Article_top

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърдено решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за строителството на новата Национална многопрофилна детска болница. 

Решението на съда е окончателно, така че изглежда всички пречки пред отиването към избор на изпълнител са премахнати. Следващото ниво, на което проектът може да бъде забавен, е при евентуално обжалване на избора. 

Историята с обществената поръчка продължава вече няколко месеца. Тя беше обявена в началото на юли, като Министерството на здравеопазването (МЗ) сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се болницата да бъде изградена на мястото на недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Плановете на министерството предвиждат бъдещата Национална детска болница да се простира на площ от 45 000 кв. м. в два основни 11-етажни корпуса, 6 триетажни и 2 сутерена и да разполага с 350-400 легла.

В началото на август обаче МЗ спря търга заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от камарата на архитектите. Освен от тях, поръчката беше оспорена и от браншовата организация на инженерите. Жалбовносителите настояваха за спиране на тръжната процедура, тъй като заложените параметри са порочни и по никакъв начин не гарантират качественото изпълнение на сградата. 

Жалбата имаше два основни момента – вида на процедурата, която е инженеринг и обема и съдържанието на техническото задание, което според камарата на архитектите е непълно.

В началото на септември обаче излязоха две решения на КЗК, които позволиха на министерството да продължи търга, този път с нови срокове. На 5 септември антиномополната комисия остави без разглеждане жалбата за временно спиране на търга, а 7 дни по-късно е взела окончателното решение да даде зелена светлина на проекта. Така се стига до сегашното решение на КАБ да обжалва пред ВАС. 

Междувременно от ресорното министерство обявиха, че вече са получили три оферти за изграждане на болницата. Две от трите оферти са на дружества, които включват в себе си познати играчи на пазара на строителството и чести печелишви на обществени поръчки в страната.

С днешното си решение магистратите са приели, че решението на КЗК е правилно и при постановяването му не са допуснати нарушения, които да водят до неговата отмяна.

ВЪрховните съдии не са се съобразили и с твърденията на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции - обособена позиция за проектирането и обособена позиция за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите.

"Разделянето на поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол", пишат магистратите. 

Освен това съдиите не смятат, че възлагането на процедурата на инженеринг може да доведе до некачествено изпълнение. Напротив - ВАС твърди, че качественото изпълнение се обуславя именно от това - дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител. 

Старото скеле е безопасно

По може би най-важният въпрос - този за безопасността на старото скеле, върху което ще се изгради новата болница, съдът е приел, че няма причина да се смята за опасно. 

"През февруари 2019 г. възложителят е извършил обследване на конструкцията, като заключението е, че строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности. Съгласно препоръките на извършената конструктивна експертиза, е предвидено да се възстанови целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и да се извърши усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. След идентифициране на дефектите в конструкцията въз основа на данните от извършеното обследване е предвидено изпълнителят да предложи на възложителя конструктивно решение по отношение на мероприятията, които следва да се приложат спрямо конструкцията на сградата за привеждането й в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, изготвената конструктивна експертиза и количествени сметки".

Кой ще строи 

Както вече припомнихме - две от трите оферти са на дружества, които включват в себе си познати играчи на пазара на строителството. Първото сдружение се казва "Детско здраве" с основен участник "Главболгарстрой" АД. Към него се добавят "ГБС-Пловдив" АД и "Главболгарстрой интернешънъл" АД. 

Вторият участник е обединението "Здраве за децата на България" с основна компания "Трейс груп". В консорциума участват още "Смарт билд дигирал" ЕООД", "Монолит" ООД и "Инжпроект" ООД. Третият участник е дружеството "Детска болница - София" с участници в обединението "Климатроник" ЕООД и "Иновасионес техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ проес консулторес СА". 

 

Тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърдено решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за строителството на новата Национална многопрофилна детска болница. 

Решението на съда е окончателно, така че изглежда всички пречки пред отиването към избор на изпълнител са премахнати. Следващото ниво, на което проектът може да бъде забавен, е при евентуално обжалване на избора. 

Историята с обществената поръчка продължава вече няколко месеца. Тя беше обявена в началото на юли, като Министерството на здравеопазването (МЗ) сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се болницата да бъде изградена на мястото на недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Плановете на министерството предвиждат бъдещата Национална детска болница да се простира на площ от 45 000 кв. м. в два основни 11-етажни корпуса, 6 триетажни и 2 сутерена и да разполага с 350-400 легла.

В началото на август обаче МЗ спря търга заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от камарата на архитектите. Освен от тях, поръчката беше оспорена и от браншовата организация на инженерите. Жалбовносителите настояваха за спиране на тръжната процедура, тъй като заложените параметри са порочни и по никакъв начин не гарантират качественото изпълнение на сградата. 

Жалбата имаше два основни момента – вида на процедурата, която е инженеринг и обема и съдържанието на техническото задание, което според камарата на архитектите е непълно.

В началото на септември обаче излязоха две решения на КЗК, които позволиха на министерството да продължи търга, този път с нови срокове. На 5 септември антиномополната комисия остави без разглеждане жалбата за временно спиране на търга, а 7 дни по-късно е взела окончателното решение да даде зелена светлина на проекта. Така се стига до сегашното решение на КАБ да обжалва пред ВАС. 

Междувременно от ресорното министерство обявиха, че вече са получили три оферти за изграждане на болницата. Две от трите оферти са на дружества, които включват в себе си познати играчи на пазара на строителството и чести печелишви на обществени поръчки в страната.

С днешното си решение магистратите са приели, че решението на КЗК е правилно и при постановяването му не са допуснати нарушения, които да водят до неговата отмяна.

ВЪрховните съдии не са се съобразили и с твърденията на КАБ, че липсата на разделяне на поръчката на обособени позиции - обособена позиция за проектирането и обособена позиция за строителството, ограничава конкуренцията и не допуска до самостоятелно участие в процедурата проектантите.

"Разделянето на поръчката на обособени позиции е въпрос на целесъобразност и не подлежи на съдебен контрол", пишат магистратите. 

Освен това съдиите не смятат, че възлагането на процедурата на инженеринг може да доведе до некачествено изпълнение. Напротив - ВАС твърди, че качественото изпълнение се обуславя именно от това - дейностите по проектиране, изпълнение на строителството и упражняването на авторския надзор да се изпълнят от един изпълнител. 

Старото скеле е безопасно

По може би най-важният въпрос - този за безопасността на старото скеле, върху което ще се изгради новата болница, съдът е приел, че няма причина да се смята за опасно. 

"През февруари 2019 г. възложителят е извършил обследване на конструкцията, като заключението е, че строежът може да бъде довършен, след извършване на строително-възстановителни дейности. Съгласно препоръките на извършената конструктивна експертиза, е предвидено да се възстанови целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и да се извърши усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. След идентифициране на дефектите в конструкцията въз основа на данните от извършеното обследване е предвидено изпълнителят да предложи на възложителя конструктивно решение по отношение на мероприятията, които следва да се приложат спрямо конструкцията на сградата за привеждането й в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, изготвената конструктивна експертиза и количествени сметки".

Кой ще строи 

Както вече припомнихме - две от трите оферти са на дружества, които включват в себе си познати играчи на пазара на строителството. Първото сдружение се казва "Детско здраве" с основен участник "Главболгарстрой" АД. Към него се добавят "ГБС-Пловдив" АД и "Главболгарстрой интернешънъл" АД. 

Вторият участник е обединението "Здраве за децата на България" с основна компания "Трейс груп". В консорциума участват още "Смарт билд дигирал" ЕООД", "Монолит" ООД и "Инжпроект" ООД. Третият участник е дружеството "Детска болница - София" с участници в обединението "Климатроник" ЕООД и "Иновасионес техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ проес консулторес СА". 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията