Творчеството на гениалния холандец Рембранд Харменс ван Рейн е значително по-голямо, отколкото се смяташе досега. Този факт вече е официално доказан от водещи експерти по изобразително изкуство, съобщи Deutsche Welle, цитирайки телевизия WDR.

340 е общия брой на нарисуваните от майстора платна, които влизат в новия му каталог, съставен от холандския изкуствовед Ернст ван де Ветериг, признат за водещ световен експерт по творчеството на Рембранд. Авторството на 70 от тях досега бяха приписвани на ученици или помощници на великия живописец. Вече е изяснено, че ги е създал самият Рембранд.

Неотдавна британски учени например установиха, че портретът на Рембранд, съхраняван в английски музей и приписват на ученик на майстора, всъщност е автопортрет на художника. Експертите направиха извода след използване на най-нови рентгенови технологии. Те заявиха категорично, че мазките върху картината и наброските под нея напълно съответстват на творческия маниер на Рембранд и никой не би могъл да ги изкопира до такива детайли.