Article_top

България е в първата петица на най-облагодетелстваните от инвестиции спрямо своя БВП страни членки на ЕС по плана „Юнкер“.

Това сочат данни на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), огласени днес от Еврокомисията.

Страната ни заема четвъртото място. Преди нея са Гърция, Естония и Португалия.

До този момент Инвестиционният план за Европа, известен още като план „Юнкер“, трябва да генерира допълнителни инвестиции в размер на 463 милиарда евро в ЕС. Парите идват по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

През февруари одобрените операции за финансиране по плана „Юнкер“ възлизат на 84,6 милиарда евро. От тях би трябвало да се възползват 1,1 милиона стартъпи и малки и средни предприятия. Те следва да получат по-голям достъп до финансиране.

През 2019 г. инвестициите по плана „Юнкер“ са увеличили БВП с 0,9 на сто и са създали 1,1 милиона работни места в ЕС. Очаква се до 2022 г. БВП да скочи с още 1,8 процента, а работните места да се увеличат до 1,7 милиона.

Ползите за България

Общото финансиране по линия на ЕФСИ в България възлиза на 546 милиона евро. Очаква се то да генерира допълнителни инвестиции за почти 2,7 милиарда евро.

Инвестициите са в следните сфери:

Инфраструктурни и иновационни проекти

• 9 одобрени проекта, финансирани от ЕИБ с подкрепата на ЕФСИ;

• Близо 393 милиона евро общо финансиране;

• Очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 1 милиард евро.

Малки и средни предприятия (МСП)

• 15 одобрени споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ;

• 153 милиона евро общо финансиране;

• Очаква се то да генерира около 1,6 милиарда евро инвестиции в близо 9970 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Планът „Юнкер“

Планът носи името на председателя на Еврокомисията (2014-2019) Жан.Клод Юнкер. Той има три цели: премахване на пречките пред инвестициите; популяризиране на инвестиционните проекти и оказване на техническа помощ за реализирането им; по-интелигентно използване на финансовите ресурси.

Планът се основава на три стълба

ЕФСИ, който предоставя гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции. Гук Комисията работи с ЕИБ;

• Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), чрез които се подпомага реализирането на проектите благодарение на техническа помощ и популяризиране на възможностите за инвестиране. Консултантският център е съвместно предприятие с групата на ЕИБ;

• Подобряването на бизнес средата, като се премахват регулаторните пречки пред инвестициите на национално и европейско равнище.

 

България е в първата петица на най-облагодетелстваните от инвестиции спрямо своя БВП страни членки на ЕС по плана „Юнкер“.

Това сочат данни на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), огласени днес от Еврокомисията.

Страната ни заема четвъртото място. Преди нея са Гърция, Естония и Португалия.

До този момент Инвестиционният план за Европа, известен още като план „Юнкер“, трябва да генерира допълнителни инвестиции в размер на 463 милиарда евро в ЕС. Парите идват по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

През февруари одобрените операции за финансиране по плана „Юнкер“ възлизат на 84,6 милиарда евро. От тях би трябвало да се възползват 1,1 милиона стартъпи и малки и средни предприятия. Те следва да получат по-голям достъп до финансиране.

През 2019 г. инвестициите по плана „Юнкер“ са увеличили БВП с 0,9 на сто и са създали 1,1 милиона работни места в ЕС. Очаква се до 2022 г. БВП да скочи с още 1,8 процента, а работните места да се увеличат до 1,7 милиона.

Ползите за България

Общото финансиране по линия на ЕФСИ в България възлиза на 546 милиона евро. Очаква се то да генерира допълнителни инвестиции за почти 2,7 милиарда евро.

Инвестициите са в следните сфери:

Инфраструктурни и иновационни проекти

• 9 одобрени проекта, финансирани от ЕИБ с подкрепата на ЕФСИ;

• Близо 393 милиона евро общо финансиране;

• Очаква се то да генерира общи инвестиции в размер на 1 милиард евро.

Малки и средни предприятия (МСП)

• 15 одобрени споразумения с банки посредници, финансирани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с подкрепата на ЕФСИ;

• 153 милиона евро общо финансиране;

• Очаква се то да генерира около 1,6 милиарда евро инвестиции в близо 9970 МСП и дружества със средна пазарна капитализация, които ще се възползват от подобрения достъп до финансиране.

Планът „Юнкер“

Планът носи името на председателя на Еврокомисията (2014-2019) Жан.Клод Юнкер. Той има три цели: премахване на пречките пред инвестициите; популяризиране на инвестиционните проекти и оказване на техническа помощ за реализирането им; по-интелигентно използване на финансовите ресурси.

Планът се основава на три стълба

ЕФСИ, който предоставя гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции. Гук Комисията работи с ЕИБ;

• Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), чрез които се подпомага реализирането на проектите благодарение на техническа помощ и популяризиране на възможностите за инвестиране. Консултантският център е съвместно предприятие с групата на ЕИБ;

• Подобряването на бизнес средата, като се премахват регулаторните пречки пред инвестициите на национално и европейско равнище.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?