Article_top

Безработицата в България запазва стабилните си ниски нива и според данните на Евростат за месец октомври тя е на равнището от 4,2%. Това е леко увеличение спрямо предходния месец, когато беше 4,1%, предава БТА.

Въпреки това делът на безработните в България остава доста под средния за ЕС. Към октомври статистиката показва, че безработицата в блока е останала без промяна спрямо септември на ниво 6,3 на сто с отчитане на сезонните фактори и леко се е понижила спрямо равнището от 6,7 на сто през октомври 2018 година.

Това е най-ниската стойност, отчитана в ЕС откакто започва да се публикува месечна статистика за общността през януари 2000 година. В еврозоната показателят е намалял до 7,5 на сто миналия месец спрямо 7,6 на сто през септември и 8 на сто през октомври преди година.

В 28-те страни членки на ЕС през октомври без работа са били 15,583 милиона души, от които 12,334 милиона - в еврозоната. Спрямо септември броят е намалял съответно с 29 000 и 31 000, а спрямо октомври 2018 година - с 939 000 и 761 000.

Сред европейските страни октомврийската безработица е била най-ниска в Чехия (2,2 на сто), Германия (3,1 на сто) и Полша (3,2 на сто). Най-висока безработица е отчетена в Гърция (16,7 на сто през август) и Испания (14,2 на сто).

Спрямо същия месец на миналата година безработицата е намаляла в 24 държави от ЕС, увеличила се е в Чехия (от 2,1 на сто до 2,2 на сто), Литва (от 6,1 на сто до 6,4 на сто), Дания (от 4,9 на сто до 5,3 на сто) и Швеция (от 6,4 на сто до 6,8 на сто). Най-силен е спадът в Гърция (от 18,9 на сто до 16,7 на сто между август 20148 г. и август 2019 г.) и Естония (от 5,7 на сто до 4,3 на сто за септември).

Въпреки ниската безработица обаче, проблемът с така наречените "работеши бедни" в страната все още не е решен. Отново по данни на Евростат от началото на октомври страната ни е с най-голям дял от населението, който е застрашен от бедност или социално изключване - цели 32,8%. За целият ЕС делът на тези хора е бил малко над 21%. Веднага след нас в негативната класация се нареждат Румъния и Гърция.

 

Безработицата в България запазва стабилните си ниски нива и според данните на Евростат за месец октомври тя е на равнището от 4,2%. Това е леко увеличение спрямо предходния месец, когато беше 4,1%, предава БТА.

Въпреки това делът на безработните в България остава доста под средния за ЕС. Към октомври статистиката показва, че безработицата в блока е останала без промяна спрямо септември на ниво 6,3 на сто с отчитане на сезонните фактори и леко се е понижила спрямо равнището от 6,7 на сто през октомври 2018 година.

Това е най-ниската стойност, отчитана в ЕС откакто започва да се публикува месечна статистика за общността през януари 2000 година. В еврозоната показателят е намалял до 7,5 на сто миналия месец спрямо 7,6 на сто през септември и 8 на сто през октомври преди година.

В 28-те страни членки на ЕС през октомври без работа са били 15,583 милиона души, от които 12,334 милиона - в еврозоната. Спрямо септември броят е намалял съответно с 29 000 и 31 000, а спрямо октомври 2018 година - с 939 000 и 761 000.

Сред европейските страни октомврийската безработица е била най-ниска в Чехия (2,2 на сто), Германия (3,1 на сто) и Полша (3,2 на сто). Най-висока безработица е отчетена в Гърция (16,7 на сто през август) и Испания (14,2 на сто).

Спрямо същия месец на миналата година безработицата е намаляла в 24 държави от ЕС, увеличила се е в Чехия (от 2,1 на сто до 2,2 на сто), Литва (от 6,1 на сто до 6,4 на сто), Дания (от 4,9 на сто до 5,3 на сто) и Швеция (от 6,4 на сто до 6,8 на сто). Най-силен е спадът в Гърция (от 18,9 на сто до 16,7 на сто между август 20148 г. и август 2019 г.) и Естония (от 5,7 на сто до 4,3 на сто за септември).

Въпреки ниската безработица обаче, проблемът с така наречените "работеши бедни" в страната все още не е решен. Отново по данни на Евростат от началото на октомври страната ни е с най-голям дял от населението, който е застрашен от бедност или социално изключване - цели 32,8%. За целият ЕС делът на тези хора е бил малко над 21%. Веднага след нас в негативната класация се нареждат Румъния и Гърция.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията