Article_top

Правителствата на страните членки на ЕС трябва да използват всички възможности, за да опазят ключовите европейски компании от закупуване отвън или от влияние, които би могло да подкопае сигурността и обществения ред в Съюза.

Това каза днес в превърналото се вече във всекидневна традиция специално изявление председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

„Разбира се, това винаги трябва да се прави в съответствие с европейското право и международните задължения“, допълни тя.

Фон дер Лайен изтъкна, че коронавирусът удря тежко европейската икономика и много компании са временно отслабени от тази криза.

„Трябва да се погрижим за тях. Някои сектори са ключ към сигурността, общественото здраве и сфери като здравето, медицинските изследвания или стратегическата инфраструктура. Те заслужават специално внимание. Трябва да знаем кой инвестира от чужбина в тези компании и с каква цел. Това е особено важно във време на криза в общественото здравеопазване и икономиката, когато сме по-уязвими“, продължи председателката на ЕК.

Тя настоя да пазим ключовите активи и технологии. Това е европейски проблем. ЕС има инструментите да го направи. Фон дер Лайен призова страните членки да ги използват.

По-късно днес ЕК огласи насоки, за да помогне на страните да проверяват преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и придобиването на контрол или влияние. Редица членки имат такива механизми. Фон дер Лайен призова тези държави да използват инструментите. А тези, които ги нямат, е време точно сега да ги създадат. (Механизми имат 14 страни. България не е сред тях - б.р.)

„Искам да бъда напълно ясна – ЕС е и ще остане отворен за преки чуждестранни инвестиции. Но трябва да балансираме това отваряне с необходимостта за защитим икономическия ни суверенитет“, завърши Фон дер Лайен.

Макар да не спомена конкретни инвеститори извън ЕС, на всички бе ясно, че тя има предвид най-вече две държави – Русия и Китай.

Насоките

1. Обхват на регламента за скрининг на ПЧИ

Той покрива ПЧИ от трети страни, т.е. тези инвестиции, които създават или поддържат продължителни и преки връзки между инвеститорите от трети страни, включително държавни образувания, и предприятия, извършващи икономическа дейност в страна членка.

Прегледът и предприемането на мерки, когато това е необходимо, предотвратяващи или поставящи една инвестиция под въпрос в рамките на регламента от съображения за сигурност или опазването на обществения ред, са отговорност на страните членки. ЕК може за излиза с мнение и да препоръчва специфични действия на страната членка, където е направена инвестицията, най-вече когато има риск да бъдат засегнати проекти и програми от интерес на ЕС.

2. Ролята на скрининга при спешни случаи с общественото здраве

При скрининга на ПЧИ сред сферите, които регламентът засяга с особена сила, са жизнено важната здравна инфраструктура и доставките на ключови материали от първа необходимост. 

На вътрешния европейски пазар рискът от инвестиции не спира на границата на страната, където са направени. Затова и други страни членки имат право да поискат информация и да дадат мнение.

Скринингът на една или повече ПЧИ не означава непременно, че те трябва да бъдат спрени. Има случаи, в които са достатъчни определени мерки, например условия, гарантиращи доставката на медицински продукти или апаратура. Заради интересите на ЕС може да се окаже, че такива ангажименти превишават очакваните нужди на страната, на чиято територия се случва това. В определени случаи страните членки имат право да се намесват извън механизмите за скрининг, като наложат задължителни лицензи върху патентовани лекарства в извънредни случаи като пандемия.

Придобиването от чужбина, което вероятно ще засегне проекти или програми на ЕС, е предмет на по-внимателно наблюдение от страна на Комисията. Нейното мнение е от първостепенна важност за страните членки. Това ще се отнася за случаи на ПЧИ в предприятия от ЕС, получили финансиране по програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Затова ще бъде обърнато специално внимание на всички проекти по тази програма, свързани със здравеопазването, включително на бъдещи проекти за противодействие на коронавируса.

3. Какво трябва да знаят инвеститорите

Т. нар. портфейлни инвестиции, които не представляват ПЧИ, могат да бъдат проверявани от страните членки съгласно клаузите от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), засягащи свободното движение на капитали.Такива вложения обикновено не дават на инвеститора ефективно влияние върху управлението и контрола на една компания, са по-слаба заплаха за обществения ред. Не е така обаче, когато те представляват закупуване на квалифицирано дялово участие, даващо повече права на акционера (обикновено над 5 на сто от акциите).

Освен скрининг на инвестициите страните членки могат да запазят специални права, или „златни акции“ в определени предприятия. Понякога такива права позволяват на страната да блокира или ограничи определен вид инвестиции в съответните компании.

4. Какво оправдава ограничаването на движението на капитали

При т.нар. хищническо изкупуване на стратегически активи от чужди инвеститори (например с цел ограничаване на доставките за европейския пазар на определена стока или услуга) най-подходящото изключение е „публичната политика или обществената сигурност“, заложена в член 65 от ДФЕС. Така могат да бъдат оправдани ограничителни мерки, необходими за гарантирането на сигурността на доставка (например в сферата на енергетиката) или осигуряването на основни обществени услуги, ако за това не е достатъчно налагането на регулационни мерки върху компаниите, действащи в определени сектори. Ограничителни мерки могат да бъдат взети и за справяне със заплахи за финансовата стабилност.

 

Правителствата на страните членки на ЕС трябва да използват всички възможности, за да опазят ключовите европейски компании от закупуване отвън или от влияние, които би могло да подкопае сигурността и обществения ред в Съюза.

Това каза днес в превърналото се вече във всекидневна традиция специално изявление председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен.

„Разбира се, това винаги трябва да се прави в съответствие с европейското право и международните задължения“, допълни тя.

Фон дер Лайен изтъкна, че коронавирусът удря тежко европейската икономика и много компании са временно отслабени от тази криза.

„Трябва да се погрижим за тях. Някои сектори са ключ към сигурността, общественото здраве и сфери като здравето, медицинските изследвания или стратегическата инфраструктура. Те заслужават специално внимание. Трябва да знаем кой инвестира от чужбина в тези компании и с каква цел. Това е особено важно във време на криза в общественото здравеопазване и икономиката, когато сме по-уязвими“, продължи председателката на ЕК.

Тя настоя да пазим ключовите активи и технологии. Това е европейски проблем. ЕС има инструментите да го направи. Фон дер Лайен призова страните членки да ги използват.

По-късно днес ЕК огласи насоки, за да помогне на страните да проверяват преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и придобиването на контрол или влияние. Редица членки имат такива механизми. Фон дер Лайен призова тези държави да използват инструментите. А тези, които ги нямат, е време точно сега да ги създадат. (Механизми имат 14 страни. България не е сред тях - б.р.)

„Искам да бъда напълно ясна – ЕС е и ще остане отворен за преки чуждестранни инвестиции. Но трябва да балансираме това отваряне с необходимостта за защитим икономическия ни суверенитет“, завърши Фон дер Лайен.

Макар да не спомена конкретни инвеститори извън ЕС, на всички бе ясно, че тя има предвид най-вече две държави – Русия и Китай.

Насоките

1. Обхват на регламента за скрининг на ПЧИ

Той покрива ПЧИ от трети страни, т.е. тези инвестиции, които създават или поддържат продължителни и преки връзки между инвеститорите от трети страни, включително държавни образувания, и предприятия, извършващи икономическа дейност в страна членка.

Прегледът и предприемането на мерки, когато това е необходимо, предотвратяващи или поставящи една инвестиция под въпрос в рамките на регламента от съображения за сигурност или опазването на обществения ред, са отговорност на страните членки. ЕК може за излиза с мнение и да препоръчва специфични действия на страната членка, където е направена инвестицията, най-вече когато има риск да бъдат засегнати проекти и програми от интерес на ЕС.

2. Ролята на скрининга при спешни случаи с общественото здраве

При скрининга на ПЧИ сред сферите, които регламентът засяга с особена сила, са жизнено важната здравна инфраструктура и доставките на ключови материали от първа необходимост. 

На вътрешния европейски пазар рискът от инвестиции не спира на границата на страната, където са направени. Затова и други страни членки имат право да поискат информация и да дадат мнение.

Скринингът на една или повече ПЧИ не означава непременно, че те трябва да бъдат спрени. Има случаи, в които са достатъчни определени мерки, например условия, гарантиращи доставката на медицински продукти или апаратура. Заради интересите на ЕС може да се окаже, че такива ангажименти превишават очакваните нужди на страната, на чиято територия се случва това. В определени случаи страните членки имат право да се намесват извън механизмите за скрининг, като наложат задължителни лицензи върху патентовани лекарства в извънредни случаи като пандемия.

Придобиването от чужбина, което вероятно ще засегне проекти или програми на ЕС, е предмет на по-внимателно наблюдение от страна на Комисията. Нейното мнение е от първостепенна важност за страните членки. Това ще се отнася за случаи на ПЧИ в предприятия от ЕС, получили финансиране по програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Затова ще бъде обърнато специално внимание на всички проекти по тази програма, свързани със здравеопазването, включително на бъдещи проекти за противодействие на коронавируса.

3. Какво трябва да знаят инвеститорите

Т. нар. портфейлни инвестиции, които не представляват ПЧИ, могат да бъдат проверявани от страните членки съгласно клаузите от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), засягащи свободното движение на капитали.Такива вложения обикновено не дават на инвеститора ефективно влияние върху управлението и контрола на една компания, са по-слаба заплаха за обществения ред. Не е така обаче, когато те представляват закупуване на квалифицирано дялово участие, даващо повече права на акционера (обикновено над 5 на сто от акциите).

Освен скрининг на инвестициите страните членки могат да запазят специални права, или „златни акции“ в определени предприятия. Понякога такива права позволяват на страната да блокира или ограничи определен вид инвестиции в съответните компании.

4. Какво оправдава ограничаването на движението на капитали

При т.нар. хищническо изкупуване на стратегически активи от чужди инвеститори (например с цел ограничаване на доставките за европейския пазар на определена стока или услуга) най-подходящото изключение е „публичната политика или обществената сигурност“, заложена в член 65 от ДФЕС. Така могат да бъдат оправдани ограничителни мерки, необходими за гарантирането на сигурността на доставка (например в сферата на енергетиката) или осигуряването на основни обществени услуги, ако за това не е достатъчно налагането на регулационни мерки върху компаниите, действащи в определени сектори. Ограничителни мерки могат да бъдат взети и за справяне със заплахи за финансовата стабилност.

Коментари

Емил Коцев's picture
Емил Коцев
Емил Коцев

Не само проверки, но и натиск

Не само проверки, но и натиск върху едрия промишлен и финансов капитал да обуздае своя ненаситен ламтеж за все по-големи печалби и да търгаши с Китай интереси за сметка на демокрацията и бъдещето на собствените си народи.
Европа трябва да е забранено място за присъствие под каквато и да е форма на Китайската Комунистическа Партия.
Време е всички да осъзнаят истинската заплаха за бъдещето на цивилизацията ни.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?