Депутатите в Народното събрание приеха и последните промени, свързани с продължителната атака срещу онлайн платформите посредници при краткосрочното настаняване. Това стана без дебати по темата с гласовете на управляващите. 

Какво се прие днес? Накратко - за стаи и апартаменти за гости да се дължи туристически данък - тоест сума на турист на нощ. Предложението отново беше направено от председателката на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянов. Самият текст пък отново беше прокаран по любимия на управляващите начин - между двете четения на съвсем друг закон. Този път беше използван този за независимия финансов одит, който, както и да бъде разглеждан, няма нищо общо с туризма.

По същество текстът гласи, че не само "категоризираните" места за настаняване (хотелите със съответните звезди), но и "регистрираните" имоти (стаи и апартаменти за гости) - ще трябва да плащат налога. Като за втората категория имоти туристическият данък на човек на нощ ще е в същия размер като за хотелите с категория "една звезда". 

Стаите и апартаменти за гости влязоха в регистрационен режим с промените в Закона за туризма, приети окончателно от Народното събрание на 12 февруари. В същия този ден - тоест няколко часа след гласуването, Стоянова направи предложението за местния данък на тези имоти, като в мотивите си се позовава именно на приетите току- що промени в туристическия закон - към въпросния момент дори още невлезли в сила. Обяснението беше, че Законът за местните данъци и такси трябва да се синхронизира с този за туризма и да има разпоредба за новия вид имоти, които влизат в регистрите. 

Колко ще плащат собствениците на тези апартаменти се определя с наредба на общинския съвет в съответната община. В момента той варира в диапазона от 40 ст. до 80 ст. на вечер на човек. 

Парите, които общините събират, пък трябва да отиват за мероприятия, свързани с програмата за развитие на туризма -  именно изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, за туристически центрове, информационно обслужване на туристи, поддръжка на туристически обекти и реклама. 

Така само за два месеца депутатите приеха серия от рестрикции и утежнения за хората, които отдават под наем апартаментите си за кратки срокове на туристи. Рекапитулацията на промените е следната: апартаментите и стаите за гости подлежат на регистрация, а при "пропуск" на такава собствениците ще подлежат на солена глоба - до 5000 лв. Освен това - дължи се новата туристическа такса, допълнителен патентен данък, такса за самата регистрация. Разбира се, остават и всички данъци по печалбата, които собствениците на апартаментите са длъжни да вкарват в хазната. 

Припомняме, че законодателният процес по темата беше започнат от Менда Стоянова и Валери Симеонов и в началото се предполагаше, че освен регистрация апартаментите трябва да получат и категоризация. Малко по-късно тя отпадна заради събралото се обществено недоволство. Въпреки това с въвеждането на патентния данък последствията бяха същите. Единствената реална крачка назад управляващите направиха като се отказаха от идеята си - да можеш да отдаваш апартамент под наем само ако имаш съгласието на поне половината си съкооператори.