асоциацията на прокурорите в България неотклонно ще брани законността, справедливостта и доброто име на всички работещи в Прокуратурата на Република България честни и достойни професионалисти. Противопоставяме се на опитите на някои изолирани кръгове изкуствено да конфронтират двете магистратски професии- съдийската и прокурорската. В тази връзка винаги сме следваме и ще продължим и за в бъдеще да следваме принципите на ненамеса в кадровата политика на съдийската общност, зачитане на независимостта и самоуправлението на съда и уважение към колегите съдии.  Заявяваме, че никога не бихме си позволили в процедури за избор на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, да се намесваме в номинациите на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в дискусиите за професионалните съдийски качества на кандидатите, нито пък в суверенните правомощия на президентската институция чрез внушения и медийни кампании.

Бихме искали да поставим пред цялото българско общество въпросите: Има ли лица, които  се страхуват от това да имаме прокуратура, която да работи активно и при стриктно спазване на законите на Република България в сферата на борбата с престъпността и за защита правата и интересите на гражданите? Защо са притесненията прокуратурата да бъде оглавена именно от прокурор,  с дългогодишен и реален  професионален опит, доказал своите качества и решимост и който ясно и пред очите на цялото общество е декларирал своята визия и приоритети за развитието на Прокуратурата на Република България?

В заключение, призоваваме за завършване на процедурата на избор на главен прокурор при спазване на Конституцията и законите на Република България, за проява на държавническа мъдрост, за конструктивно и отговорно поведение, както и за недопускане на политическо вмешателство в работата на Прокуратурата на Република България."

Коментари

Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

ПРОКУРОРЧЕ:

справка от интернет:

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРА
1, Когато при първото гласуване никой от кандидаТИТЕ не е получил седемнадесет или повече от гласовете на членовете на пленума на Висшия съдебен съвет, изборът продължава за ДВАМАТА кандидати, получили най- много гласове.
2, Когато при повторното гласуване никой от ДАВАМАТА кандидати не е получил 17 или повече гласове от членовете на ВСС , процедурата се прекратява.

Въпрос – защо се говори за ДВАМА кандидати (поне!),
а уж юристи ни обясняват, че може кушия с една кранта?

Калин

Хайде стига с това тъпо шоу ! Дишева да и леят куршум ! Става дума дали ще се спазва закона или ще се правим на ощипани !
Лозан Панов нарече Гешев , че е човек " без емоционален баланс", и Гешев ли да иска извинение от Панов ?
Пет души професори по конституционно право излязоха по телевизията и казаха, че законът е спазен и всякакви "врътки" около избора са безсмислени и контрапродуктивни.
Така, че президентът трябва да подпише указа за назначаването на Гешев, за да се сложи край на всички циркаджилъци !

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията