Article_top

Еврокомисията, Европарламентът и правителствата от ЕС постигнаха в последния момент споразумение за бюджета на Съюза за 2020 г.

Последният срок бе полунощ брюкселско време срещу вторник (1 часа българско време тази сутрин).

Това ще даде възможност на ЕС да насочи ресурсите си към важните за гражданите приоритети – климатичните промени, работните места, младите хора, сигурността и солидарността. Бюджетът за следващата година ще подготви също така прехода към следващия бюджетен цикъл, тъй като ще бъде седмият и последният в рамките на текущия дългосрочен бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014-2020 г.

Същевременно отново значително са орязани предприсъединителните помощи за Турция.

Бюджетът за следващата година възлиза на 168,7 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 153,6 милиарда бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са следните:

35,4 милиарда евро, или 21 на сто от общия бюджет, ще бъдат изразходвани за мерки за борба с климатичните промени. Например програмата LIFE за околната среда и изменението на климата ще получи 589,6 милиона. Програмата „Хоризонт 2020“, която значително допринася за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13,46 милиарда евро. Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), което инвестира в широкомащабното внедряване на възобновяеми източници, модернизирането на съществуваща инфраструктура за енергиен пренос и изграждането на нова инфраструктура, ще получи 1,28 милиарда евро (с 35%, или с над една трета повече, отколкото за 2019 г.). Транспортното направление на МСЕ ще бъде подпомогнато с 2,58 милиарда евро.

• Почти половината от средствата - 83,93 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения, ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. От тях 58,65 милиарда евро ще бъдат изразходвани за намаляване на икономическите разлики в държавите членки и между тях, увеличаване на растежа, създаване на работни места и стимулиране на сближаването посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

Европейската сателитна навигационна система „Галилео“ ще бъде подпомогната с 1,2 милиарда евро, за да увеличи своя дял на световния пазар и да достигне 1,2 милиарда ползватели до края на 2020 г.

Посредством 255 милиона евро на европейските дружества ще бъдат предоставени стимули за съвместно разработване на изделия и технологии в сферата на отбраната по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.

• Младежите ще могат да използват средства от ЕС посредством няколко програми. 2,89 милиарда евро ще бъдат насочени към образованието чрез програмата „Еразъм+“. Със 166,1 милиона евро ще бъдат създадени възможности за доброволческа дейност или работа по проекти в собствената страна или в чужбина по линия на Европейския корпус за солидарност.

• Европейските земеделски стопани ще получат 58,12 милиарда евро.

• Ще продължат да бъдат подпомагани сигурността и управлението на миграцията. 2,36 милиона евро ще бъдат заделени за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и агенциите, които работят в тези сфери (Европол, Фронтекс, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие).

Предприсдъединителните фондове за Турция отново са орязани в сравнение с предложения от Еврокомисията проектобюджет. Така стана и през 2017 и 2018 г. Сега Анкара губи 85 милиона евро и причината отново е отдалечаването й от европейските ценности. За сметка на това се заделят повече пари за Западните Балкани.

Ключови думи
 

Еврокомисията, Европарламентът и правителствата от ЕС постигнаха в последния момент споразумение за бюджета на Съюза за 2020 г.

Последният срок бе полунощ брюкселско време срещу вторник (1 часа българско време тази сутрин).

Това ще даде възможност на ЕС да насочи ресурсите си към важните за гражданите приоритети – климатичните промени, работните места, младите хора, сигурността и солидарността. Бюджетът за следващата година ще подготви също така прехода към следващия бюджетен цикъл, тъй като ще бъде седмият и последният в рамките на текущия дългосрочен бюджетен цикъл на ЕС за периода 2014-2020 г.

Същевременно отново значително са орязани предприсъединителните помощи за Турция.

Бюджетът за следващата година възлиза на 168,7 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения (средствата, за които могат да бъдат сключени договори през дадена година) и 153,6 милиарда бюджетни кредити за плащания (средствата, които ще бъдат изплатени). Някои от неговите основни характеристики са следните:

35,4 милиарда евро, или 21 на сто от общия бюджет, ще бъдат изразходвани за мерки за борба с климатичните промени. Например програмата LIFE за околната среда и изменението на климата ще получи 589,6 милиона. Програмата „Хоризонт 2020“, която значително допринася за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13,46 милиарда евро. Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), което инвестира в широкомащабното внедряване на възобновяеми източници, модернизирането на съществуваща инфраструктура за енергиен пренос и изграждането на нова инфраструктура, ще получи 1,28 милиарда евро (с 35%, или с над една трета повече, отколкото за 2019 г.). Транспортното направление на МСЕ ще бъде подпомогнато с 2,58 милиарда евро.

• Почти половината от средствата - 83,93 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения, ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. От тях 58,65 милиарда евро ще бъдат изразходвани за намаляване на икономическите разлики в държавите членки и между тях, увеличаване на растежа, създаване на работни места и стимулиране на сближаването посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове).

Европейската сателитна навигационна система „Галилео“ ще бъде подпомогната с 1,2 милиарда евро, за да увеличи своя дял на световния пазар и да достигне 1,2 милиарда ползватели до края на 2020 г.

Посредством 255 милиона евро на европейските дружества ще бъдат предоставени стимули за съвместно разработване на изделия и технологии в сферата на отбраната по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.

• Младежите ще могат да използват средства от ЕС посредством няколко програми. 2,89 милиарда евро ще бъдат насочени към образованието чрез програмата „Еразъм+“. Със 166,1 милиона евро ще бъдат създадени възможности за доброволческа дейност или работа по проекти в собствената страна или в чужбина по линия на Европейския корпус за солидарност.

• Европейските земеделски стопани ще получат 58,12 милиарда евро.

• Ще продължат да бъдат подпомагани сигурността и управлението на миграцията. 2,36 милиона евро ще бъдат заделени за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и агенциите, които работят в тези сфери (Европол, Фронтекс, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие).

Предприсдъединителните фондове за Турция отново са орязани в сравнение с предложения от Еврокомисията проектобюджет. Така стана и през 2017 и 2018 г. Сега Анкара губи 85 милиона евро и причината отново е отдалечаването й от европейските ценности. За сметка на това се заделят повече пари за Западните Балкани.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията