Ако сте помислили, че с приемането на промените в Закона за туризма миналата седмица сагата с регулацията на краткосрочното отдаване под наем на имоти в платформи като Airbnb, Booking.com, Expedia  и др. е приключила - не сте прави.

За стаи и апартаменти за гости да се дължи туристически данък - тоест сума на турист на нощ, е новото предложение в законодателството, което предстои да се гласува от Народното събрание. То "цъфна" по любимия начин на управляващите от ГЕРБ - в преходните и заключителните разпоредби между двете четения на друг закон, нямащ нищо общо с темата - а именно този за... независимия финансов одит.  

Автор на идеята отново е председателката на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова, заедно с нейни съпартийци от ГЕРБ. Предложението е за ремонт на Закона за местните данъци и такси - туристическият данък се начислява и събира от общините, а приходите остават в тях. По същество текстът гласи, че не само "категоризираните" места за настаняване (хотелите със съответните звезди), но и "регистрираните" имоти (стаи и апартаменти за гости) - ще трябва да плащат налога. Като за втората категория имоти туристическият данък на човек на нощ ще е в същия размер като за хотелите с категория "една звезда". 

Стаите и апартаменти за гости влязоха в регистрационен режим с промените в Закона за туризма, приети окончателно от Народното събрание на 12 февруари. В същия този ден - тоест няколко часа след гласуването, Стоянова прави предложението за местния данък на тези имоти, като в мотивите си се позовава именно на приетите току що промени в туристическия закон - към въпросния момент дори още невлезли в сила. Обяснението е, че Законът за местните данъци и такси трябва да се синхронизира с този за туризма и да има разпоредба за новия вид имоти, които влизат в регистрите. 

Туристическият данък се определя с наредба на общинския съвет в дадената община, гласи законът. В момента в различните общини той варира средно между 40 до 80 ст. на нощувка на човек. В повечето общини има разлика в налога според категорията на мястото на настаняване. Посоченият по-горе диапазон е средният, в който ще се движат отчисленията към местните бюджети от стаите и апартаментите за гости, ако предложението на Менда Стоянова и компания бъде прието и в пленарната зала.

Отново по закон събраните пари от общините по това перо трябва да се харчат за мероприятия, свързани с програмата за развитие на туризма - а именно изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, за туристически центрове, информационно обслужване на туристи, поддръжка на туристически обекти и реклама. 

Очаква се новият данък за имотите за настаняване да бъде гласуван в пленарната зала в следващите дни. Ако предложението на Стоянова и компания мине, рекапитулацията на промените в законодателството за наемите чрез онлайн платформи ще изглежда общо взето така: апартаментите и стаите за гости подлежат на регистрация, а при "пропуск" на такава собствениците ще подлежат на солена глоба - до 5000 лв. За отдаване под наем на стая или апартамент за гости се държи и такса за регистрацията, и патентен данък.

Единственото, от което властта се отказа, че от първоначалната идея да се изисква съгласие на 50% от съседите, ако човек реши да отдаде жилището си за краткосрочни наеми.