"Съдебните сгради не се затварят - просто достъпът се ограничава."

Това каза днес Лозан Панов след безпрецедентно заседание на Съдийската колегия, на което обаче стана именно това - съдебните сгради бяха затворени за почти всички. Решението е взето след консултации по-рано днес с д-р Ангел Кунчев - главния държавен здравен инспектор, и бе прието с пълно единодушие от 13:0 гласа.

Прекратени са почти всички наказателни, граждански и административни дела с минимални изключения - неотложните. Решението влиза в сила веднага, т.е. - още утре няма да се гледат дела извън посочените.

Преустановява се връчване на призовки и съдебни книжа, освен по електронен път и само за споменатите казуси.

Препоръчва се на местата, където има повече от една съдебна зала, останалите неотложни заседания - като мерки за неотклонение, срещу домашно насилие, обезпечения и пр., да се провеждат само в една зала, възможно най-близо до входа.

Също така ще остане да работи и по едно гише, отговарящо на същия принцип. Справките по дела обаче ще се извършват само по телефон или по електронен път.

Изрично се забранява да влизат всички граждани, вещи лица, адвокати и др. - освен ако не са страни, призовани по конкретното неотложно дело.

Забраната важи и за съдиите, които не са дежурни, призовкарите, съдии по вписвания, съдебните изпълнители и др. Магистратите ще си работят от къщи, а Георги Чолаков - председател на ВАС каза: 

"Това не е неочаквана ваканция. Работата продължава."

Засега мярката остава в сила до 13 април - до когато е обявеното в държавата извънредно положение.

Боян Магдалинчев неособено оптимистично заключи:

"Очевидно нещата тепърва предстоят."

Само преди няколко дни - във вторник, съдийската колегия безпрецедентно препоръча на председателите на съдилища да отложат със срок до един месец всички редовни заседания. Изключения се прави само за изброените в НПК като неотложни: мерки "задържане под стража" и др.