Спиране на обществената поръчка на здравното министерство за дострояване на изоставения преди десетилетия строеж в парцела на "Александровска болница" в София за превръщането му в национална специализирана детска болница - това настояват лекари, архитекти, инженери, родители, граждани в отворено писмо.

Документът е адресиран до президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя, министъра на здравеопазването, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, омбудсмана и до представителството на Европейската комисия в България. Само за ден - в четвъртък - е подписан онлайн от над 3000 души. Събирането на подкрепа продължава. 

Мотивите за спиране на търга за инженеринг и строителство, който е на стойност до 92 млн. лв., са подобни на тези, с които Камарата на архитектите в България и браншовата организация на инженерите сезираха първо Комисията за защита на конкуренция, а след това и Върховния административен съд. И двете държавни институции обаче се произнесоха в полза на проекта на здравното министерство, а днес комисията, която оценява подадените оферти, трябва да обяви кой го печели.

Накратко - в писмото се казва, че децата в България заслужават най-висок стандарт на медицинско обслужване, а в момента държавата предлага да се дострои рушащ се стар строеж, който още през 2011 г. е бил отреден за премахване от Столичната община. Сградата не е в съответствие с европейските стандарти за строителство и не отговаря на изискванията за земетръсна безопасност - по мнението на експерти от двете браншови организации, които са анализирали документацията.  Не отговаря и на стандартите за аварийна безопасност, функционалност, енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, достъпност. 

Построяването на нова сграда пък ще е и по-евтино, отколкото съживяването на бетоненото скеле, което е морално и физически остаряло още преди да е довършено, става ясно още от мотивите в писмото. 

Предисторията:

Обществената поръчка за проектиране и строителство на Националната детска болница беше обявена в началото на юли, като Министерството на здравеопазването заложи максимален бюджет от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се да бъде изградена на мястото недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на "Александровска болница". Плановете на министерството предвиждат бъдещата Национална детска болница да се простира на площ от 45 000 кв. м в два основни 11-етажни корпуса, шест триетажни и два сутерена и да разполага с 350-400 легла.

В началото на август обаче търгът бе спрян временно, защото Комисията за защита на конкуренцията (КЗК ) бе сезирана от Камарата на архитектите с искане за спирането й. Сред аргументите, освен че строежът сам по себе си е морално остарял и не отговаря на съвременните стандарти за строителство, бе и това, че той е практически незаконен, защото не може да съществува. Според Общия устройствен план и Подробния устройствен план на София на това място не може да има сграда, която е о-висока от 20 метра. През 2011 г. съществуващият незавършен строеж е определен за премахване с Подробния устройствен план на столицата и се предвижда изграждането на нова, различна по конфигурация детска болница на 5 етажа. 

В хода на дискусиите по темата се разбра още, се според документите в Министерството на здравеопазването обследването на строежа за неговото състояние е правено на база на експертизи отпреди 12 години. Дълго време от министерството не даваха достъп до пълната документация, на база на която е обявена обществената поръчка, оплакаха се специалистите.

КЗК обаче в крайна сметка се произнесе в полза на министерството. Жалбата срещу обществената поръчка бе отхвърлена и от Върховния административен съд. А търгът бе възобновен. 

Кой иска да строи?

Подадени бяха три оферти от кандидат-строители на новата (стара) детска болница. Две от трите оферти са на дружества, които включват в себе си познати играчи на пазара на строителството и чести печеливши на обществени поръчки в страната. Първото сдружение се казва "Детско здраве" с основен участник "Главболгарстрой" АД. Към него се добавят "ГБС-Пловдив" АД и "Главболгарстрой интернешънъл" АД. 

Вторият участник е обединението "Здраве за децата на България" с основна компания "Трейс груп". В консорциума участват още "Смарт билд дигирал" ЕООД", "Монолит" ООД и "Инжпроект" ООД. 

Третият участник е дружеството "Детска болница - София" с участници в обединението "Климатроник" ЕООД и "Иновасионес техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ проес консулторес СА"

40-дневният срок, който бе даден на комисията, назначена от Министерството на здравеопазването за оценка на офертите, изтича днес. Тоест очаква се днес да бъде обявен победителят. 

Ето и текста на отвореното писмо, с което се настоява за спиране на обществената поръчка: 

Уважаеми г-н Радев,
Уважаема г-жо Караянчева,
Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми госпожи и господа,

Спрете обществената поръчка за превръщане на изоставен стар строеж в национална детска болница!

Ние, представители на българските родители, лекари и медицински специалисти, архитекти, инженери и данъкоплатци, се обръщаме към Вас с призив за отговорно отношение към здравето на децата.

Задължение на държавата е да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за всички деца. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирана национална детска болница. Това закъснение струва години изпитания за болните деца, техните семейства и лекуващи лекари.

Днес можем да използваме натрупания световен опит и да създадем съвременно лечебно заведение, което отговаря на нуждите и стандартите за най-добра грижа за здравето на децата от цяла България – само през 2019 г. през Специализираната болница за активно лечение на детски болести са преминали 5569 деца, от които 2223 – от София, и 3346 – от страната.

Вместо това Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка за довършване на рушащия се строеж на територията на Александровска болница и определя цена за изпълнение въз основа на експертиза с данни отпреди 12 години.

Министерството на здравеопазването предлага на обществото ни:

  • полуразрушен строеж, изоставен преди повече от 30 години и определен за премахване от Столична община през 2011 г.;

  • сграда, която противоречи на изискванията за земетръсна безопасност и на европейските стандарти за строителство;

  • минимални или липсващи изисквания за аварийна безопасност, функционалност, енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, достъпност, оздравителна среда за пациентите;

  • обединяване на уникални за страната ни детски клиники в пространства, които не позволяват родителите да останат до болните си деца по време на тяхното лечение;

  • разход от над 90 млн. лв. от нашите данъци за болница, която е морално и физически остаряла и негодна още преди да бъде построена.

Довършването на стария строеж ще погълне повече ресурси от построяването на нова сграда. Условията на обществената поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти на ремонтите и още по-голямо оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в бъдеще и опасна среда за пациентите и медиците.

Изискванията на Министерството на здравеопазването противоречат грубо на интереса на държавата като възложител. Противоречат грубо на обществения интерес.

Обществената поръчка представлява недопустим компромис с детското здравеопазване и злоупотреба с общественото доверие.

Очаква се консорциумът, избран да изпълни тази поръчка, да бъде обявен на 20.12.2019 г., петък.

Спрете обществената поръчка!

Българските деца не заслужават стара, неудобна и опасна сграда вместо нова болница!

Настояваме определените средства да бъдат вложени в изграждането на модерно лечебно заведение, отговарящо на стандартите за съвременна детска медицина и специфичните нужди на страната ни.

Настояваме за нова обществена поръчка и за конкурс с ново задание, за чието изготвяне да бъдат привлечени компетентни и опитни професионалисти от гилдиите на архитектите и инженерите, лекарите, медицинските специалисти и медицинските технолози като гаранция за прозрачност на процеса и качество на проекта, както и да се вземе предвид мнението на самите деца и родители като крайни ползватели на инвестицията.

Единствено така държавата ще потвърди декларираната загриженост към здравето на децата.

Настояваме държавата да изгради нова, истинска детска болница, осигуряваща цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата на България за поколения напред.