"БДЖ-Пътнически превози" е прекратила обществената поръчка за доставка на 40 новопроизведени вагона, която беше обявена през октомври на миналата година. Информацията беше публикувана първо в economic.bg. Проверка на Клуб Z в секцията "Профил на купувача" на сайта на държавните железници потвърди новината. 

Причината за прекратяването на поръчката е в подадените оферти. Според екпертната комисия, която е извършила проверка на двете компании, участвали в търга - офертите им не отговарят на записаните критерии в обявлението. 

Конкретно - "Х. Цегиелски фабрика пояздув шинових" (Завод за релсови превозни средства) и "Астра Вагоана Калатор АД" - не отговарят на условията за представяне и са неподходящи по смисъла на ЗОП. На прост език - и двата кандидата не са изпълнили изискването да имат изпълнена поне една доставка на вагони за превоз на пътници от подобен тип. 

Историята се е развила сравнително бързо - на 11 февруари тази година съответната комисия е препоръчала на ръководството на БДЖ да прекрати поръчката. Още същия ден управителят и прокуристът на железницата са подписали заповедта за прекратяване. 

Преди това някои от условията пък са били изменени и пренаписани. Въпреки това компаниите продължават да не отговарят на основното условие, а удължаването на срока за подаване на заявления не е дало резултат и накрая са останали само полската и румънската компании.

Иначе - търгът беше обявен на 21 октомври 2019 г. и беше за  производство и доставка на 40 броя новопроизведени пътнически вагони на стойност малко над 76 млн. лв. без ДДС. Заданието предполагаше, че БДЖ иска да купи 14 броя второкласни пътнически вагони, както и 8 такива, но пригодени за лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Допълнително трябваше да придобие и 10 броя първокласни пътнически вагони, както и цели 8 броя от т.нар. "вагон-бистра", тоест вагони с ресторанти. 

В общата сума на обществената поръчка влизаше и доставката и монтажа на два броя стендове за контрол и изпитване на спирачни цилиндри, пълното обслужване на новите 40 вагона за гаранционния период, включително с осигуреното количество резервни части и материали. 

Самата процедура по обявяване на обществена поръчка пък беше забавена известно време, защото заданието попадна в "случайния подбор" на Агенцията за специална проверка, което на практика забави обявяването на търга. 

Желанието за придобиване на новите вагони е част от цялостната стратегия за обновяването на подвижния фонд на дружеството, което е известно с остарелите си и амортизирани композиции.

Миналата година БДЖ направи опит да закупи нови влакове, но търгът беше обявен за незаконен от КЗК и регулаторът спря поръчката. Тогава основната жалба дойде от германския жп гигант "Сименс Мобилити". Търгът бе за 42 мотриси и за рекордната сума от общо 675 милиона лева. 450 млн. лв. са за купуване на машините, а останалите - за поддръжка и ремонт. 

Сименс" депозира цели 13 страници забележки по тръжната процедура и предупреди, че България е иска да купи неефективен и остарял подвижен състав и че някои от заложените клаузи в документацията навяват съмнения за нечестно състезание. Сред странностите в търга беше това, че производителят ще поеме поддръжката на закупените влакове само за 15 години, а не за 30, какъвто бе първият вариант. Освен това БДЖ искаше да си купи вагони, развиващи максимална скорост от 160 км/ч., неотчитайки, че дори новият подвижен състав трябва да дойде максимално най-скоро - тоест още през 2024 г., те ще бъдат в движение още 30-40 години. Когато вагоните ще са съвсем морално остарели.