Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) предлага страната ни да въведе германския модел за запазване на заетостта - "60/0", съобщиха от пресцентъра на работодателската организация, цитирана днес от БТА.

В Германия при брутна заплата от 2000 евро разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания): нетната заплата е: 1400 евро (с редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в Германия). 

В режим на намалена заетост сметките са следните: нетна заплата: 60 на сто от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60 на сто х 1400). Това се поема от Агенцията по заетостта. Разходи за предприятието са: 80 на сто от осигуровките върху нормалната брутна заплата, като предприятието трябва да поеме и дела от осигуровките, дължим от работника. 

Върху 2000 евро брутно възнаграждение предприятието нормално дължи 397,50 евро осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80 на сто х 800). Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа, посочват от АИКБ. Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 26 на сто (= 640 / 2473,80). 

Като допълнителна мярка заради корона кризата на предприятието в момента се възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са нула процента спрямо нормалните.

Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60 на сто от нетната заплата на работника. Което означава схема "60/0", посочват от АИКБ за германския модел.

От организацията дават информация как се работи в България при схемата "60/40". При заплата 1000 лв. бруто разходите на предприятието са 1194,20 лв. Нетна заплата: 775,98 лв. В режим на схемата "60/40" сметките са следните: нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв.

Компенсацията е 100 процента, което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват, коментират от асоциацията. 

Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40 на сто х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 процента ( = 594,20 / 1194,20). 

А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77 на сто (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с германския модел "60/0", българският е "23/77".

По тази причина от асоциацията призовават и в България да започне прилагането на модела на Германия в рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работникът да бъде съкратен и тогава схемата става пак "60/0", посочват още от асоциацията и изтъкват, че държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.