Бившият конституционен съдия Румен Ненков предложи идея за това как да има контрол върху главния прокурор без да се налага свикване на Велико народно събрание, което да промени Конституцията. Пред "Фокус" Ненков обясни, че е възможно наказателните дела, по които се разследва главният прокурор или шефовете на върховните съдилища, да бъдат иззето от контрола на прокуратурата и възложени на друг орган - например на ВСС.

"Всяко наказателно дело, за да започне трябва да има законен повод и достатъчно данни. Законният повод може да бъде сигнал, може да бъде писание във вестник и т.н. При достатъчно данни вече става дума за нещо сериозно. Но при всички положения образуването е под контрола на прокурора. Ако изземем само тези наказателни дела, в които има достатъчно данни, че е извършено престъпление от главния прокурор или от двамата председатели на върховните съдилища и възложим на друг орган, за да няма обвинение, че прокурор упражнява надзор върху всички прокурори или в някакво отношение съдиите са зависими, защото там няма такава йерархия както в прокуратурата, но възможни са и такива обвинения, тогава, ако възложим примерно на ВСС и ВСС решава да се образува наказателно производство, защото има такива данни срещу главния прокурор или председателя на някой от върховните съдилища, този акт изисква да има достатъчно данни", обясни Ненков.

И допълни:

"Подлежи на контрол пред Върховния административен съд, влиза в сила, но от този момент трябва да бъдат временно отстранени от работа, до приключване на наказателното производство, засегнатите лица, за да не могат да влияят върху разследването. Това означава, че се изисква едно много бързо и качествено разследване. Абсурдно е да се влачи с години и главният прокурор или председателят на Върховния съд да не може да упражнява правомощията си".

Ненков признава, че в идеята му има слабости, но изтъкна, че тя е от малкото възможни идеи за решаване на този въпрос без промени в Конституцията.

"Има много трудни варианти за решаване на проблема с отговорността не само на главния прокурор, но и на двамата председатели на съдилищата по един и същи начин, така че те да бъдат като всеки друг гражданин равни пред закона. Големият проблем е за главния прокурор, разбира се, защото главният прокурор може да упражнява надзор върху всички прокурори, от една страна, от друга страна, прокуратурата е монополист по отношение на държавните обвинение. Само прокурор може да повдига и поддържа обвинението пред съда, така че попадаме в малко затворен кръг", каза Ненков.

Той изтъкна, че при сегашната практика на Конституционния съд само Велико народно събрание може да изведе прокуратурата от съдебната власт.

"За да бъде изведена прокуратурата, да бъде преместена към изпълнителната власт, се изисква Велико народно събрание. За мен това е нереалистично в настоящия момент да се свикват 400 души и първо, без да сме сигурни, че това свикване ще доведе до някакъв сериозен резултат. Ако питате мен, по-добре тази глава за Великото народно събрание можеше да бъде просто отменена и тези въпроси да се решават с огромно мнозинство, да кажем, три четвърти. Но това ще е по-динамичен способ за решаване на актуалните проблеми", каза още Ненков.