Article_top

Извънредният Европейски съвет за бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. завърши вчера без успех. Лидерите на страните членки така и не успяха да се разберат около исканите отстъпки, кохезията, Общата селскостопанска политика (ОСП) и други спорни моменти. Предстои нова среща. Но и тя може да не се окаже последна, тъй като никога досега разногласията не са били толкова големи.

Най-важният резултат от последната среща на върха бе формирането на два блока.

 

17-те „Приятели на по-амбициозен бюджет“ и 4-те от ДАНС

Марк Рюте е начело на "карето" от ДАНС.

От една страна е 17-членната група „Приятели на кохезията“, която от вчера вече се нарича „Приятели на по-амбициозен бюджет“. В нея влиза и България. Водач на тази група е португалският премиер Антониу Коща.

От другата страна е четворката, която Бойко Борисов кръсти "ДАНС". Това са Дания, Астрия, Нидерландия и Швеция. Българският им прякор иде от първите букви на английските им названия (Denmark, Austria, Netherlands, Sweden). Тези страни са от големите платци, т.е. внасят в бюджета на ЕС доста повече, отколкото получават. На тяхна страна е и Германия. Групата е предвождана от нидерландския премиер Марк Рюте.

Така „неутрални“ останаха Франция (която обаче е наш съюзник в настояването да не се режат парите за селско стопанство), Люксембург, Финландия, Ирландия и Белгия.

Свед като бе разпространено предложението на ЕК, от „седемнатесеторката“ заявиха, че то не ги удовлетворява, въпреки че в него леко са вдигнати сумите за кохезия и ОСП.

Предложението на ЕК

Сумите в таблицата са в милиарди евро. В скоби са предложенията по съответното направление, направени от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел преди срещата на върха.


1. Общо намаления – 24 милиарда евро (10 милиарда ангажименти и 14 милиарда плащания).

2. Намаление на ангажиментите до общо ниво от 1,069 на сто (закръглено на 1,07 на сто) от брутния национален доход (БНД).

„Хоризонт Европа“ - 80 (80,9)

Европейска космическа програма – 12,3 (13,2)

Маржов таван 1 – 4,6 (5,6)

Инструменвт за осъществяване на реформи – 4,4 (5,5)

Маржов таван 2 – 1,6 (2,5)

Фонд за справедлив преход – 7,8 (7,5)

Маржов таван 4 – 0,5 (-0,1)

Военна мобилност – 0 (1,5)

Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) – 75 (75,5)

Маржов таван 6 – 1,2 (1,4)

Тавани за разходи извън МФР:

Европейски инструмент за мир – 4,5 (8)

Специални инструменти – 14,6 (15,1)

ОБЩО СПЕСТЯВАНИЯ – 10 милиарда евро

3. Намаляване на плащанията по днешни цени на 1,049 на сто (закръглено на 1,05%) от БНД

4. Кохезия – прехвърляне от маржа на кохезионната политика на 4,8 милиарда евро  (за реализиране на политически приоритети и справяне със специални ситуации).

5. Промени във финансирането по Общата селскостопанска политика (ОСП) заради политически приоритети:

• Преки плащания – допълнителни 2 милиарда евро. 1,5 млрд. От тях са от съответния марж, а 500 милиона – от мерките за пазарна поскрепа, например промоции;

• Развитие на селските райони – допълнителни 2,4 милиарда от маржовете.

6. Елементи на качество

• По-ясно уточнение в текста за механизма за върховенството на закона;

• 27 на сто от бюджета на ЕС да бъдат за борба с климатичните промени. През 2023 г. целта да бъде преразгледана, за да достигне 30 процента в края на периода, т.е. през 2027 г. (Така Еврокомисията коригира собственото си предложение, което бе 25%.);

• Възможност за прехвърляне на суми между фондовете за кохезионна политика и Бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност (БИСК);

• Увеличаване на гъвкавостта при прилагането на кохезията (прехвърляне до 15 на сто от парите между фондовете за кохезионна политика, удължаване на преходния период при преминаването към правило N+2*, увеличаване с 5 процентни пункта на съфинансирането от страна на ЕС на най-отдалечените региони и на кохезионния фонд).

7. Собствени приходи – вноски от данък пластмаси с механизъм за избягване на легресивен ефект върху националните вностки.

8. Отстъпки:

• 100 процента от направените отстъпки за номиналните еднократни плащания на Германия, Дания, Австрия, Нидерландия и Швеция;

• Австрия получава допълнителна отстъпка в размер на 100 милиона евро;

• Отстъпка за еднократната сума, плащана от Дания и Швеция за финансирането на БИСК.

9. Удържане на суми от европейски динъци:

• 15 на сто за всички страни членки

• 25 на сто за Нидерландия през 2021-2023 г.

------

* Става дума за срок на усвояване на пари, предоставени от ЕС по определени проекти. В момента ако те не бъдат усвоени до 3 години, трябва да бъдат върнати. Предложението е срокът да се намали на 2 години.


Португалия, Италия и Румъния готвят контрапредложение

Антониу Коща е безспорният лоидер на групата на 17-те.

Португалия, Италия и Румъния са получили мандат от групата „Приятели на по-амбициозен бюджет“ да работят за контрапредложение, което да е в съответствие с една по-амбициозна финансова рамка.

Това заяви късно вчера след края на Европейския съвет италианският премиер Джузепе Конте.

Той обаче отвърна, че „перспективата не е тази“, когато бе запитан дали страната му е готова да плаща повече за тези амбиции.

„Има финансови пространства, в които да се работи“, допълни той, като явно визираше отстъпките, направени за по-големите нетни платци, както и собствените приходи.

По-рано Бойко Борисов спомена пред българските журналисти името само на Антониу Коща като упълномощен от групата да я представлява.

 

Извънредният Европейски съвет за бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. завърши вчера без успех. Лидерите на страните членки така и не успяха да се разберат около исканите отстъпки, кохезията, Общата селскостопанска политика (ОСП) и други спорни моменти. Предстои нова среща. Но и тя може да не се окаже последна, тъй като никога досега разногласията не са били толкова големи.

Най-важният резултат от последната среща на върха бе формирането на два блока.

 

17-те „Приятели на по-амбициозен бюджет“ и 4-те от ДАНС

Марк Рюте е начело на "карето" от ДАНС.

От една страна е 17-членната група „Приятели на кохезията“, която от вчера вече се нарича „Приятели на по-амбициозен бюджет“. В нея влиза и България. Водач на тази група е португалският премиер Антониу Коща.

От другата страна е четворката, която Бойко Борисов кръсти "ДАНС". Това са Дания, Астрия, Нидерландия и Швеция. Българският им прякор иде от първите букви на английските им названия (Denmark, Austria, Netherlands, Sweden). Тези страни са от големите платци, т.е. внасят в бюджета на ЕС доста повече, отколкото получават. На тяхна страна е и Германия. Групата е предвождана от нидерландския премиер Марк Рюте.

Така „неутрални“ останаха Франция (която обаче е наш съюзник в настояването да не се режат парите за селско стопанство), Люксембург, Финландия, Ирландия и Белгия.

Свед като бе разпространено предложението на ЕК, от „седемнатесеторката“ заявиха, че то не ги удовлетворява, въпреки че в него леко са вдигнати сумите за кохезия и ОСП.

Предложението на ЕК

Сумите в таблицата са в милиарди евро. В скоби са предложенията по съответното направление, направени от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел преди срещата на върха.


1. Общо намаления – 24 милиарда евро (10 милиарда ангажименти и 14 милиарда плащания).

2. Намаление на ангажиментите до общо ниво от 1,069 на сто (закръглено на 1,07 на сто) от брутния национален доход (БНД).

„Хоризонт Европа“ - 80 (80,9)

Европейска космическа програма – 12,3 (13,2)

Маржов таван 1 – 4,6 (5,6)

Инструменвт за осъществяване на реформи – 4,4 (5,5)

Маржов таван 2 – 1,6 (2,5)

Фонд за справедлив преход – 7,8 (7,5)

Маржов таван 4 – 0,5 (-0,1)

Военна мобилност – 0 (1,5)

Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) – 75 (75,5)

Маржов таван 6 – 1,2 (1,4)

Тавани за разходи извън МФР:

Европейски инструмент за мир – 4,5 (8)

Специални инструменти – 14,6 (15,1)

ОБЩО СПЕСТЯВАНИЯ – 10 милиарда евро

3. Намаляване на плащанията по днешни цени на 1,049 на сто (закръглено на 1,05%) от БНД

4. Кохезия – прехвърляне от маржа на кохезионната политика на 4,8 милиарда евро  (за реализиране на политически приоритети и справяне със специални ситуации).

5. Промени във финансирането по Общата селскостопанска политика (ОСП) заради политически приоритети:

• Преки плащания – допълнителни 2 милиарда евро. 1,5 млрд. От тях са от съответния марж, а 500 милиона – от мерките за пазарна поскрепа, например промоции;

• Развитие на селските райони – допълнителни 2,4 милиарда от маржовете.

6. Елементи на качество

• По-ясно уточнение в текста за механизма за върховенството на закона;

• 27 на сто от бюджета на ЕС да бъдат за борба с климатичните промени. През 2023 г. целта да бъде преразгледана, за да достигне 30 процента в края на периода, т.е. през 2027 г. (Така Еврокомисията коригира собственото си предложение, което бе 25%.);

• Възможност за прехвърляне на суми между фондовете за кохезионна политика и Бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност (БИСК);

• Увеличаване на гъвкавостта при прилагането на кохезията (прехвърляне до 15 на сто от парите между фондовете за кохезионна политика, удължаване на преходния период при преминаването към правило N+2*, увеличаване с 5 процентни пункта на съфинансирането от страна на ЕС на най-отдалечените региони и на кохезионния фонд).

7. Собствени приходи – вноски от данък пластмаси с механизъм за избягване на легресивен ефект върху националните вностки.

8. Отстъпки:

• 100 процента от направените отстъпки за номиналните еднократни плащания на Германия, Дания, Австрия, Нидерландия и Швеция;

• Австрия получава допълнителна отстъпка в размер на 100 милиона евро;

• Отстъпка за еднократната сума, плащана от Дания и Швеция за финансирането на БИСК.

9. Удържане на суми от европейски динъци:

• 15 на сто за всички страни членки

• 25 на сто за Нидерландия през 2021-2023 г.

------

* Става дума за срок на усвояване на пари, предоставени от ЕС по определени проекти. В момента ако те не бъдат усвоени до 3 години, трябва да бъдат върнати. Предложението е срокът да се намали на 2 години.


Португалия, Италия и Румъния готвят контрапредложение

Антониу Коща е безспорният лоидер на групата на 17-те.

Португалия, Италия и Румъния са получили мандат от групата „Приятели на по-амбициозен бюджет“ да работят за контрапредложение, което да е в съответствие с една по-амбициозна финансова рамка.

Това заяви късно вчера след края на Европейския съвет италианският премиер Джузепе Конте.

Той обаче отвърна, че „перспективата не е тази“, когато бе запитан дали страната му е готова да плаща повече за тези амбиции.

„Има финансови пространства, в които да се работи“, допълни той, като явно визираше отстъпките, направени за по-големите нетни платци, както и собствените приходи.

По-рано Бойко Борисов спомена пред българските журналисти името само на Антониу Коща като упълномощен от групата да я представлява.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?