"...Не за пръв път г-н Гешев си позволява в свои публични изявления да подменя очаквания отговор на конструктивна критика към прокуратурата с лични нападки, както и че не за първи път той обезценява и представя негативно ролята и положението на адвокатурата в България."

Това пише в становище на Българския хелзинкски комитет срещу изказвания на Иван Гешев, който нарече "наглост" самото наличие на идеи от страна на адвокатурата за реформи в държавното обвинение.

"Това поведение на г-н Гешев не е изолиран случай. В редица свои изявления и прояви той е демонстрирал както презрително, враждебно и подигравателно отношение към отделни личности от юридическата общност, които изказват мнения, различни от неговото, така и към цели групи..."

Правозащитниците припомнят още:

"В становището си относно г-н Гешев като единствен кандидат за следващ главен прокурор на Република България БХК обосновано предупреди Висшия съдебен съвет за липсата му на високи професионални качества. Нито това, нито което и да е друго отрицателно становище за кандидата бе удостоено с нужното уважение, внимание или мотивирано разглеждане от страна на Съвета", връщат се назад от БХК.

Оттам обаче заключават, че "...мнозинството на Висшия съдебен съвет демонстрира същото неуважение към гражданското общество, каквото демонстрира днес и единственият кандидат на мнозинството на Съвета".

Те призовават към действия ВСС, както и самият главен прокурор да се извини.

Припомняме, че между Гешев и БХК има стара "закачка" още преди той да се възкачи на един от най-важните постове в държавата. Когато правозащитниците му пратиха доклад за състоянието на човешките права, той им върна "Под игото", а после каза, че не желаел да ги обижда, а го възприел като предложение за невербална комуникация - размяна на книги.

Отогава правозащитниците излизат с неколкократни предупреждения и позиции, включително и по време на процедурата за избора му.

Ето и пълния текст на становището им:

СТАНОВИЩЕ

на Българския хелзинкски комитет относно личните нападки на главния прокурор към представители на българската адвокатура във връзка с консултациите при президента за реформиране на конституционната уредба на съдебната власт

4.03.2020 г.

БХК изразява своите нарастващи тревога и възмущение по повод изявлението пред медиите на главния прокурор Иван Гешев от 27 февруари 2020 г.1 В него той квалифицира като „наглост“ изразеното професионално становище на фондация „Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ), изготвено по покана на президента във връзка с инициираните от него дебати за нуждата от конституционни промени в уредбата на съдебната власт. В това становище, наред с друго, се съдържа задълбочен критичен анализ на прокуратурата и институцията на главния прокурор, както и предложения за тяхното реформиране, така че едновременно да се постигнат независимост на съда и гаранции за осигуряване на ефективно разследване, липсата на което е констатирано в десетки решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

БХК припомня, че не за пръв път г-н Гешев си позволява в свои публични изявления да подменя очаквания отговор на конструктивна критика към прокуратурата с лични нападки, както и че не за първи път той обезценява и представя негативно ролята и положението на адвокатурата в България. Така още на 23 юли 2019 г. в интервю пред Българската национална телевизия, непосредствено след издигането на кандидатурата му за нов главен прокурор, той принизи ролята на адвоката до това „да защитава и взема пари от хората, които защитава, независимо каква е истината“.

Това поведение на г-н Гешев не е изолиран случай. В редица свои изявления и прояви той е демонстрирал както презрително, враждебно и подигравателно отношение към отделни личности от юридическата общност, които изказват мнения, различни от неговото, така и към цели групи, сред които адвокатурата и правозащитниците.

В становището си относно г-н Гешев като единствен кандидат за следващ главен прокурор на Република България БХК обосновано предупреди Висшия съдебен съвет за липсата му на високи професионални качества. Нито това, нито което и да е друго отрицателно становище за кандидата бе удостоено с нужното уважение, внимание или мотивирано разглеждане от страна на Съвета.

Напротив – противно на предупрежденията на БХК, че непрозрачната процедура по избор на нов главен прокурор и наличието на множество индикации за нейната предрешеност ще опорочат процедурата и ще се отразят отрицателно на общественото доверие в съдебната власт, мнозинството на Висшия съдебен съвет демонстрира същото неуважение към гражданското общество, каквото демонстрира днес и единственият кандидат на мнозинството на Съвета.

Когато главният прокурор на една държава открито очерня адвокатурата и гражданските организации за защитата на правата на човека, това е не просто липса на професионализъм или приличие, но и нападение над демократичните механизми за гражданско участие и контрол върху властите и накърняване на престижа на съдебната власт.

С настоящото отправяме призив към Висшия съдебен съвет да докаже с действия пред българското общество, че носи отговорност за своя избор, като осъди поведението на главния прокурор. То нямаше да има значението и влиянието, което има днес, ако Съветът не бе избрал г-н Гешев за поста на главен прокурор. На свой ред призоваваме г­‑н Гешев да се извини за недопустимите си изявления както на българската адвокатура, така и в частност на фондация „Български адвокати за правата на човека“.