Article_top

Някои от най-популярните специалности като икономика, информационни науки и право се преподават в голям брой висши училища. Къде обаче е най-добре те да се изучават? 

Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема първото място в повечето направления, изследвани в Рейтинговата система на висшите училища в България, който беше представен в четвъртък.

"Информационни и компютърни науки" в СУ е направлението с много силни показатели. Завършилите го си намират работа и то по специалността, като облагаемият им доход е най-висок въобще за всички висшисти във всички университети и т.н. в страната. 

Безработицата при тях е 0,47%, 93,3 на сто се реализират по специалността си, а облагаемият доход е 4193 лв.

Добре се справят и завършилите в направление "Математика" на Софийския университет. При тях безработицата е 0,49%. 85,54% работят по специалността си, а облагаемият доход е с пъти над средния - 3092 лв.

За желаещите да учат икономика, отново СУ е най-добрият вариант., сочат данните. В това направление Алма матер е №1 в конкуренцията на 26 висши училища.

Безработицата при завършилите е 0,59%. 71,33 на сто работят това, за което са учили. Облагаемият доход е 2607 лв.

СУ е най-подходящото място, ако искате да учите право. При дипломиралите се юристи там безработицата е 0,99%. 70,54% работят като прависти, а облагаемият доход е 1375 лв.

Традиционно силни са позициите на университета и в социология, социални дейности, биологичните науки, биотехнологиите, педагогика, здравни грижи (където се отчита 0 на сто безработица, но това е една все още млада специалност), физически науки, филологии, философия, химически науки и т.н.

Данните показват определено насищане от кадри от направление "Психология". Университет е №1 и тук, но безработицата сред завършилите е по-голяма от средната - 3,23%. Облагаемият доход е 1695 лв.

Под 50 на сто е процентът за дипломиралите с в направления като "Билогични науки", "Биотехнологии", "Науки за земята", "Социални дейности", които  си намират работа по специалността, според данните, представени в Рейтинговата система.

Най-нисък е при "Туризъм" - 36,26 на сто.

СУ отстъпва първото място на Американския университет в Благоевград в направленията "Администрация и управление", "Политически науки" и "Обществени комуникации и информационни технологии".

Американският университет е единственото частно висше училище, което има първи места в някои направление.

За "Медицина" медицинските университети в София и Пловдив отново си поделят първото място. В "Стоматология", "Фармация" и "Обществено здраве" МУ в София си остава №1.

Техническият университет в София е най-доброто място за "Енергетика", "Машинно инженерство", "Общо инженерство", "Транспорт и корабостроене", "Електротехника, електроника". 

Предпочитаният от бивши и настоящи представители на елита Университет по библиотекознание и информационни технологии - София за получване най-вече на докторски степени в четирите направления, в които предлага обучение, няма нито едно първо място. Дори и в "Национална сигурност". висшето училище е едва на трето място, като облагаемият доход на завършилите е 1409 лв.

 
ПОЛИТИКА софийски университет ректорат климент охридски

Някои от най-популярните специалности като икономика, информационни науки и право се преподават в голям брой висши училища. Къде обаче е най-добре те да се изучават? 

Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема първото място в повечето направления, изследвани в Рейтинговата система на висшите училища в България, който беше представен в четвъртък.

"Информационни и компютърни науки" в СУ е направлението с много силни показатели. Завършилите го си намират работа и то по специалността, като облагаемият им доход е най-висок въобще за всички висшисти във всички университети и т.н. в страната. 

Безработицата при тях е 0,47%, 93,3 на сто се реализират по специалността си, а облагаемият доход е 4193 лв.

Добре се справят и завършилите в направление "Математика" на Софийския университет. При тях безработицата е 0,49%. 85,54% работят по специалността си, а облагаемият доход е с пъти над средния - 3092 лв.

За желаещите да учат икономика, отново СУ е най-добрият вариант., сочат данните. В това направление Алма матер е №1 в конкуренцията на 26 висши училища.

Безработицата при завършилите е 0,59%. 71,33 на сто работят това, за което са учили. Облагаемият доход е 2607 лв.

СУ е най-подходящото място, ако искате да учите право. При дипломиралите се юристи там безработицата е 0,99%. 70,54% работят като прависти, а облагаемият доход е 1375 лв.

Традиционно силни са позициите на университета и в социология, социални дейности, биологичните науки, биотехнологиите, педагогика, здравни грижи (където се отчита 0 на сто безработица, но това е една все още млада специалност), физически науки, филологии, философия, химически науки и т.н.

Данните показват определено насищане от кадри от направление "Психология". Университет е №1 и тук, но безработицата сред завършилите е по-голяма от средната - 3,23%. Облагаемият доход е 1695 лв.

Под 50 на сто е процентът за дипломиралите с в направления като "Билогични науки", "Биотехнологии", "Науки за земята", "Социални дейности", които  си намират работа по специалността, според данните, представени в Рейтинговата система.

Най-нисък е при "Туризъм" - 36,26 на сто.

СУ отстъпва първото място на Американския университет в Благоевград в направленията "Администрация и управление", "Политически науки" и "Обществени комуникации и информационни технологии".

Американският университет е единственото частно висше училище, което има първи места в някои направление.

За "Медицина" медицинските университети в София и Пловдив отново си поделят първото място. В "Стоматология", "Фармация" и "Обществено здраве" МУ в София си остава №1.

Техническият университет в София е най-доброто място за "Енергетика", "Машинно инженерство", "Общо инженерство", "Транспорт и корабостроене", "Електротехника, електроника". 

Предпочитаният от бивши и настоящи представители на елита Университет по библиотекознание и информационни технологии - София за получване най-вече на докторски степени в четирите направления, в които предлага обучение, няма нито едно първо място. Дори и в "Национална сигурност". висшето училище е едва на трето място, като облагаемият доход на завършилите е 1409 лв.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?