В България за електронно управление усещането от години е, че повече се говори, отколкото се прави, но има и добри примери. Една от институциите, която осигурява пълно електронно обслужване на гражданите за всички видове услуги и документи, които предоставя, е Агенцията за картография, геодезия и кадастър (АГКК). 

Агенцията поддържа собствен портал в интернет – Кадастрално-административна информационна система (КАИС)*, а единственото, което трябва да направите, за да се сдобиете с достъп, е да си направите регистрация. Тя отнема буквално минута-две. След това от профила си можете да правите справки и да заявявате услуги. Заявленията на услуги са разделени на стъпки и самият сайт ви “води” от една към друга, което улеснява процеса.

За някои от тях – например заявление за промяна в кадастралната карта – ще ви е нужен и електронен подпис, ако искате да приключите цялата процедура онлайн. Причината – агенцията трябва да е сигурна кой точно заявява промяната и има ли право на това.

Има обаче друго удобство – заявление за услуга и издаване на документ можете да подадете и без електронен подпис. За да го получите обаче, ще трябва да отидете до офис на АГКК и да го получите лично, удостоверявайки кой сте или чрез нотариално заверено пълномощно.  

За повечето услуги в АГКК обаче този вид идентификация не е нужен. 

Сред най-търсените електронни услуги са издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект в урбанизирани или неурбанизирани територии. От 2016 г. тези документи важат безсрочно и са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата/схемата. А дали има такова изменение служебните лица, пред които служи документът, могат да проверят в реално време онлайн.

Административните срокове за издаване на електронен документ в PDF формат или на хартия са едни и същи – при най-търсените услуги той е 7 работни дни за обикновена и 3 работни дни за бърза услуга. Електронните документи обаче спестяват време от обикаляне на гишета и опашки, а освен това спестяват и пари.

Държавните такси за издаване на електронна скица на имот или схема е с 30% по-евтина. Така ако за хартиено копие на скица на поземлен имот в урбанизирана територия, на сграда или схема на самостоятелен обект от сграда таксата е 20 лв. за обикновена и 40 лв. за бърза услуга, то ако документът ви пристигне по мейла – цената е съответно 14 или 28 лв. 

Друго удобство на електронните услуги на агенцията е, че има различни опции за плащане. Всеки клиент на портала има виртуална сметка, която може да зареди авансово чрез платежно нареждане или през е-рау. Може да се плати и чрез платежно нареждане в банка – на място или през интернет банкиране.

При използване на виртуалната сметка се избягва забавянето, което се налага, защото платежните нареждания се проверяват от служители на АГКК. В момента се разработва и система за плащане чрез дебитна или кредитна карта директно от КАИС, уточняват от агенцията.

И едно важно уточнение: 

“При заявяване на документ в електронен вид моля предварително да се уверите дали електронният документ (скица, схема или др. вид документ) ще ви послужи пред органа, който го изисква”, предупреждават от АГКК.