Родители, лекари, архитекти и представители на неправителствени организации излизат довечера на протест пред здравното министерство. "Не искаме болница от миналото" е основното послание на събитието, което е насрочено за 18 ч. пред сградата на ведомството.

Поводът е липсата на диалог и прозрачност при възлагането на строежа на Национална детска болница.

Протестът ще настоява за прекратяване на обществената поръчка на строителството на детска болница във вида, предвиден от здравното министерство.

"Не искаме болница от миналото"

Ето и как формулират исканията си организаторите:

Организираме протест срещу приспособяването на строеж от миналото за нова детска болница.

Настояваме за:

- Отмяна на обществената поръчка за довършване на стария строеж;

 - Международен архитектурен конкурс с професионално изготвено задание;

- Нова модерна, истинска национална детска болница.

"Българските деца не са втора категория" 

"Не е възможно да няма основни отделения, не може да няма лабораторен блок, не може да няма отделение по лъчетерапия, не може да няма травматология, детска психиатрия, алергология, имунология. Ние говорим за това, че трябва да се създаде  една нова болница", обяснява пред БНР един от организаторите на протеста педиатърката д-р Адил Кадъм.

"Искаме да обединим всички клиники на едно място, но въпросът е дали това да стане механично – на едно място, в едно пространство, или да имаме някаква стратегия“, аргументира се психологът Младен Владимиров. И добави: "Българските деца не са втора категория, за да бъдат набутани в подобна сграда… Да направим сграда за децата, или да адаптираме децата по сградата." 

В отворено писмо до институциите под тези искания са се подписали близо 11 000 граждани и над 60 организации.

В него се описва какво представляла сградата, която трябва да се превърне в модерна и функционираща детска болница:

- полуразрушен строеж, изоставен преди повече от 30 години и определен за премахване от Столичната община през 2011 г.;

- сграда, която противоречи на изискванията за земетръсна безопасност и на европейските стандарти за строителство;

- минимални или липсващи изисквания за аварийна безопасност, функционалност, енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, достъпност, оздравителна среда за пациентите;

- обединяване на уникални за страната ни детски клиники в пространства, които не позволяват родителите да останат до болните си деца по време на тяхното лечение;

- разход от над 90 млн. лв. от нашите данъци за болница, която е морално и физически остаряла и негодна още преди да бъде построена. Довършването на стария строеж ще погълне повече ресурси от построяването на нова сграда. Условията на обществената поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти на ремонтите и още по-голямо оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в бъдеще и опасна среда за пациентите и медиците.

Историята дотук 

Поръчката за проектиране и строителство на Националната детска болница беше обявена в началото на юли, като МЗ сложи таван на бюджета от 95,4 млн. лева с ДДС. Предвижда се да бъде изградена на мястото недовършения от 30 години корпус на клиниката по педиатрия в двора на Александровска болница. Според плановете на министерството бъдещата Национална детска болница трябва да се простира на площ от 45 000 кв. м в два основни 11-етажни корпуса, шест триетажни и два сутерена и да разполага с 350-400 легла.

По-ранни идеи спрягаха възможността т. нар. Правителствена болница да се превърне в детска.

В началото на август м. г. МЗ  спря търга заради подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК )от Камарата на архитектите. Освен от архитектите поръчката беше оспорена и от браншовата организация на инженерите. Жалбовносителите настояваха за спиране на тръжната процедура, тъй като според тях заложените параметри са порочни и по никакъв начин не гарантират качественото изпълнение на сградата. 

В жалбата имаше два основни момента – за вида на процедурата, която е инженеринг, както и за обема и съдържанието на техническото задание, което според Камарата на архитектите е непълно.

Сред аргументите на жалбоподателите, освен че строежът сам по себе си е морално остарял и не отговаря на съвременните стандарти за строителство, беше и това, че той е практически незаконен, защото не може да съществува. Според Общия устройствен план и Подробния устройствен план на София на това място не може да има сграда, която е по-висока от 20 метра. През 2011 г. съществуващият незавършен строеж е определен за премахване с Подробния устройствен план на столицата и се предвижда изграждането на нова, различна по конфигурация детска болница на 5 етажа, се посочваше още.

В края на септември обаче КЗК реши да остави жалбата без уважение и министерството поднови търга с нови дати за крайния срок. 

През януари 2020 г. беше обявено и кой печели търга за строителството на болницата - ДЗЗД „Детско здраве“ (обединението "Главболгарстрой" АД, "ГБС – Пловдив" АД и "Главболгарстрой интернешънал" АД) за малко под 100 млн. лв.