Вчера, петък 10 януари, на заседание на комисията, назначена да проведе обществената поръчка за изграждането на новата детска болница, са отворени ценовите предложения на желаещите да изградят сградата, както и техните технически оферти. 

От оповестените от Министерството на здравеопазването данни става ясно, че зданието вероятно ще струва малко под 100 млн. лв. Най-ниската оферта е подало обединението ДЗЗД "Детско здраве", с основен участник небеизвестната строителна компания - "Главболгарстрой". Те са предложили цена за изпълнението на всички дейности в размер на 79,5 млн. лв. без ДДС или крайна цена почти 94 млн. лв.

Освен това - обединението е получило и най-високи оценки за техническата част на своето предложение. Така "Главболгарстрой" е почти сигурният победител на обществената поръчка. Въпреки това чисто формално спечелилият ще бъде определен с решение на здравния министър Кирил Ананиев в срок до 10 дни.

 

От изнесените данни става ясно, че един от участниците в търга - "Трейс Груп Холд" е бил отстранен. Министерството на здравеопазването не посочва конкретна причина.

Вторият допуснат до последната фаза участник е обединението "Детска болница - София". То е консорциум между българската "Климатроник", мексиканската "Иновасионес Техникас Ен Симентасион СА ДЕ СВ" и испанската "Проес Консулторес". Тези кандидати са заявили обаче малко по-висока цена, а техническото им предложение е оценено доста по-ниско.

Така вече изглежда, че изпълненият с перипети, обжалвания и съдебни решения търг за детска болница е почти в своя край и министерството на здравеопазването е на финалната права по започването на строителството. 

Предисторията

Обществената поръчка за проектиране и строителство на Националната детска болница беше обявена в началото на юли, като Министерството на здравеопазването заложи максимален бюджет от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се да бъде изградена на мястото недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на "Александровска болница". Плановете на министерството предвиждат бъдещата Национална детска болница да се простира на площ от 45 000 кв. м в два основни 11-етажни корпуса, шест триетажни и два сутерена и да разполага с 350-400 легла.

В началото на август обаче търгът бе спрян временно, защото Комисията за защита на конкуренцията (КЗК ) бе сезирана от Камарата на архитектите с искане за спирането й. Сред аргументите, освен че строежът сам по себе си е морално остарял и не отговаря на съвременните стандарти за строителство, бе и това, че той е практически незаконен, защото не може да съществува. Според Общия устройствен план и Подробния устройствен план на София на това място не може да има сграда, която е о-висока от 20 метра. През 2011 г. съществуващият незавършен строеж е определен за премахване с Подробния устройствен план на столицата и се предвижда изграждането на нова, различна по конфигурация детска болница на 5 етажа. 

В хода на дискусиите по темата се разбра още, се според документите в Министерството на здравеопазването обследването на строежа за неговото състояние е правено на база на експертизи отпреди 12 години. Дълго време от министерството не даваха достъп до пълната документация, на база на която е обявена обществената поръчка, оплакаха се специалистите.

КЗК обаче в крайна сметка се произнесе в полза на министерството. Жалбата срещу обществената поръчка бе отхвърлена и от Върховния административен съд. А търгът бе възобновен.